Advantage Austria Pokaż nawigację
Przypuszczamy, że jesteś z Przejdź do strony krajowejZmień kraj

Content i Multimedia

Kobieta czytająca czerwoną książkę © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Tradycja splata się z innowacyjnością – tak chyba najlepiej można opisać pełną różnorodności branżę „content i multimedia” w Austrii. Obejmuje ona cały szereg dziedzin, od literatury i działalności wydawniczej poczynając, poprzez przemysł multimedialny, związany z oprogramowaniem i internetem po liczne drobne przedsiębiorstwa oferujące innowacyjne rozwiązania.

Treść

TRADYCJA I INNOWACYJNOŚĆ

Tradycję w branży dostarczania treści („content”) można znaleźć przede wszystkim w rozległej historii literatury austriackiej. Arthur Schnitzler, Stefan Zweig, Marie-Ebner von Eschenbach, Ödön von Horváth, Robert Musil – lista znaczących pisarzy austriackich jest długa.

W austriackiej literaturze powojennej „Grupa Wiedeńska”, skupiona wokół H.C. Artmanna i Friedricha Achleitnera, stała się źródłem nowych, wytyczających kierunek, impulsów do działania. Również na niwie dramaturgicznej pisarze austriaccy odnoszą duże sukcesy (na przykład Thomas Bernhard czy Elfriede Jelinek, uhonorowana nagrodą Nobla w dziedzinie literatury).

Nowatorstwem w obrębie austriackiej branży „content i multimedia” może pochwalić się szybko rozwijająca się branża mediów elektronicznych. Austriacka branża treści elektronicznych prezentuje się jako dynamiczna część rodzimej działalności twórczej.

PODZIAŁ I STRUKTURA

W złożonej austriackiej branży „content i multimedia” można zasadniczo rozróżnić tradycyjną branżę dostarczania treści oraz dziedzinę treści elektronicznych.

Tradycyjna branża dostarczania treści:

 • literatura
 • działalność wydawnicza
 • media drukowane

Dziedzina treści elektronicznych:

 • multimedia
 • oprogramowanie 
 • branża gier
 • branża internetowa

Austriacka literatura i media drukowane zjednują sobie czytelników różnorodnością przekazywanych treści, zaś ich forma, w porównaniu z młodszą branżą „content”, cechuje się względnie jasną strukturą. Proces tworzenia danego utworu składa się z kilku etapów: po zakończeniu przez pisarza etapu pracy twórczej następuje etap pracy organizacyjnej w wydawnictwie, potem przychodzi kolej na przekazanie utworu do druku i wreszcie po wydaniu utworu, następuje etap jego dystrybucji za pośrednictwem sieci księgarni.

W odróżnieniu od tradycyjnej branży dostarczania treści, w dziedzinie multimediów przekazywane są treści cyfrowe. Część elektroniczna austriackiej branży „content i multimedia” jest różnorodna, heterogeniczna i niełatwo daje się podzielić na mniejsze jednostki. Granica pomiędzy nią, a projektowaniem czy reklamą jest płynna. Branżę treści elektronicznych i multimediów definiuje się przeważnie jako podbranżę branży informatycznej, spozycjonowaną w obrębie segmentu oprogramowania.

Po boomie rynkowym w latach 90-tych, branża informatyczna przeżywała w ostatnich latach stagnację na całym świecie. Jednak wbrew ogólnemu trendowi, kreatywny obszar sektora informatycznego w Austrii, przede wszystkim multimedia, nadal osiąga wzrost. Dorobek kreatywny można znaleźć przede wszystkim w dynamicznej dziedzinie gier i oprogramowania. Szczególnie austriacka branża oprogramowania i multimediów zwraca na siebie coraz większą uwagę, ze względu na swój potencjał twórczy.

Literatura, działalność wydawnicza i media drukowane

Austriacka scena autorska

Najbardziej kreatywna dziedzina w obrębie tradycyjnej branży dostarczania treści – produkcja artystyczna – rozwija się dynamicznie. Od roku 1990 austriacka scena literacka odnotowuje pozytywne zjawisko w postaci wzrostu liczby autorów o równo 30%. Ten austriacki fenomen może świadczyć o swoistym „renesansie” tradycyjnej książki.
Młodzi autorzy austriaccy raz po raz osiągają duże sukcesy na międzynarodowych targach książki. Do czołówki wybitnych autorów austriackiej literatury współczesnej należą między innymi: Daniel Kehlmann, Wolf Haas, Daniel Glattauer, Walter Kappacher.

Austriacki Dom Literatury oferuje rozległy bank danych dotyczących literatury austriackiej XX i XXI wieku.

Działalność wydawnicza

Działalnością wydawniczą w Austrii zajmuje się około tysiąca wydawnictw, wśród których można zaobserwować zjawiska konsolidacyjne, tj. fuzje. Mają one na celu, między innymi, umocnienie pozycji poszczególnych firm na posiadającym duże znaczenie rynku niemieckim. Austriackie wydawnictwa, stanowiące ogniwo łączące między rynkiem księgarskim i pisarzami, publikują ok. 5.000 pozycji książkowych rocznie. Wiedeń, w którym swoje siedziby ma połową spośród istniejących wydawnictw, jest pod tym względem najważniejszym miastem w Austrii.
Najważniejsze austriackie wydawnictwa to:

Media drukowane

Koncentracja rynku austriackiego w zakresie regularnie ukazujących się mediów jest jedyna w swoim rodzaju w skali całego świata. Sektor dzienników zdominowany jest przez pięciu wydawców:

Austriacki sektor mediów poświęconych kulturze jest w znacznym stopniu heterogeniczny, oferując również innym branżom kreatywnym regularne publikacje tematyczne.

MULTIMEDIA I TREŚCI ELEKTRONICZNE

Austriacka branża treści elektronicznych i multimediów jest różnorodna, heterogeniczna i niełatwo daje się podzielić na mniejsze jednostki. Granica pomiędzy nią, a projektowaniem czy reklamą jest płynna. Branżę treści elektronicznych i multimediów definiuje się przeważnie jako podbranżę branży informatycznej, spozycjonowaną w obrębie segmentu oprogramowania. Obejmuje ona:

 • multimedia
 • oprogramowanie
 • branżę gier
 • Internet i telefonię komórkową

W przeciwieństwie do tradycyjnej branży dostarczania treści, w dziedzinie multimediów przekazywane są treści cyfrowe. Wiele austriackich przedsiębiorstw działających na rynku multimediów oferuje produkcję i świadczenie usług multimedialnych, ukierunkowanych na artystyczną działalność twórczą.

Multimedia

Dziedzina twórczości zwana „multimediami” obejmuje działalność przedsiębiorstw zajmujących się usługami programistycznymi nastawionymi na sferę kultury i twórczości artystycznej. Ten segment działalności stanowi w Austrii dokładnie 10% łącznej produkcji oprogramowania, względnie usług w zakresie programowania, obejmując 1% całego rynku informatycznego.

Dziedzina kreatywna sektora informatycznego, w szczególności multimedia, a także wykorzystywanie treści na platformach komórkowych, wykazuje silną tendencję wzrostową.
Platforma Creativespace daje przegląd różnorodnych usług, których świadczenie stało się już domeną określonych grup oferentów.

Dzięki swojej strukturze gospodarczej, jak również dostępności wykwalifikowanych pracowników, najbardziej znaczącym miastem Austrii w zakresie multimediów i treści elektronicznych jest Wiedeń. W zachodniej Austrii działają firmy multimedialne oferujące usługi dla sektora turystycznego.

Oprogramowanie

Globalny rozwój gospodarczy wymusza przede wszystkim na producentach oprogramowania konieczność walki ze zbyt dużą koncentracją rynku. Nowe podmioty na rynku muszą konkurować z dużymi producentami oprogramowania. Zazwyczaj zasada jest taka, że im więcej konsumentów korzysta z oprogramowania, tym lepiej dla jednostek i tym szybszy jest następnie przyrost dużych przedsiębiorstw.

Mierząc według wielkości obrotów, rynek austriacki jest zdominowany przez międzynarodowych oferentów. Krajowi producenci oprogramowania specjalizują się przede wszystkim w rynkach niszowych. I tak, na przykład, Austria zajmuje mocną pozycję jako producent oprogramowania bankowego na całym rynku wschodnioeuropejskim, posiadając takich oferentów jak: s IT Solutions czy Raiffeiseninformatik .

Przegląd austriackich producentów oprogramowania znaleźć można na stronie internetowej Computerwelt lub pod adresem www.top1001.at . Również portal internetowy magazynu informatycznego Monitor oferuje wyczerpujące informacje o austriackiej branży informatycznej. Oferenci rozwiązań w zakresie systemów typu open source wymienieni są przy ekspertach Open Source

Branża gier

Rynek gier można podzielić się na trzy różne segmenty:

 • Power-Gaming (gry dla zawodowców): Produkuje się tu gry dla względnie małej grupy konsumentów, dysponującej wymaganym sprzętem komputerowy, niezbędną wiedzą techniczną i czasem koniecznym do korzystania z tychże gier.
 • Konsole do gier: Segment konsoli do gier zdominowany jest przez trzech międzynarodowych producentów. Z uwagi na tak silną koncentracją, także w Austrii w najbliższym czasie może dojść w tym zakresie wyłącznie do bardzo niewielkich zmian.
 • Casual Gaming (gry dla amatorów): W odróżnieniu od gier dla zawodowców, ta oferta skierowana jest do konsumentów nie dysponujących kompleksowymi systemami sprzętowymi i interesujących się łatwo dostępną ofertą. Produkty z tego segmentu używane są za pośrednictwem internetu lub technologii komórkowych. Ze względu na niewielkie bariery w zakresie użytkowania, grupa docelowa dla tego rynku w Austrii cały czas rośnie.

Internet i telefonia komórkowa

Rynek austriacki oferuje znakomite możliwości dla operatorów internetu i telefonii komórkowej. Austria zalicza się bowiem do krajów europejskich, w których korzystanie z Internetu i telefonii komórkowej jest najbardziej rozpowszechnione.

Stowarzyszenie ISPA regularnie organizuje spotkania dostawców usług internetowych.

W dziale kultura cyfrowa Muzeum Wiedeńskiego swoje miejsce znalazły liczne inicjatywy sieciowe, takie jak: quintessenz czy Funkfeuer , jak również placówka ARS Electronica Center.

Grupy interesów i platformy

Technologienetzwerk Content Industries
Drukuj
©©ADVANTAGE AUSTRIA