Advantage Austria Navigatie tonen
Wij denken, dat u uit komtNaar deze landensiteVerander het land

Content en multimedia

Vrouw leest een rood boek © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Traditie ontmoet innovatie - zo kan men de Oostenrijkse content- en multimediabranche het beste omschrijven. Deze sector gaat via de literatuur en de uitgeverswereld tot aan de multimedia-, software- en internetindustrie, en heeft eveneens grote en talrijke micro-ondernemingen als innovative aanbieders.

Inhoud:

Traditie en innovatie

Tradities in de contentbranche vindt men vooral in de omvangrijke geschiedenis van de Oostenrijkse literatuur. Arthur Schnitzler, Stefan Zweig, Marie-Ebner von Eschenbach, Ödön von Horváth, Robert Musil; de lijst van belangrijke Oostenrijkse auteurs is lang.

In de Oostenrijkse na-oorlogse literatuur gaf de "Wiener Gruppe" rond om H.C. Artmann en Friedrich Achleitner nieuwe toonaangevende impulsen. Ook op dramaturgisch gebied hebben Oostenrijkse auteurs groot succes, zoals Thomas Bernhard of Elfriede Jelinek, die onlangs nog werd geëerd met de Nobelprijs voor literatuur.

Vooral  de sector electronische media, die zich snel ontwikkeld, laat innovaties binnen de Oostenrijkse content- en multimedia-bedrijfstak zien. De Oostenrijkse E-contentbranche presenteert zich als dynamisch deel van de binnenlandes creatieve economie.

Takken en structuren

In de veelsoortige Oostenrijkse content- en multimedia-industrie kann in principe een onderscheid worden gemaakt tussen de traditionele content-bedrijfstak en de E-contentsector.

Traditonele content-bedrijfstak:

 • Literatuur
 • Uitgeverswereld
 • Gedrukte media

E-Contentsector:

 • Multimedia
 • Software
 • Game-industrie
 • Internetindustrie

De Oostenrijkse literatuur- en boekdruk-sector boeit door inhoudelijke verscheidenheid, structureel is hij, in vergelijking met de jongere content-industrie, door relatief heldere structuren gekenmerkt. Binnen de reeks van toegevoegde waarden komt na de artistieke productie van de auteur het organisatorische werk van de uitgevers, de productie in de drukkerij en tenslotte de levering, gevolgd door de verkoop in de boekhandel.

In tegenstelling tot de traditionele content-tak wordt binnen de multimedia-sector digitale inhoud getransporteerd. Het electronische onderdeel van de Oostenrijkse content- en multimedia-tak is veelsoortig, heterogeen en moeilijk onder te verdelen. De grenzen ten opzichte van design of reclame zijn vloeiend. Meestal wordt de E-content- en multimedia-tak als subbranche van de IT-industrie gedefiniëerd; met positie binnen het software-segment.

Na de "marktboom" in de jaren '90 beleefde de IT-branche in de laatste jaren wereldwijd een stagnatie. Tegen de gehele trend in maakt de Oostenrijkse creatieve sector van de IT-branche, vooral multimedia, een groei door. Creatieve output vindt men vooral in de dynamische game- en software-sector. Door haar creatieve potentieel doet vooral de Oostenrijkse software- en multimedia-branche in toenemende mate van zich spreken.

Literatuur, uitgeverswereld en gedrukte media

Oostenrijkse auteurs-scene

De meest creatieve sector binnen de traditionele content-tak, de artistieke productie, ontwikkeld zich dynamisch. Sinds 1990 doet de Oostenrijkse literatuurscene met een fantastische groei aan auteurs,van zo'n 30%, van zich spreken. Uit dit Oostenrijkse fenomeen laat zich een "revival" van het traditionele boek afleiden.

Steeds weer kunnen jonge Oostenrijkse auteurs op internationale boekenbeurzen grote successen boeken. Uitstekende auteurs van de hedendaagse Oostenrijkse literatuur zijn o.a. Daniel Kehlmann, Wolf Haas, Daniel Glattauer, Walter Kappacher.

Het österreichische Literaturhaus (Oostenrijks literatuurhuis) biedt een omvangrijke databank aan m.b.t. de Oostenrijkse literatuur van de 20e en 21e eeuw.

Uitgeverswereld

De Oostenrijkse creatieve economie telt zo'n 1.000 uitgeverijen, die fuseren, niet in de laatste plaats om op de belangrijke Duitse markt een plek te kunnen veroveren. De Oostenrijkse uitgeverijen, die de schakel zijn tussen boekhandel en auteur, publiceren zo'n 5.000 boeken per jaar. Wenen, waar ongeveer de helft van de uitgeverijen zijn, is de belangrijkste vestigingsplaats van Oostenrijk.

Keuze uit belangrijke Oostenrijkse uitgeverijen:

Gedrukte media

De concentratie van regelmatig verschijnende media op de Oostenrijkse markt is internationaal eenmalig.
De sector dagbladen wordt door vijf uitgeverijen gedomineerd:

De Oostenrijkse sector cultuurmedia is beduidend heterogener en geeft ook voor branches in de creatieve economie regelmatig themanummers uit.

MULTIMEDIA EN E-CONTENT

De Oostenrijkse E-content- en multimediasector is divers, heterogeen en moeilijk onder te verdelen. De grenzen tot design en reclame zijn vloeiend. Meestel wordt de E-content- en multimediasector als subbranche van de IT-industrie gedefiniëerd; met een positie binnen het software-segment.

 • Deze omvat:
 • Multimedia
 • Software
 • Game-industrie
 • Internet en mobiele telefonie

In tegenstelling tot de traditionele content-tak wordt binnen de multimedia-sector digitale inhoud getransporteerd. Veel van de Oostenrijkse bedrijven binnen de multimedia-markt bieden productie en vormgeving van multimediale diensten aan met een creatiev-artistiek doeleinde.

Multimedia

De creatieve sector multimedia omvat activiteiten van bedrijven bij wie de nadruk ligt op diensten voor vormgeving en programmering, die zijn geörienteerd op cultuur en creativiteit. Dit creatieve segment vertegenwoordigd ca. 10% van de software-productie respectievelijk -service en is 1% van de gehele IT-markt.

De creatieve tak van de IT-sector, in het bijzonder de multimedia-sector evenals de toepassing van content op het mobiele platform, laat een duidelijke groei zien.

Het platform Creativespace geeft een overzicht over de diverse diensten, waarbij ook een aantal samenwerkende aanbieders reeds een plekje hebben veroverd.

Wenen is in de multimedia- en E-content-sector de belangrijkste vestigingsplaats van Oostenrijk. Dit kan worden toegeschreven aan de economische infrastructuur evenals het aanbod aan gekwalificeerde werknemers. In het westen van Oostenrijk zijn multimedia-aanbieders voor de toerismebranche actief.

Software

In het kader van de globale ontwikkeling heeft de productie van software in het bijzonde met een hoge marktconcentratie te kampen. Nieuwelingen op de markt moeten met grote softwareproducenten concurreren. Doorgaans geldt het principe hoe meer consumenten de software gebruiken hoe nuttiger het voor de enkeling wordt en hoe sneller de toename van grote ondernemers.

De Oostenrijkse markt wordt, gemeten aan de omzetcijfers, door internationale aanbieders gedomineerd. Binnenlandse softwareproducenten zijn vooral op nichemarkten gespecialiseerd. Zo heeft Oostenrijk bijvoorbeeld met de productie van software voor banken een plekje veroverd op de gehele Oost-Europese markt, met aanbieders zoals s IT Solutions , of Raiffeiseninformatik .

Een overzicht van Oostenrijkse softwareproducenten kunt u vinden op de website van Computerwelt of op www.top1001.at . Ook het internetportal van het IT-magazine Monitor biedt uitgebreide informatie betreffend het Oostenrijkse "software-landschap".

Aanbieders voor oplossingen m.b.t. het Open Source Systeme kunt u vinden op de website van Open Source Experts .

Game-industrie

De game-industrie kan in drie verschillende segmenten worden verdeeld:

 • Power-Gaming:
  Er worden games voor een relatief kleine groep van consumenten geproduceerd, die al over de benodigde hardware, het technische know-how en de (voor het gebruik) benodigde tijd beschikken.
 • Spelconsolen:
  Hetsegment van de spelconsolen wordt door 3 internationale aanbieders gedomineerd. Vanwege deze sterke concentratie zal er ook in Oostenrijk de komende tijd weinig veranderen.
 • Casual Gaming:
  In tegenstelling tot het Power-Gaming worden hier consumenten aangesproken, die niet over gecompliceerde hardware-systemen beschikken en die zich voor een makkelijk toegangelijk game-aanbod zullen interesseren. Producten uit de sector Casual Gaming worden via het internet of de mobiele telefoon gebruikt. Vanwege de gebruiksvriendelijkheid van deze producten is de doelgroep voor deze markt ook in Oostenrijk aan het groeien.

Internet en mobiele telefonie

De Oostenrijkse markt biedt voor aanbieders van internet en mobiele telefonie uitstekende voorwaarden. Oostenrijk telt tot de Europese landen met de hoogste verspreiding van internet en een buitengewone dichtheid van mobiele telefonie.

De ISPA organiseert, in haar hoedanigheid van belangengroepering van internet service providers, regelmatig bijeenkomsten.

In het "Quartier Digitaler Kultur" (Wijk van de digitale kunst) in het Museumsquartier in Wenen zijn talrijke net-initiatieven, zoals quintessenz , Funkfeuer evenals een filiaal van het ARS Electronica Center.

Belangengroeperingen en platformen

Technologie-netwerk Content Industries
Printen
©©ADVANTAGE AUSTRIA