Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Arhitektuur

Puitkonstruktsioonidega hall © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Mitte kusagil mujal ei harmoneeru arhitektuuri ajalugu nii perfektselt kaasaegsega kui Austrias. Praktiliselt võib kõikjalt leida kõikide epohhide ehituspärleid. Kuid ka tänapäevasel arhitektuuril on silmatorkavaid näiteid.

Sisukord:

Traditsioon ja innovatsioon

Alates Otto Wagneri ja Adolf Loosiga, jätkates Roland Raineri või Vorarlbergi ehituskooliga kuni visionäärsete-utoopiliste Hans Holleini või Coop Himmelblau arhitektuuriliste laiendusteni ulatub Austria identiteetiloovate arhitektuurisuuruste kaar.

Austria ehituskultuuri määravad elemendid on:

 • kommunaalne elamuehitus Viinis alates 1919. aastast
 • alpimaastiku arhitektuurne vallutamine 
 • käsitööl põhinev regionaalne ehituskultuur erinevates liidumaades.


Uued ehitusülesanded, uued tellijate rühmad ning uued tehnoloogiad on muutnud tänase arhitektuurimaastiku oluliselt mitmekesisemaks. Seda iseloomustab uus põlvkond, kelle hoiakute spekter on lai. Ühine on neile, et teadlikult reflekteeritakse nii ajalooliste isiksuste järjepidevust kui ka pidevusetust ja manifesteeritakse seda iseseisvatest autonoomsetes hoiakutes.

Harud ja struktuurid

Austrias võib viimastel aastatel täheldada kasvavat nõudlust kvaliteetse arhitektuuri järgi. Pakkumise poolel on käärid arvukate väikeste ja väheste suurte arhitektuuribüroode vahel.

Sõltuvalt ettevõtte struktuurist saab eristada kolme rühma:

 • klassikalised arhitektuuribürood:
  Nendes on enamasti esindatud keskmine arhitektide põlvkond. Nende põhitegevusalaks on kavandid ja projektid, spetsialiseerumine toimub hoonetüüpide järgi. 
 • suured bürood:
  Neid iseloomustavad töötajate suur arv ning arvukad partnerid. Tugevalt on väljaarenenud klientide otsimine ja marketing. Nad pakuvad enamasti tervikpaketti alates ehitusnõustamisest kuni sisekujunduseni. 
 • noored bürood:
  Nad moodustuvad enamasti iseseisvate partnerite liitumisel, iseloomulikuks on koostöörühmad ja kooperatsioon. Enamasti on nad väga innovaatilised ja interdistsiplinaarsed, pakuvad lisaks arhitektuuriteenustele ka graafikat, disaini ja teisi loomingulisi teenuseid.


Internetiandmebaasid http://www.nextroom.at/ ja http://www.austria-architects.com/en annavad ulatuslikku infot Austria arhitektide kohta. Noored bürood on liitunud arhitektuurihuviliste huvirühmaks (ig architektur ).

Ehitustööstus

Austria ehitussektori brutotootmisväärtus ulatub ligikaudu 30 miljardi euroni ja töötajate arv on ca veerand miljonit inimest – seega on tegemist Austria ühe olulisema majandusfaktoriga.

Tänane kõrgkonjunktuur põhineb suures osas infrastruktuuri kiirendatud väljaehitamisel, muuhulgas ÖBB raudteejaamade kampaanial, EM-staadionite väljaehitamisel 2008. aasta Euroopa Meistrivõistlusteks ning Viini lennujaama väljaehitusel. Need meetmed on mõeldud selleks, et Austria lõikaks kasu ettevõtlusriigina ja panna alus homsele majanduskasvule.

Platvorm http://www.leitbetriebe.at/en sisaldab ulatuslikku Austria juhtivate ehitusettevõtete internetiandmebaasi. Mõned neist tegutsevad ka kaasaegse arhitektuuri edendajatena, näiteks sellised firmad nagu Wienerberger Ziegelindustrie, Porr, Hazet, Eternit või Pro: Holz Austria.

Ehituste tellijad ja ehitusettevõtted

Iga ehitise taga pole mitte ainult arhitekt vaid ka tellija. Tellija rolli tunnustatakse Austrias alates 1967. aastast väljaantava Tellija auhinnaga.

Terve rida suuri ehituse ehitusettevõtteid annavad olulise panuse Austria arhitektuuri edendamisse ja vahendamisse, nende hulgas on näiteks BIG Bundesimmobiliengesellschaft , (BIG Austria Kinnisvaraühing) Kallco või Mischek .

Muinsuskaitse

Muinsuskaitse kuulub Austrias riigi pädevusse, samas kui ehitustegevuse reguleerimine (üldplaneering, kaitsetsoonid jne) kuulub kohalike omavalitsuste ja liidumaade kompetentsi. Muinsuskaitse alla võtmise, restaureerimise ja rahastamise tsentraalseks institutsiooniks on Austria Muinsuskaitseamet .

Austrias sai riiklik muinsuskaitse alguse 19. sajandi keskel keiserlikust „K.K. Central-Commission“. 1923. aastal võeti vastu veel tänagi kehtiv muinsuskaitseseadus. Austrias kuulub muinsuskaitse alla ligikaudu 2% ehitiste koguhulgast, mis on Euroopa võrdluses madal näitaja.

Terve rida huvirühmasid ja platvorme hoolitsevad ehitusliku kultuuripärandi tajumise ja säilitamise eest, teiste hulgas:

Linnade ehitus ja planeerimine

Mitte ainult arhitektuuril vaid ka linnaehitusel on Austrias pikad traditsioonid. Juba 19. sajandi keskel olid näiteks Viini linnauuendusprogrammid teistele Euroopa keskustele linnaehitusliku tegevuse eeskujuks. Otto Wageri üldine reguleerimisplaan või tema hilisem, 1911. aasta radikaalselt kontsentriline suurlinna kontseptsioon osutusid tänaseni kestva debati tulevikuvõimeliseks aluseks.

Riiklik planeerimispädevus on Austrias liidumaadel ja kohalikel omavalitsustel. Vastava tegevuse koordineerimiseks on loodud Austria Maakorralduskonverents (Österreichische Raumordnungskonferenz – ÖROK) – riigi, liidumaade ja kohalike omavalitsuste institutsioon. Konverentsil on soovituslik iseloom.

Täiendavat infot leiate järgmistelt internetilehekülgedelt:

Vahendus ja diskursus

Huvirühmade esindused

Sõltumatud arhitektuuriinitsiatiivid

Internetiandmebaasid

Institutsioonid

Festivalid

Autor::
Doris Rothauer / Büro für Transfer
Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA