Advantage Austria Näytä navigointi
Oletamme että olette maasta Tälle maasivustolleVaihda maata

Arkkitehtuuri

halli puupalkeilla © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Missään muualla maailmassa arkkitehtuurin historia ei ole niin täydellisesti sopusoinnussa modernien rakennuksien kanssa kuin Itävallassa. Arkkitehtuurin aarteita löytyy käytännössä kaikkialta Itävallassa, myös nykyajan arkkitehtuurin hienoja esimerkkejä.

Sisältö

Perinteet ja innovaatio

Otto Wagnerista ja Adolf Loosista Roland Raineriin ja Vorarlbergin kouluun Hans Holleinin tai Coop Himmelblaun kuvitteellisten utopististen arkkitehtuurin kehitysten kautta - lopullisten arkkitehtuuristen teosten paletti Itävallassa on todella vaikuttava.

Itävallan rakennuskulttuurin edustavia elementtejä ovat:

 • kunnallisten asuintalojen rakentaminen Wienissä vuodesta 1919 lähtien 
 • Alppien seudun arkkitehtuurinen kehitys 
 • paikallinen, ammattitaitoiseen työvoimaan perustuva rakennuskulttuuri maakunnissa


Uudet haasteet rakennusalalla, uudet rakennusmenetelmät samoin kuin uudet teknologiat ovat vahvasti monipuolistaneet nykyajan arkkitehtuurin näköalaa. Tässä näkyy selvästi uusi sukupolvi, joka esittelee laajaa kirjoa erilaisia lähestymistapoja. Mitä heillä on yhteistä: historiallisten teknikoiden jatkuvuus tai lakkauttaminen tietoisesti heijastetaan ja ilmaistaan erillisissä itsenäisissä lähestymistavoissa.

Sektorit ja rakenne

Viime vuosina Itävallassa kysyntä korkealaatuiseen arkkitehtuuriin on kasvanut. Itävallassa on tarjolla useita pieniä ja muutama suuri arkkitehtuuritoimisto.

Yritykset voidaan jakaa struktuurin perusteella kolmeen ryhmään:

 • Klassiset arkkitehtuuritoimistot:
  Edustavat arkkitehtien keskimmäistä sukupolvea. Päätoimialana on suunnittelu, erikoistuminen kattaa kaikki rakennustyypit.
 • Suuret arkkitehtuuritoimistot:
  Niitä kuvaa työvoiman ja kumppanien suuri määrä. Avainasemassa on hankinta ja markkinointi. He tarjoavat usein kokonaisia paketteja rakennusalan konsultoinnista sisustussuunnitteluun.
 • Nuoret arkkitehtuuritoimistot:
  Tavallisesti freelancer-kumppaneiden väliset liitot eli syndikaatit ja yhteistyöt. He ovat usein erittäin innovatiivisia ja keskittynyt monitieteiseen osaamiseen sekä tarjoavat arkkitehtuuristen palveluiden lisäksi graafisia palveluita, muotoilua ja muita luovia palveluita.

Online tietokannat nextroom ja austria-architects tarjoavat perusteellista tietoa itävaltalaisesta arkkitehtuurialasta. Nuoret toimistot ovat muodostaneet oman yhdistyksen intressien edustamiseksi: IG Architektur .

Rakennusteollisuus

Rakennusteollisuus on Itävallassa taloudellisesti tärkeä ala - tuotannon bruttoarvo on 30 miljoonaa euroa ja ala työllistää noin 250.000 henkilöä.

Nykyinen nousukausi on syntynyt infrastruktuurin kehityksen takia, mukaan lukien ÖBB: n rautatieasemien rakentamisen hanke, uuden stadionin rakentaminen jalkapallon Euroopan mestaruuskisoja varten 2008 ja Wienin lentokentän laajentaminen. Nämä toimenpiteet parantavat Itävallan profiilia taloustoiminnan sijantina ja luovat pohjan huomisen talouskasvulle.

Alusta  http://www.leitbetriebe.at/en Johtavat yritykset online) on laaja online tietokanta Itävallan johtavista rakennusalan yrityksistä. Monet niistä toimivat myös nykyajan arkkitehtuurin sponsoreina kuten Wienerberger Ziegelindustrie, Porr, Hazet, Eternit ja Pro: Holz Austria.

Rakentajat ja rakennuttajat

Jokaisen rakennuksen takana ei ole pelkästään arkkitehti, vaan myös rakennusinsinööri. Rakentajan roolille on annettu tunnustusta Itävallassa vuodesta 1967 lähtien, palkintona Rakentajan -  Bauherrenpreis (saksankielinen sivusto).

Itävallassa on useita suuria kiinteistökehittäjiä, jotka antavat merkittävän panoksen itävaltalaisen arkkitehtuurin rahalliseen tukemiseen ja provisioiden maksamiseen, kuten Bundesimmobiliengesellschaft ,
Kallco (saksankielinen sivusto) ja Mischek (saksankielinen sivusto).

Perinnön suojelu

Perinnön suojelu Itävallassa on valtiollinen kysymys, samalla kun rakennusteollisuuden (rakennusluvat, suojellut alueet ym.) säännöstely kuuluu paikallisten viranomaisten ja maakuntien kompetenssiin. Valtiollinen arkkitehtuurisen perinnön toimisto Bundesdenkmalamt (saksankielinen sivusto) on arkkitehtuurisen suojelun, on entisöinnin ja rahoituksen keskus.

Valtiollinen perinnön suojelu alkoi Itävallassa 1800-luvun keskipaikkeilla keisarillisesta komissiosta "K.K. Central-Commission". Perinnön suojelun laki hyväksyttiin vuonna 1923 ja se on edelleen käytössä. Julkisesti noteerattujen kiinteistöjen määrä koko rakennuskannasta Itävallassa on nykyisin noin 2 % - alle Euroopan keskitason.

Kulttuuriaarteiden suojelun ja arvostamisen parissa työskentelee useita yhdistyksiä ja alustoja, kuten:

Kaupunkisuunnittelu ja kehitys

Arkkitehtuurin lisäksi myös kaupunkisuunnittelulla on Itävallassa pitkät perinteet. 1800-luvun puolissa välissä Wienin kaupungin uudistamisen suunnitelmat olivat kaupunkisuunnittelun esimerkkinä muissa Euroopan keskuksissa. Otto Wagnerin yleinen suunnitelma vuonna 1892 yhdessä hänen radikaalisesti keskitetyn ison kaupungin konseptin kanssa vuodelta 1911 osoittautuivat ajasta edellä olevaksi perustaksi väittelyille, jotka nykyisin edelleen raivoavat.

Itävallassa kaupunkisuunnittelu kuuluu paikallisten viranomaisten ja maakuntien kompetenssiin. Itävaltalainen maankäytön suunnittelun konferenssi (ÖROK) perustettiin tukemaan valtiota, maakuntia ja kaupunkeja. Sillä on vain neuvoa antava rooli.

Lisätietoja seuraavilta sivuilta:

Edustus ja keskustelu

Intressien edustajat

Riippumattomat arkkitehtuurilliset aloitteet

Online tietokannat

Laitokset

Festivaalit

Kirjoittaja:
Doris Rothauer / Büro für Transfer
Tulosta
©©ADVANTAGE AUSTRIA