Advantage Austria Показване навигация

Цифри и факти

Браншът „Стоки за широко потребление и лайфстайл” обхваща множество области. Тук ще откриете интересни данни за австрийската шивашка индустрия, както и за ориентираните към потребителските стоки области на електротехническата и електронната промишленост и на химическата индустрия.

Шивашка промишленост

Основни данни за 2016 г. 
Предприятия129
Заети лица6.900
Оборот1 милиард евро
Експортна квота70 %

Най-важните страни, в които се експортират продуктите, са Германия, Франция, Швейцария, Италия, САЩ, Великобритания, Нидерландия, Испания и Русия.

Източник: Браншов съюз на текстилната, шивашката, обувната и кожарската промишленост .

Електротехническа и електронна промишленост

Дял на ориентираните към производство на потребителски стоки области в общата стойност на продукцията

Област2015 r. 2016 r.
Битова електроника, часовници0,5 % 0,5 %
Осветителни тела, лампи6,6 % 6,8 %
Електрически домакински уреди3,1 %2,7 %
Електрически домакински уреди
 за 2016 г.
в 1.000 евроПромяна в сравнение с предходната година в %
Продукция420.163- 4,5 %
Оборот669.159- 7,7 %
Постъпления от поръчки
от тях от чужбина

476.386

351.287

- 5,3 %
- 4,1 %
Експортна квота61,6 %-
Осветителни тела, лампи
за 2016 г.
в 1.000 евроПромяна в сравнение с предходната година в %
Продукция1.044.657+ 11,4 %
Оборот1.520.870+ 16,1 %
Постъпления от поръчки
от тях от чужбина

1.353.742

1.161.398

+ 14,0 %
+ 12,9 %
Експортна квота86,6 %-

Обща стойност на продукцията от електротехническата и електронната промишленост за 2016 г.: 15,32 милиарда евро

Източник: Годишен доклад  2016/2017. Браншов съюз на електротехническата и електронната промишленост .

Химическа промишленост

Дял на перилните препарати и козметиката в общата стойност на продукцията на химическата промишленост за 2016 г.: 3,0%

Източник: Браншов съюз на химическата промишленост в Австрия , Годишен доклад 2016.

Източник: Kosmetik transparent. Kosmetikmarkt 2016.
Козметичен пазар в Австрия за 2016 г. 
Оборот1,6 милиард евро
Последна актуализация на:
2017.09.21
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA