Advantage Austria Pokaži navigaciju

Arhitektura

dvorana sa drvnom konstrukcijom © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Nigdje ne možemo sresti tako savršenu harmoniju istorije arhitekture i moderne arhitekture kao što je to slučaj u Austriji. Građevinski dragulji iz svih epoha se u Austriji mogu naći na skoro svakom koraku. Ali i savremena arhitekura može da ponudi izvrsne primjere.

sadržaj:

Tradicija i inovacija

Od Otta Wagnera i Adolfa Losa preko Rolanda Rainera ili Vorarlbergške građevinske škole pa sve do vizionarsko utopijskih arhitektonskih produbljenja Hansa Holajna ili Coop Himmelblau prostire se arhitektura u Austriji, posebno ističući svoj identitet.

Mjerodavni elementi austrijske arhitekture su:

 • komunalna izgradnja stambenih objekata u Beču od 1919.
 • arhitektonska osvajanja alpskih predjela 
 • na manuelnom radu utemeljena regionalna građevinska kultura u pojedinim pokrajinama

Novi izazovi u gradnji, novi slojevi investitora kao i nove tehnologije doveli su do diverzifikacije današnje arhitektonske scene. Ovu scenu karakteriše jedna nova generacija koja posjeduje čitav spektar stavova. Zajedničko za njih je da se svjesno reflektuje kako kontinuitet tako i diskontinuitet istorijskih pozicija i biva manifestovan u originalnim autonomnim stavovima.

Sektori i strukture

U Austriji se u zadnjih nekoliko godina može posmatrati porast potražnje za vrhunsku arhitekturu. Na strani ponude postoji mnoštvo manjih i nekoliko većih arhitektonskih biroa.

Zavisno od strukture preduzeća mogu se posmatrati tri grupacije:

 • klasični arhitektonski biro:
  Predstavnici su najčešće srednja generacija arhitekta. Njihove glavne aktivnosti su nacrti i projektovanje, njihova specijalizacija slijedi prema tipovima objekata.
 • veliki biro:
  Za njih je karakteristično da imaju veliki broj zaposlenih i više partnera. Akviziciji i marketingu se posvećuje velika pažnja. Uglavnom nude čitav paket od savjetovanja do uređenja enterijera.
 • mladi biro:
  Oni uglavnom nastaju povezivanjem samostalnih partnera, karakterišu ih radne grupe i kooperacije. Često su veoma inovativni i orijentisani interdisciplinarnom radu, pored arhitektonskih usluga nude grafiku, dizajn i druge kreativne usluge.

Online baze podataka www.nextroom.at i http://www.austria-architects.com/en nude veliki broj informacija o austrijskoj arhitektonskoj sceni. Mladi biroi su se povezali u interesnu zajednicu arhitektonskih stvaralaca (IG Architektur ).

Građevinska industrija

Austrijska građevinska industrija je sa 30 milijardi eura bruto proizvodne vrijednosti i oko četvrt miliona radnih mjesta bitan privredni faktor u Austriji.

Trenutna visoka konjunktura počiva velikim dijelom na ubrzanoj izgradnji infrastrukture, između ostalog i ofanzivom željezničkih stanica austrijskog ÖBBa, izgradnjom nekoliko stadiona za evropsko prvenstvo u fudbalu 2008., kao i izgradnjom bečkog aerodroma. Ove mjere služe profilisanju Austrije kao središta preduzetništva i postavljanju osnove za budući ekonomski razvoj.

Platforma http://www.leitbetriebe.at/en raspolaže bogatom online bazom podataka svih austrijskih građevinskih firmi. Neke od njih se angažuju i na pružanju podrške savremenoj arhitekturi, kao, npr. Industrija cigle Wienerberg, Porr, Hazet, Eternit ili Pro:Holz Austria.

Investitori i izvođači građevinskih radova

Iza svakog građevinskog zdanja stoji ne samo arhitekta, već i investitor. Njihovoj ulozi se u Austriji od 1967. godine odaje dužno priznanje dodjelom nagrade Bauherrenpreis.

Niz velikih građevinskih firma uveliko doprinose posredovanju i unapređenju austrijske arhitekture, kao npr. Niz velikih građevinskih firma uveliko doprinose posredovanju i unapređenju austrijske arhitekture, kao npr Niz velikih građevinskih firma uveliko doprinose posredovanju i unapređenju austrijske arhitekture, kao npr.Kallco ili Mischek .

Zaštita spomenika

Zaštita spomenika u Austriji spada pod okrilje države, dok je regulisanje građevinarstva (dodjela površina, zaštitne zone itd.) u nadležnosti opština i pokrajina. Centralna institucija za stavljanje pod zaštitu, restauraciju i finansiranje je Zaštita spomenika u Austriji spada pod okrilje države, dok je regulisanje građevinarstva (dodjela površina, zaštitne zone etc.) u nadležnosti opština i pokrajina. Centralna institucija za stavljanje pod zaštitu, restauraciju i finansiranje je.

Državni zavod za zaštitu spomenika u Austriji postoji od sredine 19. vijeka (K.K. Central-Commission). Godine 1923 je izglasan i danas važeći zakon o zaštiti spomenika. Udio zaštićenih spomenika u cjelokupnoj masi građevina u Austriji iznosi dva posto, što je u poređenju sa evropskim prosjekom dosta niska vrijednost.

Niz interesnih zajednica i platformi zalažu se za priznanje i očuvanje građevinskog kulturnog naslijeđa, između ostalog:

Urbanizam i prostorno uređenje

Pored arhitekture, u Austriji dugu tradiciju ima i urbanizam. Sredinom 19.vijeka su postojali programi za obnovu grada Beča posluživši kao primjer za druge evropske centre. Glavni regulacioni plan Ota Wagnera iz 1892. ili kasnije izrazito radikalno koncentrirani konzept velegrada iz 1911. pokazali su se kao samoodrživa osnova za debatu koja se i danas vodi.

Državna nadležnost za prostorno uređenje u Austriji je u rukama pokrajina i opština. Za koordinaciju je zadužena Austrijska konferencija za prostorno uređenje (ÖROK), ustanova čiji nosilac su država, pokrajine i opštine. Njena funkcija je samo predlagačke prirode.

Related links:

Posredovanje i diskusija

Predstavnici interesa

Nezavisne inicijative u arhitekturi

Online baza podataka

Institucije

Festivali

štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA