Advantage Austria Prikaži navigacijo

Številke in dejstva

Več kot 120 avstrijskih podjetij vsako leto sodeluje pri več kot 200 projektih, ki jih financirajo mednarodne finančne institucije in Evropska unija. V številnih projektih Evropske investicijske banke (EIB) in Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) so avstrijska podjetja udeležena v konzorcijih. Na osnovi geografske bližine in zgodovinske povezanosti so avstrijska podjetja v severovzhodni Evropi  in celotni črnomorski regiji zelo zaželjeni investitorji. Naročila v Južni Ameriki, Afriki in Aziji iz leta v leto rastejo in številna podjetja so tam odprla tudi svoje podružnice.

Svetovna banka

Velik del mednarodnih projektnih poslov avstrijskih podjetij se odvija v okviru projektov, ki jih financira Svetovna banka : leta 2013 je bil skupni volumen investicij Mednarodne družbe za razvoj (IDA) in Mednarodne banke za obnovo in razvoj (IBRD) okrog 70 mio. USD. 

V obdobju od leta 2007 do 2013 so bili avstrijskim podjetjem dodeljeni projekti v skupni vrednosti približno 505 mio. dolarjev. S tem zavzema Avstrija v primerjavi z ostalimi državami OECD 10. mesto in 29. mesto med državami članicami Svetovne banke.

Razvojne banke

Vedno več avstrijskih podjetij se letno udeležuje projektov, ki jih financirajo Azijska razvojna banka (ADB) , Interameriška razvojna banka (IDB)Afriška razvojna banka (AfDB) , Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD)Evropska investicijska banka (EIB) ter različni skladi mednarodnih finančnih institucij.

V okviru Afriške razvojne banke so bila avstrijska podjetja v letu 2012 udeležena pri projektih v skupnem investicijskem volumnu v višini 9,4 mio. USD: npr. v Gruzija,utanu, Pakistanu, Bangladešu, Maldivi, Nepal, Samoa, Šrilanka, Indoneziji, Indiji in Kitajska.

Avstrijska podjetja sodijo med vodilne tudi glede na projekte, financirane s strani Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD). V letu 2012 je bila Avstrija v javnem sektorju zastopana s projektnim volumnom 67,4 mio. EUR (skupni investicijski volumen EBRD v letu 2012: 1,28 mrd. EUR).

Natisni
©©ADVANTAGE AUSTRIA