Advantage Austria Navigatie tonen
Wij denken, dat u uit komtNaar deze landensiteVerander het land

Architectuur

Hal met houtconstructie © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Nergens anders harmoniseert de geschiedenis van de architectuur zo perfect met de moderne tijd als in Oostenrijk. In Oostenrijk zijn juwelen van de bouwkunst uit alle tijdperken op nagenoeg elke plek te vinden. Maar ook de hedendaagse architectuur heeft uitstekende voorbeelden te bieden.

Inhoud:

Traditie en innovatie

Het scala van architectuurposities die identeiteit geven aan Oostenrijk strekt zich uit van Otto Wagner en Adolf Loos via Roland Rainer of de Vorarlberger Bauschule tot aan de visionair-utopische architectonische uitbreidingen van Hans Hollein of Coop Himmelblau.

Toonaangevende elementen van de Oostenrijkse bouwcultuur zijn:

 • de gemeentelijke woningbouw in Wenen vanaf 1919
 • de architectonische verovering van het alpine landschap
 • een regionale bouwcultuur in de afzonderlijke deelstaten op ambachtelijke basis

Nieuwe bouwopdrachten, nieuwe opdrachtgevers evenals nieuwe technologieën hebben een sterke verscheidenheid in de huidige archictectuurscene gebracht. Deze scene is gekenmerkt door een nieuwe generatie die een spectrum aan houdingen laat zien. Zij hebben gemeenschappelijk dat zowel de continuïteit als ook de discontinuïteit van historische posities bewust wordt gereflecteerd en in zelfstandige autonome houdingen wordt gemanifesteerd.

Branches en structuren

De laatste jaren kan men in Oostenrijk een groeiende vraag naar kwalitatief hoogwaardige architectuur zien. Aan de kant van de aanbieders is een kloof tussen veel kleine en weinig grote architectuurbureaus te zien.

Afhankelijk van de structuur van het bedrijf kan men drie groepen onderscheiden:

 • de klassieke architectenbureaus:
  zij worden gerepresenteerd door de middelste generaties van architecten. Hun kernactiviteiten bestaan uit ontwerp en planning. Hun specialisatie onstaat door verschillende modellen gebouwen.
 • De grote bureaus:
  zij worden gekenmerkt door veel medewerkers en meerdere partners. Klantenwerving en marketing zijn goed ontwikkeld. Zij bieden meestal complete pakketten aan; van voorlichting tot inrichting.
 • De jonge bureaus:
  zij ontstaan meestal door fusies met zelfstandige partners en worden gerepresenteerd door samenwerkingsverbanden en coöperaties. Omdat zij meestal zeer innovatief en interdisciplinair zijn georganiseerd, bieden zij naast archtitectonische prestaties ook grafisch ontwerp, design en andere creatieve prestaties aan.


De online databases http://www.nextroom.at/ en http://www.austria-architects.com/en bieden omvangrijke informatie over de Oostenrijkse architectuurscene aan. De jonge architectenbureaus zijn samengesloten tot een belangenvereniging van architecten (IG Architektur ).

Bouwindustrie

De Oostenrijkse bouwsector is, met een totaal aan brutto productiekosten van ca. 30 miljard euro en werkgelegenheid voor ca. een kwart miljoen mensen, een belangrijke economische factor in Oostenrijk.

De huidige hoogconjunctuur is voor een groot deel te danken aan de versnelde uitbreiding van de infrastructuur; o.a. de renovatie en nieuwbouw van diverse stations door de ÖBB (Oostenrijkse spoorwegen), de bouw van stadions voor de Europese voetbalkampioenschappen in 2008 evenals de uitbreiding van de luchthaven in Wenen. Deze maatregelen zijn genomen om Oostenrijk als vestigingsplaats te profileren en om de basis te leggen voor de groei van de economie van morgen.

Het platform http://www.leitbetriebe.at/en beschikt over een online-database waarin alle vooraanstaande Oostenrijkse bouwbedrijven staan aangegeven. Sommigen onder hen zetten zich ook in als promotor van hedendaagse architectuur; zoals de firma's Wienerberger Ziegelindustrie, Porr, Hazet, Eternit of Pro:Holz Austria.

Opdrachtgever en bouwonderneming

Achter elk gebouw staat niet alleen een architect, maar ook een opdrachtgever. De rol van opdrachtgever wordt in Oostenrijk door de Bauherrenpreis , die sinds 1967 wordt verleend, gewaardeerd.

Een reeks grote opdrachtgevers levert een belangrijke bijdrage aan de steun en bemiddeling van Oostenrijkse architectuur: bijvoorbeeld de BIG Bundesimmobiliengesellschaft , Kallco of Mischek .

Monumentenzorg

Monumentenzorg is in Oostenrijk een aangelegenheid van het rijk, terwijl de regelgeving die betrekking heeft op bouwzaken (bestemmingsplannen, beschermde gebieden, etc) binnen de bevoegdheid van de gemeente en de deelstaat ligt. Centraal instituut voor de bescherming, restauratie en financiering is het Bundesdenkmalamt (de rijksdienst voor de monumentenzorg) .

De monumentenzorg van de overheid gaat in Oostenrijk terug tot het midden van de 19e eeuw naar de keierlijke "K.K. Central-Commission“. In 1923 ging de monumentenwet, die vandaag de dag nog geldig is, van kracht. Het aandeel aan gebouwen dat in Oostenrijk onder monumentenzorg staat, bedraagt zo'n 2%; in vergelijking met andere Europese landen is dit zeer laag.

Een reeks belangenbehartigers en platformen spant zich in voor de behartiging en het behoud van bouwkundig cultuurgoed, o.a.:

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

Niet alleen architectuur, maar ook stedenbouw heeft in Oostenrijk traditie. Reeds in het midden van de 19e eeuw waren de Weense programma's voor stedelijke vernieuwing een voorbeeld voor stedenbouwkundige activiteiten van andere Europese centra. Het algehele renovatieplan van Otto Wagner uit 1892 of zijn latere radicale concentrische concept voor grote steden uit 1911 bleken een toekomstige basis voor een tot vandaag de dag gevoerd debat.

De ruimtelijke ordening die de overheid betreft ligt in Oostenrijk bij de deelstaten en gemeenten. De "Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK)", die is benoemd voor de coördinatie, is een door de staat, de deelstaten en gemeenten gedragen instituut.

Op onderstaande pagina's kunt u meer informatie vinden:

Auteur:
Doris Rothauer / Büro für Transfer
Printen
©©ADVANTAGE AUSTRIA