Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Architektura

Halle mit Holzkonstruktion © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Nikde jinde bychom nenalezli tak dokonalou souhru mezi architekturou minulosti a přítomnosti jako v Rakousku. Stavební klenoty všech údobí se v Rakousku nacházejí téměř na každém kroku. I současná architektura se však může pochlubit díly vynikající hodnoty.

Obsah

Tradice a inovace

Historicky vzato jsou klíčovými počiny na poli architektury díla od Otto Wagnera a Adolfa Loose, dále tento výčet pokračuje přes Rolanda Rainera či vorarlberskou stavební školu, až k vizionářským a utopickým rozšířením architektury z dílny Hanse Holleina či Coop Himmelblau.

Mezi směrodatné prvky rakouského stavitelství patří:

 • komunální vídeňská zástavba od roku 1919,
 • architektonická kolonizace alpské krajiny,
 • řemeslnicky orientovaná regionální stavební kultura v jednotlivých spolkových zemích.

Soudobou architektonickou situaci podstatně rozrůznily vlivy jako nové stavební zakázky, nové postavení zadavatelů staveb či nové technologie. Nová generace se vyznačuje celou řadou postojů a názorů. Je jim však společné, že se reflektuje jak kontinuita, tak diskontinuita vůči předchozí tradici a vtěluje se do svébytných samostatných postojů.

Segmenty a struktura

V posledních letech je v Rakousku patrná sílící poptávka po vysoce kvalitní architektuře. Strana nabídky je rozpolcená mezi mnoho malých architektonických studií a agentur na jedné straně a nemnoho velkých studií na straně druhé.

Z hlediska struktury podniku lze rozlišovat tři uskupení:

 • Tradiční kanceláře:
  Jejich členy jsou zpravidla příslušníci střední generace. Zabývají se především návrhy a plánováním, specializují se podle typů budov.
 • Velké kanceláře:
  Zaměstnávají mnoho osob a spolupracují s několika partnery. Výrazně se zabývají akvizicemi a marketingem. Zpravidla nabízejí ucelená řešení, od poradenství až po vnitřní vybavení.
 • Nová studia:
  Většinou vznikají spojením samostatných partnerů, fungují na základě pracovních spolků a kooperace. Zpravidla kladou velký důraz na inovaci a interdisciplinaritu, vedle architektonických služeb nabízejí též kreativní služby v oblasti grafiky, designu atd.

Databáze on-line www.nextroom.at a http://www.austria-architects.com/en nabízejí obsáhlé informace o rakouské situaci mezi architekty. Nová studia se sloučila do zájmového svazu IG Architektur .

Stavebnictví

Stavební průmysl je v Rakousku významným hospodářským faktorem, a to díky hrubé hodnotě produkce přibližně 30 miliard eur a tomu, že zaměstnává na čtvrt milionu lidí.

Současná silná konjunktura vyplývá převážně z urychlené infrastrukturní výstavby; sem například patří investice rakouských drah ÖBB do nádraží, výstavba stadionů, kde se bude odehrávat mistrovství Evropy v roce 2008 a rozšiřování vídeňského letiště. Tato opatření směřují k tomu, aby se Rakousko profilovalo jako hospodářská lokalita a aby tak byl položen základ budoucího hospodářského růstu.

Platforma http://www.leitbetriebe.at/en disponuje rozsáhlou on-line databází všech vůdčích rakouských stavebních podniků. Některé z nich též podporu jí současnou architekturu, jako například společnost Wienerberger Ziegelindustrie, Porr, Hazet, Eternit nebo Pro:Holz Austria.

Developeři

V pozadí každé stavby nestojí jen architekt, ale též developer. Přínos a úloha developerů se v Rakousku od roku 1967 hodnotí v rámci ocenění Bauherrenpreis.

Řada velkých developerů se významně podílí na podpoře a zprostředkování rakouské architektury, například Spolková realitní společnost (Bundesimmobiliengesellschaft, BIG) , Kallco či Mischek .

Ochrana památek

Památková ochrana je Rakousku věcí spolkové úrovně, a regulace výstavby (územní plánování, ochranné zóny atd.) spadá do kompetence obcí a zemské správy. Ústřední institucí pro otázky spojené se zařazením staveb na seznam chráněných objektů, s restaurováním či financováním je Spolkový památkový úřad (Bundesdenkmalamt) .

Státní památková ochrana v Rakousku má své kořeny v polovině 19. století, v souvislosti s komisí „K.K. Central-Commission“ za doby Rakouska-Uherska. Zákon o ochraně památek byl přijat v roce 1923 a platí ještě dnes. Podíl památkově chráněných objektů na celkovém objemu staveb v Rakousku dnes činí přibližně 2 %, což je hodnota v celoevropském srovnání nízká.

O uznání a zachování kulturních hodnot ve stavitelství usiluje řada zájmových uskupení a platforem, například:

Městská výstavba a urbanismus

V Rakousku nemá dlouhou tradici jen architektura, ale též urbanismus. Již v polovině 19. století sloužily například plány na obnovu města Vídně jako předloha pro urbanistické úsilí jiných evropských center. Ukázalo se, že plán na celkovou městskou úpravu od Otto Wagera z roku 1892 nebo později jeho radikálně soustředný velkoměstský návrh z roku 1911 jsou základem, který obstál po mnoho desetiletí a dodnes se o něm diskutuje.

O státním územním plánování se v Rakousku rozhoduje na úrovni spolkových zemí a obcí. Aktivity v této oblasti koordinuje Rakouská konference územního plánování (Österreichische Raumordnungskonferenz, ÖROK), instituce zřizovaná na spolkové, zemské a obecní úrovni zároveň. Má pouze doporučující pravomoci.

Další informace naleznete na těchto stránkách:

Autor:
Doris Rothauer / Büro für Transfer
Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA