Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Čísla a fakty

Viac ako 120 rakúskych firiem sa ročne podieľa na vyše 200 projektoch, ktoré sú financované medzinárodnými finančnými inštitúciami a Európskou úniou. Na početných projektoch Európskej investičnej banky (EIB) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (IBRD), participujú rakúske podniky formou konzorcií. Na základe geografickej blízkosti a vzťahov siahajúcich do minulosti sú v juhovýchodnej Európe a čiernomorskej oblasti uprednostňovanými investormi. Počet zákaziek v Latinskej Amerike, Afrike a Ázii neustále rastie a veľa firiem si tu zriadilo svoje pobočky.

Svetová banka

Veľká časť medzinárodných projektov rakúskych firiem spadá pod projekty financované zo zdrojov skupiny Svetovej banky : v roku 2013 dosiahla hodnota zákaziek na projekty, ktoré boli financované zo zdrojov Medzinárodnej asociácie pre rozvoj (IDA) a Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj (IBRD), asi 70 miliónov USD. 

V rokoch 2007-2013 boli rakúskym firmám pridelené projekty v hodnote 505 mil. eur. V porovnaní s krajinami OECD sa tým Rakúsko radí na 10. miesto a v porovnaní s členskými štátmi Svetovej banky na 29. miesto.

Rozvojové banky

Každoročne stúpa podiel rakúskych firiem participujúcich na projektoch financovaných Ázijskou rozvojovou bankou (ADB)Medziamerickou rozvojovou bankou (IDB)Africkou rozvojovou bankou (AfDB)Európskou bankou pred obnovu a rozvoj (EBRD)Európskou investičnou bankou (EIB) ako aj z rozličných fondov medzinárodných finančných inštitúcií. 

V roku 2012 získali rakúske firmy od Ázijskej rozvojovej banky zákazky v celkovej hodnote 9,4 miliónov USD na projekty realizované napr. v Gruzínsko, Bhutáne, Pakistane, Bangladéši, Maldivy, Nepál, Samoa, Srí Lanka, Indonézii, Indii a Čína.

Rakúske spoločnosti zastávajú v projektoch financovaných EBRD (Európskou bankou pre obnovu a rozvoj) popredné miesta: v roku 2012 bolo Rakúsko vo verejnom sektore zastúpené projektmi v hodnote 67,4 mil. eur (EBRD celkovo 2012: 1,28 mld. Eur)

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA