Advantage Austria نمایش فهرست

مکتوبات و مولتي مديا

Frau liest im roten Buch © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

سنت ونوآوري – بدين ترتيب كشور اتريش اين توانايي را يافته است تا در زمينه مكتوبات و مولتي مديا بي نظير باشد. اين خلاقيت از كليه عرضه كنندگان آثارادبي گرفته تا فعالان در زمينه مولتي مديا، صنايع نرم افزاري و اينترنت و نيز شركت هاي كوچك و بزرگ به چشم مي خورد.

محتوا

سنت و نوآوري

سنت بيش از هر چيز در تاريخ ادبيات اتريش قابل مشاهده است. آرتور شنيتزل، اشتفان تسوايگ، ماري – ابنر از اشن باخ، اودون از هورات، روبرت موسيل از نويسندگان مشهور اتريشي هستند. فهرست نويسندگان و شاعران اتريشي بسيار طولاني است.

در ادبيات پس از جنگ اتريش " گروه ويني " و از بين افراد اين گروه بيش از همه ها.ث.آرتمان و فريدريش آخلايتنر بيشترين تاثير را داشته اند. در ادبيات دراماتيك نيز نويسندگان اتريشي مانند توماس برنهارد يا الفريده يلينك با دريافت جوايز نوبل در ادبيات به موفقيت هاي بي نظيري نائل شده اند.

نوآوري در اقتصاد مكتوبات و مولتي مدياي اتريش بيش از همه در پيشرفت سريع رسانه هاي الكترونيك قابل مشاهده است. مكتوبات و رسانه هاي الكترونيك اتريش خود را بعنوان بخش پويايي از اقتصاد خلاق بومي اين كشور معرفي كرده اند.

زير ساخت ها

در اقتصاد مکتوبات و مولتي مدياي اتريش بايد بطور اساسي بين اقتصاد سنتي مكتوبات و قلمرو مندرجات و مضامين الكترونيك تفاوت قائل شد:

 • ادبيات 
 • انتشارات 
 • رسانه هاي چاپي


 • مولتي مديا
 • نرم افزارها
 • صنعت بازي هاي كامپيوتري
 • صنعت اينترنت

اقتصاد مضامين بصورت سنتي عبارتند از مضامين الكترونيك. ادبيات و انتشارات اتريش بدليل تنوع محتوا بسيار جذاب بوده و اساسا در مقايسه با صنعت جوان مكتوبات از ساختار نسبتا شفافي برخوردار هستند. طي زنجيره ارزش آفريني پس از توليد هنري نويسنده، مبحث كار سازماني انتشارات، توليد در چاپخانه و در آخر، ارسال به كتابفروشي ها و توزيع كتب توسط آنها صورت مي پذيرد.

بر خلاف اقتصاد مكتوبات بطور سنتي، در بخش مولتي مديا اطلاعات بصورت ديجيتال رد و بدل مي شوند. بخش الكترونيكي اقتصاد مكتوبات و مولتي مديا در اتريش بسيار متنوع و غير همگن بوده و طبقه بندي آن بسيار مشكل است. مرزهاي طراحي يا اقتصاد تبليغات بسيار انعطاف پذير هستند. در اكثر موارد مكتوبات الكترونيكي و اقتصاد مولتي مديا بعنوان زير شاخه صنعت آي تي با جايگيري در بخش نرم افزار تعريف مي شوند.

پس از رشد ناگهاني بازار در دهه نود، بخش آي تي طي سال هاي اخير در سطح جهاني با ركورد مواجه شده است. بااينوجود بر خلاف تمايل همگاني، بخش خلاق اتريش در زمينه آي تي بويژه در قسمت مولتي مديا همچنان رو به رشد است. اين خلاقيت بويژه در زمينه نرم افزار و بازي هاي كامپيوتري ملموس است. بخصوص نرم افزار و ملتي مدياي اتريش بدليل دارا بودن پتانسيل خلاق توجه زيادي را به خود معطوف نموده است.

ادبيات، انتشارات و رسانه هاي چاپي

صحنه حضور نويسندگان اتريشي

توليد هنري، خلاقه ترين بخش اقتصاد مكتوب سنتي، پيشرفتي پويا دارد. از سال 1990 ادبيات اتريش با رشدي خوشحال كننده به ميزان 30% در تعداد نويسندگان، توجه همگاني را به خود معطوف نموده است. اين پديده نشاندهنده حضور مجدد كتاب بصورت سنتي در اتريش است.

نويسندگان جوان اتريشي همواره به كسب افتخارات در نمايشگاه هاي بين المللي كتاب مي پردازند. از مهم ترين اين نويسندگان مي توان به دانيل كلمان، ولف هاس، دانيل گلاتاوئر و والتر كاپاخر اشاره نمود.

خانه ادبيات اتريش
خانه ادبیات اتریش، فقط به زبان آلمانی
به عرضه بانك اطلاعاتي جامعي از ادبيات قرن 20 و 21 پرداخته است.

انتشارات

اقتصاد خلاق اتريش داراي حدود 1000 موسسه انتشاراتي است كه اكثرا آنها جهت ورود به مهم ترين بازار هاي آلماني زبان با يكديگر همكاري و مشارکت دارند. موسسات انتشاراتي اتريش بعنوان واسطه مابين تجارت كتاب و نويسنده، سالانه به نشر حدود 5000 جلد كتاب مي پردازند. قريب به نيمي از كل موسسات انتشاراتي اتريش در شهر وين قرار دارند.

فهرستي از مهم ترين موسسات انتشاراتي اتريش:

رسانه هاي چاپي

تمركز و تجمع در بازار اتريش جهت رسانه هايي كه بطور مرتب چاپ مي شوند در سطح بين المللي بي نظير است. پنج روزنامه مهم اتريش عبارتند از:


رسانه هاي فرهنگي اساسا داراي تنوع زيادي بوده و به چاپ نشريات حرفه اي بصورت مرتب و با موضوعات تخصصي مي پردازند:

مولتي مديا و مكتوبات الكترونيكي

بخش الكترونيكي اقتصاد مكتوبات و مولتي مديا در اتريش بسيار متنوع و غير همگن بوده و طبقه بندي آن بسيار مشكل مي باشد. مرزهاي طراحي يا اقتصاد تبليغات بسيار انعطاف پذير هستند. در اكثر موارد مكتوبات الكترونيكي و اقتصاد مولتي مديا بعنوان زير شاخه صنعت آي تي با جايگيري در بخش نرم افزار تعريف مي شوند.
 مولتي مديا و مكتوبات الكترونيكي شامل بخش هاي زير هستند: 

 • مولتي مديا
 • نرم افزار
 • صنعت بازي هاي كامپيوتري
 • اينترنت و شبكه تلفن همراه


بر خلاف اقتصاد مكتوبات بطور سنتي، در بخش مولتي مديا اطلاعات بصورت ديجيتال رد و بدل مي شوند. بسياري از شركت هاي اتريشي در بازار مولتي مديا به عرضه محصولات و قالب بندي خدمات مولتي مديا با اهداف خلاقانه و هنري مي پردازند.

مولتي مديا

زمينه خلاق مولتي مديا شامل فعاليت شركت ها با مركز ثقل در خدمات قالب بندي و برنامه ريزي فرهنگي و خلاقانه مي شود. اين بخش خلاق در كشور اتريش حدود 10% توليد يا خدمات نرم افزاري را شامل شده و 1% از كل بازار آي تي را در بر مي گيرد.

بخش خلاق آي تي و بويژه بخش مولتي مديا همچنين استفاده از مكتوبات در پايگاه هاي اطلاعاتي سيار، رشد چشمگيري را نشان مي دهند.

پايگاه اطلاعاتي ذيل 
 Creativespace
نظري اجمالي برخدمات متنوع و در عين حال گروه هاي عرضه كننده اي كه تاكنون در اين بخش تاسيس شده اند، را دارد.

شهر وين مهم ترين پايگاه شركت هاي فعال در زمينه مولتي مديا و مكتوبات الكترونيك است. اين مسئله ناشي از زير ساخت هاي اقتصادي عالي و نيز عرضه نيروي كار متخصص است. در غرب اتريش عرضه كنندگان مولتي مديا در زمينه صنعت گردشگري فعال هستند.

نرم افزار

توليد نرم افزار بويژه با توجه به پيشرفت جهاني بطور پيوسته با تمركز بازار در جدل است . توليد كنندگان جديد مي بايست با توليدكنندگان بزرگ به رقابت بپردازند. علي القاعده هر چه تعداد مصرف كنندگان نرم افزار افزايش يابد به همان نسبت سود بيشتري نصيب توليدكنندگان منفرد و بيش از آنها، نصيب شركت هاي بزرگ خواهد شد.

با توجه به رقم فروش، بازار اتريش تحت سيطره عرضه كنندگان بين المللي است. توليدكنندگان بومي نرم افزار بويژه دركشف بازارهاي جديد خبره هستند. بعنوان مثال كشور اتريش با توليد نرم افزارهاي بانكي با توليدكنندگاني همچون
s IT Solutions
Raiffeiseninformatik
بازار اروپاي شرقي را در دست گرفته است.

نظري اجمالي بر توليدكنندگان اتريشي نرم افزار در وب سايت هاي زير داشته باشيد:
 Computerwelt
www.top1001.at
همچنين پايگاه اينترنتي مجله آي تي 
 Monitor
اطلاعات جامعي در خصوص نرم افزار در اختيار شما قرار خواهد داد.

سیستم های منبع آزاد:
 Open Source Experts

صنعت بازي هاي كامپيوتري

بخش بازي هاي كامپيوتري به سه قسمت اصلي تقسيم مي شود:

 • Power-Gaming
 • بازي هاي اين بخش جهت گروه نسبتا معدودي توليد مي شود. براي استفاده از اين بازي ها به سخت افزارهاي ويژه و دانش فني و زمان نياز است.
 • Paddle-Gaming
 • توليد اين بازي ها در دست سه توليد كننده بين المللي است. بدليل اين تمركز، طي سال هاي اخير تغييرات و پيشرفت هاي اندكي در اين زمينه در كشور اتريش روي داده است.
 • Casual-Gaming
 • بر خلاف بازي هاي دسته اول، مصرف كنندگان اين بازي ها نياز به سخت افزارهاي ويژه نداشته و با ورود آسان به بازي خواهند پرداخت. توليدات اين بخش در اينترنت يا تلفن هاي همراه مورد استفاده قرار مي گيرند. بدليل سهولت در استفاده، بازار مصرف اين نوع بازي ها در كشور اتريش رو به رشد است.

اينترنت و شبكه تلفن همراه

بازار اتريش شرايط خوبي را به عرضه كنندگان اينترنت و شبكه هاي تلفن همراه ارائه مي كند. اتريش يكي از كشورهاي اروپايي است كه داراي شبكه اينترنتي و تلفن همراه با كيفيت بسيار بالا است.
گروه
ISPA
به عنوان یک گروه لابی ارائه دهنده خدمات اینترنت، به طور منظم به برگزاری همایش هائی در این زمینه می پردازد.

در موزه وین
"Quartier Digitaler Kultur"
تعداد بیشماری از طرح های شبکه ای مانند
quintessenz
Funkfeuer
ونیز دفتر شعبه مرکز الکترونیک ARS وجود دارد.

نمايندگي هاي علاقمند و پايگاه هاي اطلاع رساني

Technologienetzwerk Content Industries
چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA