Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Content a Multimedia

Paní čte ve červerním knihžce © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Rakouské kreativní hospodářství je charakterizováno vysokým inovačním potenciálem a rovnováhou mezi funkční službou a uměleckým požadavkem. Kreativní hospodářství zahrnuje mnoho oblastí: zde získáte detailní náhled.

Obsah

Tradice a inovace

Tradice v Content oblasti najdeme především v obsáhlé historii rakouské literatury. Arthur Schnitzler, Stefan Zweig, Marie-Ebner von Eschenbach, Ödön von Horváth, Robert Musil, seznam významných rakouských spisovatelů je dlouhý.

V rakouské poválečné literatuře dala „Wiener Gruppe“ (Vídeňská skupina) soustředěná kolem H.C. Artmanna a Friedricha Achleitnera nové rozhodující impulsy. Také v dramaturgii slaví rakouští spisovatelé velké úspěchy, jak např. Thomas Bernhard nebo Elfriede Jelinek, která byla nedávno oceněna Nobelovou cenou za literaturu.

Inovaci v rámci rakouského Content- und multimediálního hospodářství může zaznamenat především rychle se rozvíjející oblast elektronických médií. Rakouská branže E-Content se prezentuje jako dynamická součást domácího kreativního hospodářství.

ODVĚTVÍ A STRUKTURY

V rozmanitém rakouském Content- a multimediálním sektoru lze v zásadě rozlišovat mezi tradičním Content-sektorem a oblastí E-Content (elektronického contentu).

Tradiční Content- sektor:

 • literatura 
 • nakladatelská činnost 
 • tištěná média

E-Content sektor:

 • multimédia 
 • software 
 • herní průmysl
 • internetový průmysl

Oblast rakouské literatury a tištěných médií podmaňuje čtenáře svou obsahovou mnohotvárností, z hlediska struktury je ve srovnání s mladším content průmyslem charakterizována relativně jasnými strukturami. V rámci řetězu vytváření hodnot následuje po umělecké produkci spisovatele organizační práce nakladatelství, výroba v tiskárně a konečně expedice následována distribucí prostřednictvím knihkupectví.

Na rozdíl od tradičního kontent-sektoru se v multimediální oblasti přenášejí digitální obsahy. Elektronická část rakouského content- a multimediálního sektoru je rozmanitá, heterogenní a je obtížně ji dále rozdělit. Hranice mezi ní a designem nebo reklamním hospodářství jsou plynulé. E-content a multimediální sektor jsou většinou definovány jako podobor IT-průmyslu s postavením v rámci softwarového segmentu.

Po tržním boomu v 90. letech 20. století zažila branže IT v posledních letech celosvětovou stagnaci. Proti celkovému trendu však dosahuje rakouská kreativní oblast sektoru IT, především multimédia, pokračující růst. Kreativní output najdeme především v dynamické herní a softwarové oblasti. Zejména rakouská softwarová a multimediální branže vzbuzuje rostoucí pozornost svým kreativním potenciálem.

Literatura, nakladatelská činnost a tištěná média

Rakouská autorská scéna

Nejkreativnější oblast v rámci tradičního content sektoru, umělecká produkce, se dynamicky rozvíjí. Od roku 1990 na sebe rakouská literární scéna upozorňuje potěšitelným nárůstem autorů okolo 30 %. Z tohoto rakouského fenoménu lze usuzovat na „revival“ tradiční knihy.

Stále častěji mohou mladí rakouští autoři slavit velké úspěchy na mezinárodních knižních veletrzích. Vynikajícími autory rakouské současné literatury jsou mimo jiné Daniel Kehlmann, Wolf Haas, Daniel Glattauer, Walter Kappacher.

Österreichische Literaturhaus - Dům rakouské literatury Dům rakouské literatury nabízí rozsáhlou databázi rakouské literatury 20. a 21. století.

Nakladatelská činnost

Rakouské kreativní hospodářství čítá kolem 1.000 nakladatelství, mezi nimiž často dochází ke sloučení, v neposlední řadě proto, aby se mohla etablovat na důležitém německém trhu. Rakouská nakladatelství jako pojítka mezi knihkupectvím a autorem vydávají kolem 5.000 knih ročně. Vídeň se prezentuje s přibližně polovinou nakladatelství jako nejvýznamnější lokalita Rakouska.

Výběr významných rakouských nakladatelství:

Tištěná média

Koncentrace na rakouském trhu pro pravidelně vydávaná média je v mezinárodním měřítku jedinečná. V sektoru deníků dominuje pět vydavatelů:

Rakouský sektor kulturních médií se prezentuje podstatně heterogenněji a nabízí také pro obory kreativního hospodářství pravidelné, tematické publikace.

MULTIMEDIA A E-CONTENT

Oblast rakouského e-Content a multimédií je různorodá, heterogenní a je obtížné ji dále rozčlenit. Hranice mezi ní a designem nebo reklamním hospodářstvím jsou plynulé. Sektor e-Content a multimédií je většinou definován jako podobor průmyslu informačních technologií, s postavením v rámci softwarového segmentu. Zahrnuje:

 • multimédia 
 • software 
 • herní průmysl
 • internet a mobilní telefon

Na rozdíl od tradičního content-sektoru se v multimediální oblasti přenášejí digitální obsahy. Řada rakouských firem na multimediálním trhu nabízí produkci a ztvárnění multimediálních výkonů s vytyčením kreativně-uměleckého cíle.

Multimedia

Kreativní oblast multimédia zahrnuje aktivity firem zaměřených na tvorbu a programování orientované na kulturu a kreativity. Tento kreativní segment představuje v Rakousku přibližně 10 % tvorby programů příp. softwarových služeb a činí 1 % celkového IT-trhu.

Kreativní oblast sektoru IT, zejména multimediální oblast, a dále realizace Content na mobilních platformách vykazují silný růst.

Platforma Creativespace dává přehled rozmanitých služeb s tím, že některá sdružení dodavatelů se již etablovala.

Vídeň je v oblasti multimédií a e-Content nejvýznamnější podnikatelskou lokalitou celého Rakouska. Důvodem je hospodářská infrastruktura a nabídka kvalifikovaných pracovních sil.

Na západě Rakouska působí poskytovatelé multimediálních služeb pro oblast turismu.

Software

Zejména výroba softwaru musí v souvislosti s globálním vývojem bojovat s vysokou koncentrací trhu. Nové společnosti vstupující na trh musí konkurovat velkým výrobcům softwaru. Zpravidla platí zásada čím více spotřebitelů užívá software, tím je užitečnější pro jednotlivce a tím dříve dojde k rozšíření firem.

Měřeno podle údajů o obratu, dominují na rakouském trhu mezinárodní dodavatelé. Domácí výrobci softwaru se specializují především na okrajové trhy. Rakousko je tak etablován například s výrobou bankovního softwaru na celém východoevropském trhu s dodavateli jako s IT Solutions nebo Raiffeiseninformatik .

Přehled o rakouských výrobcích softwaru naleznete na webové stránce časopisu Computerwelt nebo na www.top1001.at . Také internetový portál časopisu IT Monitor nabízí podrobné informace o rakouském softwarovém prostředí.

Seznam dodavatelů řešení pro systémy Open Source naleznete na Open Source Experts .

Herní průmysl

Herní trh se dělí na tři různé segmenty:

 • Power-Gaming:
  Vyrábějí se hry pro relativně malou skupinu spotřebitelů, kteří již mají k dispozici potřebný hardware, technické know how a čas potřebný k užívání.
 • Herní konzoly:
  V segmentu herních konzol dominují 3 mezinárodní dodavatelé. Z důvodu silné koncentrace dojde v této oblasti v blízké době také v Rakousku k minimálním změnám.
 • Casual Gaming:
  Na rozdíl od Power-Gaming jsou zde oslovováni spotřebitelé, kteří nemají k dispozici komplexní hardwarové systémy a zajímají se o snadno dostupnou nabídku her. Výrobky v oblasti Casual Gaming se používají přes internet nebo mobilní technologie. Z důvodu nízkých spotřebních bariér cílová skupina pro tento trh roste také v Rakousku.

Internet a mobilní telefon

Rakouský trh vytváří poskytovatelům internetových služeb a služeb v oblasti mobilních telefonů skvělé předpoklady. Rakousko patří mezi evropské země s nejvyšším rozšířením internetu a mimořádnou hustotou mobilních telefonů.

ISPA jako zájmové sdružení Internet Service Provider (poskytovatelů internetových služeb) pořádá pravidelné akce.

V "Quartier Digitaler Kultur" v Muzejní čtvrti ve Vídni je možné najít četné síťové iniciativy, jako Quintessenz nebo Funkfeuer a také pracoviště ARS Electronica Center.

Zájmová zastoupení a platformyn

Technologienetzwerk Content Industries
Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA