Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Sisu ja Multimeedia

Naine loeb punast raamatut © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Traditsioon kohtub innovatsiooniga – nii on kõige parem kirjeldada Austria mitmekülgset sisu- ja multimeediavaldkonda. Majandusharu hõlmab kõike kirjandusest ja kirjastamisest kuni multimeedia-, tarkvara- ja internetitööstuseni, nii suuri ja arvukaid mikroettevõtteid kui ka innovaatilisi pakkujaid.

Sisukord:

Traditsioon & innovatsioon

Sisutööstuse traditsioon avaldub eelkõige austria kirjanduse mahukas ajaloos. Arthur Schnitzler, Stefan Zweig, Marie-Ebner von Eschenbach, Ödön von Horváth, Robert Musil, austria oluliste kirjanike nimekiri on pikk.

Austria sõjajärgses kirjanduses andis uusi, olulisi impulsse "Viini grupp“, kes koondus H.C. Artmanni ja Friedrich Achleitneri ümber. Ka draamavaldkonnas on austria kirjanikud ülimalt edukad, nagu näiteks Thomas Bernhard või Elfriede Jelinek, keda hiljuti tunnustati nobelipreemiaga.

Innovatsioon austria sisu- ja meediamajanduses on kõige silmatorkavam kiiresti arenevas elektroonilises meedias. Austria e-sisuvaldkond on loomemajanduse dünaamiline osa.

Harud ja struktuurid

Austria mitmekülgses sisu- ja multimeediamajanduses saab teha põhimõttelist vahet traditsioonilise sisumajanduse ja e-sisuvaldkonna vahel.

Traditsiooniline sisumajandus:

 • kirjandus
 • kirjastamine
 • trükimeedia

E-sisuvaldkond:

 • multimeedia 
 • tarkvara 
 • mängude tööstus
 • internetitööstus

Austria kirjandus ja trükimeedia võlub sisulise mitmekülgsusega, võrreldes noorema sisutööstusega iseloomustavad seda suhteliselt selged struktuurid. Lisandväärtuse ketis tuleb peale kirjaniku kunstilist loomingut kirjastuste organisatoorne töö, tootmine trükikojas ja lõpuks väljaandmine, millele järgneb turustamine raamatukaupluste kaudu.

Vastupidiselt traditsioonilisele sisutööstusele transporditakse multimeediavaldkonnas digitaalset sisu. Austria sisu- ja multimeediamajanduse elektrooniline osa on mitmekülgne, heterogeenne ja raskesti diferentseeritav. Piirid disaini ja reklaamitööstusega on sujuvad. Enamasti defineeritakse e-sisu- ja multimeediamajandust IT-tööstuse alamvaldkonnana, paigutades selle tarkvarasegmendi sisse.

Peale 90-ndate turubuumi tabas IT-valdkonda viimastel aastatel ülemaailmselt stagnatsioon. Vastupidiselt üldisele trendile kasvab austria IT-sektori loomevaldkond endiselt, eelkõige multimeedia. Loomingulist väljundit leiab eelkõige mängude ja tarkvara osas. Eelkõige just austria tarkvara- ja multimeediavaldkond tõmbab endale oma loomingulise potentsiaaliga aina enam tähelepanu.

Kirjandus, kirjastamine ja trükimeedia

Austria autorid

Traditsioonilise sisumajanduse kõige loomingulisem valdkond, kunstilooming areneb dünaamiliselt. Alates 1990. aastast tõmbavad endale tähelepanu austria kirjanikud, kelle arv on suurenenud ligi 30% võrra. Austria selle fenomeni põhjal võib ennustada traditsioonilise raamatu „taastulemist“.

Ikka ja jälle saadab rahvusvahelistel raamatumessidel edu austria noori autoreid. Austria kaasaegse kirjanduse suurepärasteks esindajateks on teiste hulgas Daniel Kehlmann, Wolf Haas, Daniel Glattauer, Walter Kappacher.

Austria kirjandusmaja pakub 20. ja 21. sajandi austria kirjanduse ulatuslikku andmepanka.

Kirjastamine

Austria loomemajandus haarab 1000 kirjastust, mis tihti liituvad – nimetatud protsessi üheks põhjuseks on soov kinnitada kanda olulisel saksa turul. Austria kirjastused, kui raamatukaupluste ja autorite vaheline ühenduslüli, annavad aastas välja ligikaudu 5000 raamatut. Viini näol, kus asuvad umbes pooled kirjastustest, on tegemist Austria kõige olulisema kirjastuslinnaga.

Valik austria tähtsamaid kirjastusi:

Trükimeedia

Regulaarselt ilmuva trükimeedia kontsentratsioon austria turul on rahvusvaheliselt erakordne. Päevalehtede sektoris domineerivad viis kirjastust:

Austria kultuurimeedia sektor on märgatavalt heterogeensem ja ilmuvad ka loomemajanduse valdkondade regulaarsed, temaatilised väljaanded.

Multimeedia ja e-sisu

Austria sisu- ja multimeediamajanduse elektrooniline osa on mitmekülgne, heterogeenne ja raskesti diferentseeritav. Piirid disaini ja reklaamitööstusega on sujuvad. Enamasti defineeritakse e-sisu- ja multimeediamajandust IT-tööstuse alamvaldkonnana, paigutades selle tarkvarasegmendi sisse. Siia alla kuuluvad:

 • multimeedia 
 • tarkvara
 • mängude tööstus
 • internet ja mobiilside

Vastupidiselt traditsioonilisele sisumajandusele edastatakse multimeedia valdkonnas digitaalset sisu. Paljud austria multimeediaettevõtted pakuvad loomingulise-kunstilise sihiga multimeediatooteid ja multimeediakujundusi.

Multimeedia

Multimeedia loomevaldkond sisaldab kultuurile ja loomingulisusele orienteeritud kujundus- ja programmeerimisteenustega ettevõtete tegevusi. See loomesegment arendab ligikaudu 10% Austria tarkvarast ning pakub tarkvarateenuseid, valdkond moodustab IT-turust 1%.

IT-sektori loomevaldkonna, eriti multimeediavaldkonna ning mobiilsetel platvormidel sisu kasutamise kasv on väga suur.
Platvorm Creativespace annab ülevaate mitmekülgsetest teenustest, samas on oma koha leidnud ka mõned pakkujate ühendused.

Viin on multimeedia ja e-sisuvaldkonnas Austria kõige tähtsam keskus. Selle põhjuseks on nii majanduslik infrastruktuur kui ka kvalifitseeritud tööjõu olemasolu.
Lääne-Austrias on multimeedia-pakkujad turismisektori teenistuses.

Tarkvara

Eriti tarkvara tootmine peab globaalse arengu taustal võitlema turu suure kontsentreeritusega. Uued turuletulijad peavad konkureerima suurte tarkvaratootjatega. Reeglina kehtib printsiip, mida enam tarbijaid kasutab üht tarkvara, seda kasulikum on see üksiktarbijale, ja seda tõenäolisem on suurte ettevõtete kasvamine.

Austria turul domineerivad – käibenäitajate põhjal – rahvusvahelised pakkujad. Austria enda tarkvaratootjad on spetsialiseerunud eelkõige nišiturgudele. Nii on näiteks Austria leidnud oma kindla koha kogu ida-euroopa turul panganduse tarkvara tootjana, pakkujateks on sellised firmad nagu s IT Solutions või Raiffeiseninformatik.

Austria tarkvaratootjate ülevaate leiate Arvutimaailma koduleheküljelt või aadressilt http://www.top1001.at/ . Ka IT-ajakirja Monitor internetiportaal pakub põhjalikku informatsiooni austria tarkvaramaastiku kohta.

Open Source süsteemide pakkujate nimekiri leiate Open Source Experts .

Mängude tööstus

Mängude turg jaguneb kolmeks erinevaks segmendiks:

 • Power-Gaming: Mänge toodetakse suhteliselt väikesele tarbijarühmale, kellel on juba vajalik riistvara, tehniline oskusteave ja kasutamiseks vajalik aeg.
 • Mängukonsoolid: Mängukonsoolide segmendis domineerivad 3 rahvusvahelist pakkujat. Seoses suure kontsentratsiooniga on lähiajal ka Austrias selles valdkonnas oodata vaid minimaalseid muutusi.
 • Casual Gaming: Vastupidiselt Power-Gaming´ule on siin tootmine suunatud tarbijatele, kelle pole kompleksset riistvara ja kes huvituvad lihtsalt ligipääsetavast mängupakkumisest. Casual Gaming-valdkonna tooteid kasutatakse kas interneti või mobiiltehnoloogiate kaudu. Väikeste kasutusbarjääride tõttu kasvab ka Austrias selle turu sihtrühm.

Internet ja mobiilside

Austria turg pakub interneti ja mobiilside kasutajatele suurepäraseid tingimusi. Austria kuulub Euroopa kõige suurema interneti-levikuga riikide hulka ning siin on ka erakordselt suur mobiilsidetihedus. ISPA korraldab internetiteenuse pakkujate huvide esindajana regulaarselt üritusi.

Viini muuseumikorteris "Digitaalse kultuuri korteris" on arvukalt võrguinitsiatiive, nagu kvintessents , sidetuli ja ARS Electronica Center´i esindus.

Huvirühmade esindused & platvormid

Technologienetzwerk Content Industries
Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA