Advantage Austria Näytä navigointi
Oletamme että olette maasta Tälle maasivustolleVaihda maata

SISÄLLÖNTUOTTO JA MULTIMEDIA

nainen lukee punaista kirjaa © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Perinteinen kohtaa innovaation – tämä ilmaisu soveltuu parhaiten kuvaamaan monipuolista itävaltalaista sisällöntuotto- ja multimediateollisuutta. Ala kattaa kaiken kirjallisuudesta ja kustantamisesta multimediapalveluihin, ohjelmisto- ja internetpalveluihin, mukaan lukien lukuisat innovatiivisia palveluja tarjoavat mikroyritykset.

Sisältö

Perinteet ja innovaatio

Itävallan kirjallisuuden pitkät perinteet tarjoavat hyvän esimerkin sisällöntuottopalvelujen pitkälle ulottuvasta historiasta Itävallassa. Arthur Schnitzler, Stefan Zweig, Marie-Ebner von Eschenbach, Ödön von Horváth, Robert Musil, ovat muutamia esimerkkejä tunnetuista itävaltalaisista kirjailijoista ja lista jatkuu.

Toisen maailmansodan jälkeen itävaltalaisen kirjallisuuden kärkiryhmä ja suunnannäyttäjä oli ns. Wienin ryhmä, johon kuuluivat mm. H.C. Artmann ja Friedrich Achleitner. Itävaltalaiset draamakirjailijat ovat myös tunnettuja, joista tunnetuimpia lienevät Thomas Bernhard ja Elfriede Jelinek, jolle myönnettiin äskettäin myös kirjallisuuden Nobel.

Itävaltalaisen sisällöntuotto- ja multimediateollisuuden pätevyys näkyy erityisesti nopeasti kasvavassa sähköisessä mediassa. Itävallan sähköiset sisällöntuottopalvelut ovat kasvaneet dynaamiseksi ja merkittäväksi osaksi Itävallan luovaa teollisuutta.

Sektorit ja rakenteet

Itävallan monipuolisessa sisällöntuotto- ja multimediateollisuudessa voidaan s on ja orientoitumisessa auttaa perinteisen sisällöntuoton ja sähköisen sisällöntuoton erottaminen toisistaan.

Perinteiset sisällöntuottopalvelut:

 • kirjallisuus
 • kustannustoiminta
 • kirjapainoteollisuus

Sähköinen sisällöntuotto: Itävaltalainen kirjallisuus- ja kirjapainoteollisuus on erittäin monipuolista aiheidensa ja teemojensa puolesta, joskin rakenteellisesti tämä sektori jakautuu suhteellisen selvästi erilaisiin osa-alueisiin uusiin sisällöntuottopalveluihin verrattuna. Luova prosessi ja koko ketju alkaa aina kirjailijan luovasta panoksesta, jota kustantajan ja kirjopainajan ja lopuksi myös jälleenmyyjän toiminta ja osaaminen tukevat.

Perinteiseen sisällöntuottoteollisuuteen verrattuna, multimediasektorin sisältö välitetään kokonaisuudessaan sähköisessä muodossa. Itävallan sähköiset sisällöntuotto- ja multimediapalvelut ovat erittäin monipuolisia, yhtenäisiä ja sinällään vaikeita luokitella. Rajanveto esimerkiksi suunnittelun tai mainonnan välillä on aika hankalaa. Sähköiset sisällöntuottopalvelut luokitellaan usein IT-teollisuuden alalajiksi yhdessä ohjelmistontuottopalveluiden kanssa.

IT-teollisuuden kehitys on hidastunut viimevuosien aikana, ainakin jos sitä verrataan 90-luvun huimaan kasvuun. Itävallan luova teollisuus ja IT-sektori ovat kyenneet välttämään tämän suuntauksen, erityisesti kasvavan multimediasektorin tukemana. Dynaamiset peli- ja ohjelmistosektorit ovat olleet erittäin menestyksekkäitä. Itävaltalaisen ohjelmisto- ja multimediateollisuuden luova potentiaali on huomattu myös kansainvälisellä tasolla.

Kirjallisuus, kustannus- ja painoteollisuus

Itävaltalainen kirjallisuus

Luova toiminta - perinteisen sisällöntuoton luovin osuus - jatkaa dynaamista kehitystään edelleen. Itävaltalainen kirjallisuussektori on kasvanut 90-luvulta lähtien noin 30 % verran uusien kirjailijoiden tulon myötä. Tähän poikkeukselliseen ilmiöön on omalta osaltaan vaikuttanut perinteisen kirjojen lukemisen „uusi tuleminen“.

Nuoret itävaltalaiset kirjailijat saavat yhtä enemmän huomiota kansainvälisillä messuilla. Menestyksekkäitä itävaltalaisia nykykirjailijoita ovat mm. Daniel Kehlmann, Wolf Haas, Daniel Glattauer ja Walter Kappacher.

Itävallan kirjailijaliitto österreichische Literaturhaus (saksaksi) tarjoaa kattavan tietokannan itävaltalaisesta kirjallisuudesta 1900- ja 2000-luvuilla.

Kustannustoiminta

Itävallassa toimii noin 1000 kustantamoa, jotka usein tekevät yhteistyötä eri projektien puitteissa pystyäkseen kilpailemaan tehokkaammin saksalaisilla markkinoilla. Itävaltalaiset kustantajat julkaisevat noin 5000 kirjaa vuosittain ja toimivat eräänlaisena välittäjänä jälleenmyyjien ja kirjailijoiden välillä. Noin puolet julkaisusta tapahtuu Wienissä, joka on siten Itävallan kustannustoiminnan keskus.

Itävaltalaisia kustantajia:

Painoteollisuus

Itävaltalaisen sanomalehtiteollisuus on vertaansa vailla myös kansainvälisellä tasolla. Tärkeimpiä päivittäin ilmestyviä sanomalehtiä ovat:

Itävallan kulttuuri- ja mediasektori on huomattavasti yhtenäisempi ja julkaisee säännöllisesti eri alojen lehtiä.

Multimedia ja sähköinen sisällöntuotto

Sähköiset sisällöntuottopalvelut ovat erittäin monipuolisia ja siitä syystä myös vaikeampia luokitella. Suunnittelu- ja mainospalveluiden välinen rajanveto on melko vaikeaa. Sähköinen sisällöntuotto- ja multimediateollisuus luokitellaan IT-teollisuuden alalajiksi yhdessä ohjelmistontuottopalveluiden kanssa. Tähän sisältyy seuraavaa:

 • Multimedia 
 • Ohjelmistot 
 • Peliteollisuus
 • Internet ja mobiilipalvelut

Vastakohtana perinteiselle sisällöntuotolle, sähköinen sisällöntuotto on digitaalista. Useat itävaltalaiset yritykset, jotka toimivat multimediamarkkinoilla, tarjoavat luovia ja taiteellisuutta painottavia tuotanto- ja suunnittelupalveluja.

Multimedia

Multimediapalvelujen luovuuteen ovat erityisesti keskittyneet sellaiset yritykset, jotka tarjoavat kulttuurin ja luovan suunnittelun sekä ohjelmointiin liittyviä palveluja. Tämä luova segmentti muodostaa noin 10 % ohjelmistotuotteista ja palveluista ja noin 1 % koko IT-markkinoista.

IT-sektorin luova osuus jatkaa voimakasta kasvuaan, erityisesti multimediasektorilla ja hyödyntää myös mobiilipalvelujen tarjoamia mahdollisuuksia.Creativespace (saksaksi) tarjoaa katsauksen erilaisista palveluista ja sivustoilta löytyvät myös tärkeimpien yritysten yhteystiedot.

Wien on Itävallan sähköisten sisällöntuotto- ja multimediapalvelujen keskus taloudellisen infrastruktuurinsa sekä erittäin pätevän työvoimansa ansiosta. Itävallan länsiosassa multimediapalveluja on kehitetty erityisesti matkailun tarpeisiin.

Ohjelmistot

Globaalit trendit ohjelmistokehityksessä sekä erittäin tiivis markkinakeskittymä ovat yleensä tarkoittaneet uusia ja kovia haasteita näille markkinoille siirtyville yrityksille. Suurien ohjelmistotalojen on myös helpompi kasvaa, mikäli yhä useammat kuluttajat ovat jo ottaneet tietyt ohjelmistoratkaisut käyttöön sekä oppineet näitä myös käyttämään.

Itävaltalaisia markkinoita hallitsevat kansainväliset tuottajat, ainakin jos asiaa tarkastellaan liikevaihdon kannalta. Kotimaiset ohjelmistotalot ovat yleensä erikoistuneet jollekin hyvin tarkoin määritellylle alalle; esimerkiksi pankkien käyttöön tarkoitettujen ohjelmistojen kehittämiseen Itä-Euroopan markkinoille kuten s IT Solutions (englanniksi) tai Raiffeiseninformatik (englanniksi).

Itävaltalaisia ohjelmistotaloja löydätte seuraavien linkkien alta: Computerwelt (saksaksi) , http://www.top1001.at/

IT-lehden verkkosivut: Monitor (saksaksi)

tarjoavat yksityiskohtaista tietoa itävaltalaisista ohjelmistopalveluista. Avoimille järjestelmille sovelluksia tuottavien yrityksien yhteystiedot löytyvän seuraavasta linkistä: Open Source Experts (saksaksi)

Peliteollisuus

 • Power-Gaming:
  Pelejä valmistetaan suhteellisen pienelle asiakaskunnalle, jolla on tarvittava atk-laitteisto, tekniset taidot ja aikaa pelaamiseen. 
 • Pelikonsolit:
  Pelikonsolien alaa hallitsevat 3 kansainvälistä tarjoajaa. Suuren keskittymisen takia lähiaikoina Itävallassa ei ole odotettavissa suuria muutoksia tällä alalla. 
 • Casual Gaming:
  Päinvastoin kuin Power-Gaming tapauksessa, tässä tuotanto on suunnattu kuluttajille, joilla ei ole täydellistä atk-laitteistoa ja jotka ovat kiinnostuneita helppokäyttöisestä pelitarjouksesta. Casual Gaming-alan tuotteita käytetään joko internetin tai mobiiliteknologian välityksellä. Vähäisten käyttöesteiden takia niiden markkinoiden kohderyhmä kasvaa Itävallassa.

Internet ja mobiilipalvelut

Itävallan markkinat tarjoavat internetin ja matkapuhelimien käyttäjille erinomaisia olosuhteita. Itävalta kuuluu niihin Euroopan valtioihin, joissa on suurin internetin käyttötiheys ja myös erityisen suuri matkapuhelimien käyttötiheys.

ISPA järjestää internetpalvelujen tarjoajien edustajana säännöllisesti tapahtumia.

Wienin asuntomuseossa Digitaalisen kulttuurin asunto on lukuisia verkkoaloitteita kuten kvintessenssi ja Funkfeuer ja ARS Electronica keskuksen edustus.

Tulosta
©©ADVANTAGE AUSTRIA