Advantage Austria نمایش فهرست

اعداد و ارقام

بیش از 120 شرکت اتریشی سالانه در بیش از 200 پروژه که توسط موسسات مالی بین المللی و اتحادیه اروپا حمایت مالی می شوند، مشارکت می کنند. در تعداد بیشماری از پروژه های بانک سرمایه گذاری اروپا European Investment Bank-EIBو بانک نوسازی و توسعه اروپا European Reconstruction and Development-EBRDشرکت های اتریشی به شکل کنسرسیوم شرکت دارند. شرکت های اتریشی بدلیل نزدیکی جغرافیایی و روابط روبه رشد تاریخی در اروپای جنوب شرقی و تمامی منطقه دریای سیاه سرمایه گذارانی مطلوب محسوب می شوند. ماموریت ها و سفارشات در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا روبه رشد بوده و بسیاری از شرکت ها در این مناطق از مدتها قبل دارای تشکیلات و شعبات هستند.

بانک جهانی

بخش اعظمی از فعالیت تجاری شرکت های اتریشی در پروژه ها مربوط است به طرح ها و پروژه هایی که توسط بانک جهانی
World Bank Group
مورد حمایت مالی قرار دارند: در سال 2013 حجم پروژه هایی که توسط انجمن بین المللی توسعه
International Development Association-IDA
و بانک بین المللی نوسازی و توسعه
International Bank for Reconstruction and Development-IBRD
تامین هزینه شدند، بالغ بر 70 میلیون دلار بود.

در بازه زمانی 2007 تا 2013 طرح هایی به ارزش 505 میلیون یورو به شرکت های اتریشی واگذار شدند. بدین ترتیب کشور اتریش در مقام مقایسه در رتبه دهم مابین کشور های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و رتبه 29 در بین کلیه کشورهای عضو بانک جهانی قرار گرفت.

بانک های توسعه

شرکت های اتریشی سالانه با رشدی روزافزون در پروژه هایی شرکت می کنند که توسط بانک ها و نیز موسسات مالی بین المللی ذیل تامین هزینه می شوند:
Asian Development Bank - ADB
Inter-American Development Bank - IDB
African Development Bank - AfDB European Bank for Reconstruction and Development - EBRD European Investment Bank - EIB

در سال 2012 شرکت های اتریشی در پروژه های بانک توسعه آسیا با حجم سفارشات بالغ بر 9/4 میلیون یورو با موفقیت در صحنه پروژه های بین المللی حضور یافتند: بعنوان مثال در کشورهای گرجستان، بوتان، پاکستان، بنگلادش، مالدیو، نپال، ساموا، سریلانکا، اندونزی، هند و چین.

شرکت های اتریشی در پروژه های بانک نوسازی و توسعه اروپا در صدر جدول قرار دارند: در سال 2012 کشور اتریش در بخش عمومی با حجم پروژه به ارزش 67/4 میلیون یورو حضور یافت (ارزش کل پروژه ها در سال 2012: 1/28 میلیارد یورو).

چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA