Advantage Austria Gezinme çubuğunu göster

MİMARİ

Ahşap konstrüksiyonlu salon © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Başka hiçbir yerde tarihsel mimari, modernite ile Avusturya'da olduğu kadar mükemmel bir uyum içinde olmamıştır. Avusturya'nın neredeyse her köşesinde her çağdan mimarlık şaheserleri bulmak mümkündür. Ancak çağdaş mimari de etkileyici örnekleriyle değerini ortaya koymaktadır.

İçerik:

GELENEK VE YENİLİK

Avusturya'nın kimlik kazandırıcı mimarlık pozisyonlarının geniş yelpazesi Otto Wagner ve Adolf Loos'tan Roland Rainer veya Vorarlberg Yapı Okulu'na, oradan da Hans Hollein veya Coop Himmelblau'un vizyoner-ütopik mimari genişletmelerine kadar uzanmaktadır.

Avusturya yapı kültüründeki en önemli unsurlar şunlardır:

 • 1919 yılından sonra Viyana'da sosyal konutlar
 • Alp doğasının mimari fethi
 • Eyaletlerde zanaat temelli yöresel yapı kültürü

Yeni inşaat işleri, yeni yüklenici sınıfları ve yeni teknolojiler, çağdaş mimarlık sahnesini son derece çeşitlendirmişlerdir. Çağdaş mimarlık geniş bir davranış yelpazesine sahip yeni bir kuşak tarafından belirlenmektedir. Bu kuşağın ortak yönü, tarihsel pozisyonların sürekliliğinin ve kalıcılığının bilinçli olarak yansıtılması ve kendilerine has otonom davranışlarda açığa vurulmasıdır.

ALANLAR VE DOKULAR

Avusturya'da son yıllarda yüksek kalitede mimariye olan talebin artış gösterdiği gözlenmektedir. Ancak arz tarafında çok sayıda küçük ile az sayıda büyük mimarlık bürosu bulunduğu da bir gerçektir.

Şirketleri dokularına göre üç ayrı grupta toplamak mümkündür:

 • Klasik mimarlık büroları:
  Bu bürolar genel olarak orta kuşak mimarlar tarafından temsil edilmektedir. Esas faaliyet alanları tasarım ve planlama olup, uzmanlık alanları yapı türleri boyunca uzanmaktadır.
 • Büyük mimarlık büroları:
  Bu bürolarda çok sayıda çalışan ve yine çok sayıda ortak bulunmaktadır. Kazanç ve pazarlama güçlü bir şekilde ön plandadır. Genellikle yapı danışmanlığından iç dekorasyona kadar uzanan bir toplu paket sunmaktadırlar.
 • Genç mimarlık büroları:
  Bu bürolar genel olarak bağımsız ortakların bir araya gelmesiyle oluşmaktadırlar, çalışma grupları ve kooperasyonlar şeklinde faaliyet gösterirler. Genellikle son derece yenilikçidirler ve farklı disiplinleri bir arada uygulayabilirler, mimarlığın yanı sıra grafik, dizayn ve diğer kreatif hizmetleri de sunmaktadırlar.

Çevrimiçi veri bankaları http://www.nextroom.at ile http://www.austria-architects.com/en , Avusturya mimarisi hakkında geniş kapsamlı bilgiler vermektedirler. Genç bürolar "Serbest Mimarlar Menfaat Birliği" (ig architektur ) adı altında bir araya gelmişlerdir.

İNŞAAT SANAYİ

Avusturya inşaat sanayi yaklaşık 30 milyar Euro'luk gayri safi üretim kıymeti ve çalıştırdığı yaklaşık çeyrek milyon işgücüyle, ülkenin en önemli ekonomi sektörlerinden biridir.

Halihazırda inşaat sanayinin yüksek konjonktürünün sebebi büyük ölçüde altyapı çalışmalarının hızlanması, ayrıca Avusturya Demiryolları'nın gar çalışmaları, 2008 Avrupa Şampiyonası için gerekli stadyumların inşası ve Viyana Havalimanı'nın genişletilme çalışmalarıdır. Bu faaliyetler Avusturya'nın bir inşaat firmaları merkezine dönüşmesine ve yarının ekonomik büyümesinin temelini atmaya hizmet etmektedir.

http://www.leitbetriebe.at/en adresinde Avusturya inşaat sektörünün tüm anahtar işletmelerini içeren geniş kapsamlı bir çevrimiçi veri bankası bulunmaktadır. Bu işletmelerin bir kısmı, örneğin Wienerberger Ziegelindustrie, Porr, Hazet, Eternit veya Pro:Holz Austria, çağdaş mimarinin destekçisi konumunda bulunmaktadırlar

Yükleniciler ve İnşaat Firmaları

Her yapının ardında sadece bir mimar değil, aynı zamanda bir de yüklenici bulunmaktadır. Yüklenicilerin oynadığı rol, Avusturya'da 1967 yılından beri verilen Üstleniciler Ödülü ile onurlandırılmaktadır.

BIG Federal Gayrimenkul Şirketi , Kallco veya Mischek gibi bir dizi büyük inşaat firması, Avusturya mimarisinin tanıtımına ve desteklenmesine önemli katkılarda bulunmaktadırlar.

ANITLARIN KORUNMASI

Avusturya'da anıtların korunması federal hükümete ait bir görevdir, ancak inşaat işlerinin düzenlenmesi yetkisi eyaletlere ve belediyelere bırakılmıştır. Koruma altına alma, restorasyon ve finansman için merkezi kurumFederal Anıtlar Dairesi 'dir.

Avusturya'da anıtların devlet tarafından korunmasının tarihi 19. yüzyılın ortalarına, imparatorluğun "K.K. Central-Commission“'una kadar geri gider. 1923 yılında bugün de geçerli olan Anıtların Korunması Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Avusturya'daki tüm yapıların içinde koruma altına alınmış olanların oranı %2 kadardır ve bu Avrupa geneline kıyasla düşük bir değerdir.

Bir dizi menfaat birliği ve platformu, kültür varlıklarının saptanması ve korunması için yoğun faaliyet sürdürmektedirler. Bunların bir kısmı aşağıda bulunmaktadır:

ŞEHİRCİLİK VE ÇEVRE PLANLAMASI

Sadece mimarlık değil, şehircilik de Avusturya'da köklü bir geçmişe sahiptir. Daha 19. yüzyılın ortalarında bile Viyana'nın şehir yenileme programları, Avrupa'nın diğer merkezlerindeki şehircilik etkinlikleri için örnek teşkil eder nitelikteydi. Otto Wager'in 1892 yılına ait genel düzenleme planı ya da 1911 yılına ait müşterek merkezli radikal büyük şehir konsepti, bugüne dek süregelen bir tartışmanın geleceğe açık temelini oluşturmaktadır.

Devletin çevre planlaması yetkisi Avusturya'da eyaletlerde ve belediyelerde bulunmaktadır. Bu çalışmaların koordinasyonu için eyaletler ve belediyeler tarafından birlikte oluşturulan Avusturya Çevre Planlaması Konferansı (ÖROK) görev yapmaktadır. Bu konferansın sadece tavsiye niteliğinde karar alma yetkisi vardır.

Aşağıdaki sayfalarda daha geniş bilgiler edinebilirsiniz:

KURUMLAR VE ETKİNLİKLER

Menfaat Temsilcilikleri

Bağımsız Mimarlık İnisiyatifleri

Çevirimiçi Veri Bankaları

Kurumlar

Festivaller

Yazar:
Doris Rothauer / Büro für Transfer
Yazdır
©©ADVANTAGE AUSTRIA