Advantage Austria Prikaži navigacijo

Arhitektura

Dvorana z leseno konstrukcijo © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Nikjer drugje na svetu zgodovina arhitekture na tako popoln način ne harmonira z moderno kot v Avstriji. Gradbene bisere iz vseh obdobij je v Avstriji mogoče najti v domala vsakem kraju. Seveda pa zna tudi sodobna arhitektura postreči s številnimi izvrstnimi primeri.

Vsebina:

Tradicija in inovacija

Paleta avstrijskih arhitekturnih velikanov, ki so ji dali identiteto, sega od Ota Wagnerja in Adolfa Loosa do Rolanda Rainerja in Predarlške gradbene šole (Vorarlberger Bauschule) ter vse do vizionarsko utopičnih arhitekturnih razširjanj Hansa Holleina ali Coopa Himmelblaua.

Odločilni elementi avstrijske stavbne kulture so:

 • komunalne stanovanjske zgradbe na Dunaju od leta 1919,
 • arhitektonska osvojitev alpske pokrajine, 
 • regionalna stavbna kultura v posameznih zveznih deželah, ki temelji na obrtniških delih.

Nove gradbene naloge, novi sloji investitorjev ter nove tehnologije so močno povečali raznolikost sodobne arhitekturne scene. Odlikuje jo nova generacija, ki kaže spekter slogov. Skupno jim je, da zavestno odsevajo tako kontinuiteto kot tudi diskontinuiteto zgodovinskih nazorov in se kažejo v samobitnih, avtonomnih slogih.

Področja in strukture

V Avstriji je v zadnjih letih moč zaznati rastoče povpraševanje po visokokakovostni arhitekturi. Na strani ponudnikov pa je zaznati razliko med številnimi majhnimi in redkimi velikimi arhitekturnimi pisarnami.

Po podjetniški strukturi razlikujemo med tremi skupinami:

 • klasične arhitekturne pisarne:
  Te običajno zastopa srednja generacija arhitektov. Osrednjo dejavnost predstavljata zasnova in načrtovanje, njihova specializacija pa poteka vzdolž vrst zgradb.
 • velike pisarne:
  Zanje je značilno veliko število zaposlenih in več partnerjev. Izraziti dejavnosti sta predvsem pridobivanje in trženje. Večinoma nudijo celostne pakete storitev od gradbenega svetovanja do notranje opreme.
 • mlade pisarne:
  Te večinoma nastajajo s povezovanjem samostojnih partnerjev, ki se predstavljajo s pomočjo delovnih združenj in sodelovanj. Ponavadi zelo inovativno in interdisciplinarno usmerjene takšne pisarne poleg arhitekturnih storitev nudijo še grafične, oblikovne in druge kreativne storitve.

Spletni podatkovni bazi www.nextroom.at in http://www.austria-architects.com/en nudita obširne informacije o avstrijski arhitekturni sceni. Mlade pisarne so se združile v interesno združenje arhitekturnih ustvarjalcev IG Architektur. .

Gradbena industrija

Avstrijsko gradbeno gospodarstvo je z bruto proizvodno vrednostjo v višini okoli 30 mrd. evrov in z zaposlitvijo cca. četrtine milijona ljudi pomemben gospodarski dejavnik v Avstriji.

Trenutni konjunkturni višek v veliki meri temelji na pospešeni izgradnji infrastrukture, med drugim železniški ofenzivi avstrijskih železnic ÖBB, izgradnji stadionov za Evropsko prvenstvo v nogometu 2008 ter izgradnji dunajskega letališča. Ti ukrepi služijo za oblikovanje Avstrije kot podjetniške lokacije in kot osnova za gospodarsko rast jutrišnjega dne.

Portal http://www.leitbetriebe.at/en razpolaga z obširno spletno podatkovno bazo vseh avstrijskih gradbenih podjetij. Nekatera med njimi so se uveljavila tudi kot promotorji sodobne arhitekture, kot npr. podjetja Wienerberger Ziegelindustrie, Porr, Hazet, Eternit ali Pro:Holz Austria.

Gradbeniki in investitorji

Za vsako zgradbo stoji ne le arhitekt, temveč tudi gradbeno podjetje. Vloga gradbinca se ceni od leta 1967 naprej, odkar se podeljuje nagrada za gradbince. Bauherrenpreis .

Vrsta velikih investitorjev je pomembno doprinesla k spodbujanju in posredovanju avstrijske arhitekture, med njimi recimo BIG Zvezna nepremičninska družba , Kallco ali Mischek .

Spomeniško varstvo

Spomeniško varstvo v Avstriji je naloga države, medtem ko je regulacija gradbeništva (namembnost površin, zaščitene cone itd.) v pristojnosti občin in zveznih dežel. Osrednja ustanova za spomeniško varstvo, restavriranje in financiranje je Zvezni urad za spomeniško varstvo .

Državno varstvo spomenikov v Avstriji sega nazaj vse do sredine 19. stoletja in izhaja iz cesarske „K.K. centralne komisije“. Leta 1923 je bil izdan še danes veljaven Zakon o spomeniškem varstvu. Spomeniško zaščiten delež celotne gradbene mase v Avstriji danes znaša okoli 2 %, kar je v primerjavi z Evropo zelo nizka vrednost.

Cela vrsta interesnih združenj in platform si prizadeva za skrb in ohranitev gradbenih kulturnih dobrin, med njimi so:

Urbanizem in prostorsko načrtovanje

Ne le arhitektura, temveč tudi urbanizem ima v Avstriji dolgo tradicijo. Že v sredini 19. stoletja so dunajski programi za obnovo mesta služili kot vzor za urbanistične dejavnosti drugih evropskih središč. Splošni ureditveni načrt Ota Wagerja iz leta 1892 ali kasnejši radikalno koncentričen koncept velemesta iz leta 1911 sta se dokazala kot prihodnja osnova za diskurz, ki poteka še danes.

Urbanistično prostorsko načrtovanje v Avstriji je danes v pristojnosti zveznih dežel in občin. Za usklajevanje je bila določena Avstrijska konferenca za prostorsko urejanje (ÖROK), ki je inštitucija, katero podpirajo država, zvezne dežele in občine. Ta inštitucija je zgolj priporočilnega značaja.

Nadaljnje informacije najdete na naslednjih spletnih straneh:

Avtor:
Doris Rothauer / Büro für Transfer
Natisni
©©ADVANTAGE AUSTRIA