Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Podaci i činjenice

Više od 120 austrijskih preduzeća sudeluju u preko 200 projekata, koje finansiraju međunarodne finansijske institucije i Evropska unija. U brojnim projektima Evropske investicione banke (EIB) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) učestvuju austrijska preduzeća u vidu konzorcijuma. Usled geografske blizine i istorijskih odnosa, austrijska preduzeća su u jugo-istočnoj Evropi i u čitavom regionu Crnog mora preferirani investitori. Broj naloga u Latinoamerici, Africi i Aziji konstantno raste, a mnoga preduzeća su tamo već otvorila i svoje podružnice.

Svetska banka

Veliki broj međunarodnih projektnih poslova austrijskih preduzeća predstavljaju projekte koje finansira  Svetska banka : 2013. godine obim poslova u vezi sa projektima koje je finansirala International Development Association (IDA) i International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), kretao se oko 70 miliona USD. U vremenskom periodu  od 2007. do 2013. austrijskim preduzećima su povereni projekti ukupne vrednosti od 505 miliona dolara. Upoređeno sa drugim OECD-državama Austrija time zauzima 10. mesto, a 29. mesto među državama članicama Svetske banke.

Razvojne banke

Svake godine raste broj austrijskih preduzeća koji učestvuju u projektima koje finansiraju Azijatska razvojna banka (ADB) , Interamerikanska razvojna banka (IDB)Afrička razvojna banka (AfDB)Европейский банк реконструкции и развития (EBRD)Evropska investiciona banka (EIB) kao i razni fondovi tih međunarodnih finansijskih institucija.

Austrijska preduzeća su u 2012. godini uspešno, sa ukupnim obimom posla od 9,4 miliiona USD, radili projekte , koje je finansirala Azijatska razvojna banka: na primer u Gruzija, Butanu, Pakistanu, Bangladešu, Maldivi, Nepal, Samoa, Šri Lanka, Indoneziji, Indiji i Kina.

Kada se radi o projektima, finansiranih od strane EBRD, austrijska preduzeća spadaju u vodeća: 2012. godine Austrija je u javnom sektoru bila zastupljena sa obimom projekta od 67,4 miliona evra (EBRD ukupno: 1,28 milijardi evra).

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA