Advantage Austria Pokazati navigaciju

Arhitektura

Hala s drvenom konstrukcijom © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Nigdje drugo povijest arhitekture s modernom nije tako perfektno u harmoniji kao što je to u Beču. Graditeljske bisere iz svih epoha možete praktično naći na svim mjestima u Beču. Ali i suvremena arhitektura može parirati s istaknutim primjerima.

Sadržaj:

Tradicija i inovacija

Od Otta Wagnera i Adolfa Loosa peko Rolanda Rainera ili Vorarlbergerske graditeljske škole sve do vizionarsko-utopijskih arhitektonskih dostignuća Hansa Holleina ili Coopa Himmelblaua proseže se luk arhitektonskih stvaranja, koja su potakla vrstu stila u Austriji. Mjerodavni elementi austrijske graditeljske kulture su:

 • komunalna izgradnja stanova od 1919. god.
 • arhitektonsko osvajanje brdovitog krajolika.
 • na obrtništvu utemeljena regionalna graditeljska kultura u pojedinim pokrajinama.


Novi graditeljski zadatci, novi slojevi građevinskih investitora kao i nove tehnologije jako su diversificirale trenutnu arhitektonsku scenu. Obilježena je novom generacijom, koja pokazuje spektar držanja. Zajedničko im je to, kako kontinuitet tako i diskontinuitet svjesno reflektira povijesnu poziciju i istu manifestira u samostalnom, autonomnom držanju.

Grane i strukture

Posljednjih godina u Austriji je vidljiva rastuća potražnja za visoko kvalitetnom arhitekturom. Na ponudbenim stranicama bilježi se podjela na mnogo malih i malo velikih arhitektonskih ureda.

Prema strukturi tvrtke, razlikuju se tri grupe:

 • Klasični arhitektonski uredi:
  Predstavljaju ih obično arhitekti srednje generacije . Glavni posao im je projekti i planiranje, njihova specijalizacija se odnosi na tipove zgrada.
 • Veliki uredi:
  Obilježava ih veliki broj suradnika i više partnera. Kod njih je izražena akvizacija i marketing. Obično nude pakete usluga od graditeljskog savjetovanja do unutarnjeg uređenja.
 • Mladi uredi:
  Najčešće nastaju temeljem udruživanja više samostalnih partnera, reprezentirani radnim skupinama i kooperacijama. Obično vrlo inovativno i inter-disciplinarno usmjereni, pored arhitektonskih usluga nude i grafičke, dizajn i druge kreativne usluge.


Online-banka podataka www.nextroom.at i http://www.austria-architects.com/en nude Vam opširne informacije o austrijskoj sceni arhitekture. Mladi uredi udružili su se u interesnu skupinu stvaralaca arhitekture (IG Architektur ).

Građevinska industrija

Austrijska građevinska industrija predstavlja s bruto proizvodnom vrijednosti od oko 30 milijardi eura i radnim mjestima za ca. jednu četvrtinu milijuna ljudi, bitan gospodarski faktor u Austriji.

Trenutno visoka konjunktura djelomično se temelji na ubrzanoj izgradnji infrastrukture, između ostalog željezničkoj ofenzivi Austrijskih željeznica, izgradnji stadiona za Europsko prvenstvo 2008. god. kao i izgradnji Bečke zračne luke. Mjere služe profiliranju Austrije kao sjedište za tvrtke i za polaganje temelja za budući gospodarski rast.

Platforma http://www.leitbetriebe.at/en raspolaže opširnom bazom podataka o svim austrijskim vodećim građevinskim tvrtkama. Nekoliko njih angažirano je kao poticatelji suvremene arhitektura, kao što su tvrtke Wienerberger Ziegelindustrie, Porr, Hazet, Eternit ili Pro:Holz Austria.

Investitori i nositelji

Iza svake građevine stoji ne samo arhitekt nego i investitor. Ulogu investitora se u Austriji već od 1967. god. nagrađuje dodjelom građevinske nagrade Bauherrenpreis .

Neki građevinski nositelji bitno doprinose poticanju i posredovanju austrijske arhitekture, kao što je BIG Bundesimmobiliengesellschaft , Kallco ili Mischek .

Zaštita spomenika

Zaštitu spomenika u Austriji regulira savezna vlada, dok segment graditeljstva (urbanistički planovi, zaštite zone, itd.) leži u nadležnosti općina i županija. Centralna institucija za stavljanje pod zaštitu, restauraciju i financiranje je Savezna ustanova za spomenike Bundesdenkmalamt.

Zaštita spomenika na nivou države u Austriji seže do sredine 19. stoljeća od strane carske „K.K. Central-Commission“. 1923. god. objavljen je zakon o zaštiti spomenika koji i danas na snazi. Dio građevina koje stoje pod zaštitom iznosi 22% u ukupnom broju građevina, što u odnosu na Europu predstavlja nisku vrijednost.

Nekoliko interesnih udruženja i platformi trude se oko evidencije i održavanja graditeljskih kulturnih dobara, između ostalog to su:

Izgradnja gradova i planiranje prostora

Ne samo arhitektura, nego i izgradnja gradova u Austriji ima tradiciju. Već sredinom 19. stoljeća bečki planovi obnove grada koristili su drugi europski centri kao primjer za svoje aktivnosti glede izgradnje gradova. Generalni regulacijski plan Otta Wagnera iz 1892.god. ili kasnije njegov radikalno koncentrirani koncept velegrada iz 1911. god. iskazali su se kao budući temelj za debatu, koja traje do današnjeg dana.

Državni koncept prostornog planiranja u Austriji je u nadležnosti županija i općina. Glede koordinacije ustanovljena je Austrijska konferencija o prostornom planiranju (ÖROK), ustanova koja je u nadležnosti saveza, županija i općina. Ista ima samo savjetodavni karakter.

Daljnje informacije možete pronaći na slijedećim stranicama:

Autor::
Doris Rothauer / Büro für Transfer
Ispis
©©ADVANTAGE AUSTRIA