Advantage Austria Indicare navigare

Arhitectura

Hală cu construcţie de lemn © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

În nici un alt loc nu există o asemenea armonie perfectă între istoria arhitecturii şi arhitectura modernă ca în Austria. Construcţii preţioase din toate epocile se găsesc practic în fiecare loc din Austria. Dar şi arhitectura contemporană oferă exemple valoroase.

Conţinut structurat:

Tradiţie şi inovaţie

Pornind de la Otto Wagner şi Adolf Loos incluzându-l pe Roland Rainer sau Şcoala de construcţii din Vorarlberg până la extensiile arhitecturale vizionar-utopice ale lui Hans Hollein sau Coop Himmelblau - acesta este arcul identităţilor de vârf din arhitectura Austriei.

Elemente definitorii ale culturii austriece în construcţii sunt:

 • construcţia socială de locuinţe din Viena de după 1919
 • cucerirea arhitectonică a peisajului alpin
 • o cultură regională în construcţii pe baza meşteşugurilor din fiecare land federal în parte


Noi obiective constructive, noi generaţii de diriginţi de şantier cât şi noile tehnologii au condus la o diversificare puternică a scenei arhitecturii contemporane. Ea este caracterizată de o nouă generaţie, care prezintă un întreg spectru de atitudini. Comun este faptul că atât continuitatea cât şi discontinuitatea realizărilor istorice este reflectată în mod conştient şi în atitudini individuale, autonome.

Sectoare şi structuri

În Austria se observă în ultimii ani o cerere crescândă de arhitectură de înaltă calitate. Din perspectiva ofertei se constată o întretăiere între multe birouri mici şi puţinele birouri mari de arhitectură.

Dependent de structura firmei se deosebesc trei grupe:

 • birourile clasice de arhitectură:
  reprezentate de obicei de media generaţiei de arhitecţi. Activitatea lor principală constă din partea de concepţie şi proiectare, specializarea lor depinde de tipurile de construcţii.
 • marile birouri:
  caracterizate printr-un număr mare de angajaţi cât şi de parteneri. Se pune accent pe achiziţii şi marketing. Ele oferă de obicei pachete complete pornind de la consultanţă în construcţii şi terminând cu amenajări interioare.
 • tinerele birouri:
  Se formează în principal prin asocierea partenerilor independenţi, reprezentaţi de grupuri profesionale şi cooperări. În general sunt deosebit de inventivi şi axaţi pe o abordare interdisciplinară oferind pe lângă prestaţia în arhitectură şi grafică, design şi alte servicii din domeniul creativităţii.

Banca de date online www.nextroom.at şi http://www.austria-architects.com/en oferă informaţii ample despre scena austriacă a arhitecturii. Birourile tinere s-au asociat formând grupul de interes al creatorilor de arhitectură (IG Architektur ).

Industria construcţiilor

Domeniul austriac al construcţiilor este cu o valoare brută a producţiei de circa 30 mrd. Euro şi cu un grad de ocupare de un sfert de milion de angajaţi un factor important al economiei austriece.

Conjunctura actuală se bazează în mare măsură pe construcţii rapide de infrastructură, printre altele amintim ofensiva Căilor ferate austriece ÖBB de a construi/moderniza gări, construirea stadioanelor EM pentru Campionatul european 2008 cât şi extinderea aeroportului vienez. Aceste măsuri servesc la profilarea Austriei ca locaţie pentru firme şi la realizarea bazei pentru dezvoltarea economică de mâine.

Platforma http://www.leitbetriebe.at/en dispune de o bancă amplă de date online cu toate firmele austriece de construcţii din top. Unele dintre acestea sprijină arhitectura contemporană, cum ar fi firme ca Wienerberger Ziegelindustrie, Porr, Hazet, Eternit sau Pro:Holz Austria.

Diriginţi de şantier şi firme de construcţii

În spatele fiecărei construcţii nu stă doar un arhitect, ci şi un constructor/diriginte de şantier. Rolul constructorilor este apreciat în Austria prin conferirea începând cu anul 1967 a Premiului constructorilor.

O serie de firme mari de construcţii joacă un rol important în promovarea şi intermedierea arhitecturii austriece, cum ar fi BIG Societatea federală imobiliară , Kallco sau Mischek .

Protecţia monumentelor

Protecţia monumentelor din Austria intră în sarcina federaţiei, în timp ce reglemetările în construcţii (alocarea suprafeţelor, zone protejate, etc.) revin localităţilor şi landurilor. Instituţia centrală pentru punerea sub protecţie, restaurare şi finanţare este Agenţia federală a monumentelor .

Protejarea monumentelor din Austria din partea statului începe la mijlocul secolului 19 cu imperiala „K.K. Central-Commission“. În anul 1923 a fost promulgată legea protecţiei monumentelor, care este în vigoare şi astăzi. Cota de obiective protejate din totalul de fond constructiv al Austriei este de circa 2%, o valoare relativ mică în comparaţie cu Europa.

O serie de reprezentări de interese şi platforme sunt angajate în trezirea interesului şi păstrarea patrimoniului constructiv, printre care:

Construcţia şi sistematizarea urbană

Nu doar arhitectura, ci şi construcţiile din oraşe au tradiţie în Austria. Deja de la mijlocul secolului 19 au existat programe de modernizări ale oraşelor cum ar fi cele pentru Viena ca exemple pentru preocupările urbane ale altor centre europene. Planul general de urbanism al lui Otto Wager din 1892 sau mai târziu conceptul său radical metropolitan din 1911 au format baza viitoare pentru o dezbatere amplă, care se continuă şi astăzi.

În Austria sistematizarea intră în competenţa landurilor şi a autorităţilor locale. Coordonarea se face de către Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK), o structură formată din reprezentanţi ai federaţiei, ai landurilor şi ai autorităţilor locale. Are doar caracter consultativ.

Informaţii suplimentare găsiţi la:

Reprezentare şi discurs

Reprezentări de interese

Iniţiative independente în arhitectură

Bănci de date online

Instituţii

Festivaluri

Autor:
Doris Rothauer / Büro für Transfer
Imprimare
©©ADVANTAGE AUSTRIA