Advantage Austria Показване навигация

Контент и мултимедия

Жена чете в червена книга © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Традицията среща иновацията – така най-добре може да се опише многостранния контент и мултимедиен бранш в Австрия. Тази област се простира от литературата и книгоиздаването до мултимедийната, софтуерната индустрия и интернет индустрията, както и до големите предприятия и многобройните микропредприятия като иновативни предложители.

Съдържание:

ТРАДИЦИЯ & ИНОВАЦИЯ

Традицията в контент бранша може да се открие преди всичко в обширната история на австрийската литература. Артур Шницлер, Стефан Цвайг, Мари-Ебнер фон Ешенбах, Йодьон фон Хорват, Роберт Мусил, списъкът на значимите австрийски писатели е дълъг.

Нови решаващи импулси в австрийската следвоенна литература поставя „Виенската група” около Х. К. Артман и Фридрих Ахлайтнер. И в областта на драматургията австрийски писатели като Томас Бернхард или Елфриде Йелинек се радват на големи успехи, като последната е наградена с Нобелова награда за литература.

Иновация в рамките на австрийската контент и мултимедийна индустрия преди всичко може да отбележи бързо развиващата се област на електронните медии. Австрийският бранш на електронните медии се представя като динамична част от местната креативна индустрия.

ОБЛАСТИ И СТРУКТУРИ

В многостранната австрийска контент и мултимедийна индустрия може да прави разлика основно между традиционната контент индустрия и областта на е-контента (електронните съдържания).

Традиционна контент индустрия:

 • Литература 
 • Книгоиздаване 
 • Печатни медии

Област на е-контента:

 • Мултимедия 
 • Софтуер 
 • Игрална индустрия 
 • Интернет индустрия

Секторът на литературата и печатните медии в Австрия впечатлява със съдържателното многообразие, а в структурно отношение се характеризира с относително ясни структури в сравнение с по-новата контент индустрия. В рамките на веригата за създаване на стойност след художествената продукция на писателите се нарежда организационната работа на издателствата, продукцията в печатниците и най-накрая доставките, последвани от пласмента в книжарниците.

В противовес с традиционната контент индустрия в мултимедийната област се транспортират дигитални съдържания. Електронната част на австрийската контент и мултимедийна индустрия е многообразна, хетерогенна и трудно може да се бъде подразделена. Границите с дизайна или с рекламната индустрия са неясно очертани. Често е-контент и мултимедийната индустрия се дефинира като подбранш на ИТ индустрията, с позициониране в рамките на софтуерния сегмент.

След пазарния бум през 90-те години на 19-ти век през последните години браншът на информационните технологии преживя стагнация в световен мащаб. В противовес с общата тенденция обаче австрийската креативна област на сектора на информационните технологии и преди всичко в мултимедийната област бележи по-нататъшен ръст. Постиженията на креативната индустрия могат да се открият преди всичко в сектора на игрите и софтуерните продукти. Благодарение на своя креативен потенциал австрийският софтуерен и мултимедиен бранш все повече насочва вниманието към себе си.

Литература, издателско дело и печатни медии

Сцената на австрийските автори

Най-креативната област в рамките на традиционната контент индустрия, художествената продукция, се развива динамично. От 1990 г. австрийската литературна сцена насочва вниманието към себе си с радващото увеличаване на авторите от колко 30 %. Този австрийски феномен води до извода за „възраждането” на традиционната книга.

Отново и отново младите австрийски автори могат да постигнат големи успехи на международните панаири на книгата. Отлични автори на съвременната австрийска литература са между другото Даниел Келман, Волф Хаас, Даниел Глатауер, Валтер Капахер.

Австрийската литературна къща (Österreichisches Literaturhaus) предлага обширна база данни за австрийската литература от 20-ти и 21-ви век.

Издателско дело

Креативната индустрия на Австрия наброява около 1.000 издателства, между които често се стига до обединения, за да могат не на последно място да се наложат на важния германски пазар. Австрийските издателства, като свързващо звено между книгоиздаването и търговията с книги и автора, публикуват около 5.000 книги годишно. С около половината от издателствата Виена се представя като най-важното място за издателското дело в Австрия.

Избор на значими австрийски издателства:

Печатни медии

Концентрацията на периодични издания на австрийския пазар е неповторима в международен мащаб. В сектора на ежедневниците доминират петима издатели:

Австрийският сектор на медиите в областта на културата се представя като значително хетерогенен и предлага периодични, тематично специализирани публикации и за браншовете на креативната индустрия.

МУЛТИМЕДИЯ И Е-КОНТЕНТ

Австрийският е-контент и мултимедиен сектор е многообразен, хетерогенен и трудно може да се бъде подразделен. Границите с дизайна или с рекламната индустрия са неясно очертани. Често е-контент и мултимедийната индустрия се дефинира като подбранш на ИТ индустрията, с позициониране в рамките на софтуерния сегмент. Тя обхваща:

 • Мултимедия
 • Софтуер
 • Игрална индустрия
 • Интернет и безжична телекомуникация

В противовес с традиционната контент индустрия в мултимедийната област се транспортират дигитални съдържания. Много от австрийските предприятия на мултимедийния пазар предлагат продукция и оформление на мултимедийни услуги с креативно-художествена насоченост.

Мултимедия

Креативният мултимедиен сектор обхваща дейностите на предприятията с основна насоченост в сферата на културно и креативно ориентираните услуги в областта на дизайна и програмирането. Този креативен сегмент представлява около 10 % от създаването на софтуер респ. софтуерните услуги и съставлява 1 % от общия ИТ пазар.

Голям ръст отбелязва креативната област на ИТ сектора, по-специално мултимедийната сфера, както и използването на контенти на мобилни платформи. Платформата Creativespace дава един общ поглед върху многообразните услуги, в областта на които вече са се наложили някои от общностите от предложители.

Виена е най-важното местоположение на предприятията в мултимедийната област и областта на е-контента. Това се дължи на икономическата инфраструктура, както и на предлагането на квалифицирана работна ръка.
В Западна Австрия работят мултимедийни предложители за туристическия сектор.

Софтуер

По пътя на глобалното развитие именно производството на софтуер трябва да се справи с високата пазарна концентрация. Навлизащите на пазара нови фирми трябва да се конкурират с големи софтуерни производители. По правило важи принципът, че колкото повече потребители ползват един софтуер, толкова по-полезен е той за отделния потребител и толкова по-скоро е увеличаването на големите предприятия.

Според цифрите на оборотите на австрийския пазар доминират международните предложители. Местните софтуерни производители са специализирани преди всичко в нишовите пазари. Така например Австрия се е наложила на общия източноевропейски пазар с производството на банков софтуер с предложители като s IT Solutions или Raiffeiseninformatik .

Един общ преглед на австрийските софтуерни производители ще откриете на уеб страницата на Компютърен свят (Computerwelt) или на адрес www.top1001.at . И интернет портала на ИТ списанието Monitor предлага подробна информация за австрийския софтуерен ландшафт.

Предложителите на решения за Open Source системи са изброени на страницата на Open Source Experts .

Игрална индустрия

Игралният пазар се разделя на три различни сегмента:

 • Power-Gaming:
  Произвеждат се игри за относително малка група потребители, разполагаща вече с необходимият хардуер, техническото ноу-хау и необходимото за използването време.
 • Игрови конзоли:
  Сегментът на игровите конзоли е доминиран от 3-ма международни предложители. Поради тази силна концентрация за в бъдеще и в Австрия ще се стига само до минимални промени в тази област.
 • Casual Gaming:
  В противовес с Power-Gaming тук се привличат потребители, които не разполагат с цялостни хардуерни системи и се интересуват от леснодостъпно предлагани игри. Продуктите в областта Casual Gaming се използват през интернет или мобилните технологии. Поради минималните бариери целевата група за този пазар е нараснала и в Австрия.
   

Интернет и безжична телекомуникация

Австрийският пазар предлага отлични предпоставки за интернет предложителите и предложителите на безжични телекомуникации. Австрия се причислява към европейските страни с най-голямо разпространение на интернет и една изключителна гъстота на безжичните телекомуникации.

Като обединение по интереси на Internet Service Provider ISPA редовно организира събития и мероприятия.
В Музея на дигиталната култура ("Quartier Digitaler Kultur") в музейния комплекс Museumsquartier във Виена се намират множество мрежови инициативи като quintessenz , Funkfeuer както и филиал на ARS Electronica Center.

Представителства на интереси & платформи

Technologienetzwerk Content Industries
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA