Advantage Austria Indicare navigare

Content şi multimedia

Femeie citind o carte roşie © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Tradiţia se întâlneşte cu inovaţia – astfel se poate descrie cel mai bine vasta branşă a content şi multimedia din Austria. Acest domeniu se extine de la literatură şi mediul tipografic până la multimedia, software şi industria internet, incluzând ca furnizori inovativi microîntreprinderile mai mari şi numeroase.

Conţinut structurat:

Tradiţie şi inovaţie

Tradiţia din branşa-content se găseşte în special în istoria cuprinzătoare a literaturii austriece. Arthur Schnitzler, Stefan Zweig, Marie-Ebner von Eschenbach, Ödön von Horváth, Robert Musil, lista celor mai importanţi scriitori austrieci este lungă.

În literatura austriacă postbelică "Grupul vienez" („Wiener Gruppe“) din jurul lui H.C. Artmann şi Friedrich Achleitner a dat noi şi importante impulsuri. Deasemenea în doemniul dramaturgiei autorii Austriei au mare succes prin de exemplu Thomas Bernhard sau Elfriede Jelinek, onorată de curând cu premiul Nobel pentru literatură.

Partea de inovaţie din domeniul austriac de content şi multimedia se poate constata în special în domeniul mijlaocelor electronice, care se dezvoltă rapid. Branşs austriacă e-content se prezintă ca parte dinamică a domeniului creativ din Austria.

Sectoare şi structuri

În amplul domeniu austriac al content şi multimedia se distinge în principiu între partea tradiţională a content şi partea de e-content.

Partea tradiţională a content:

 • literatură
 • edituri
 • tipărituri

E-content:

 • multimedia
 • software
 • industria jocurilor
 • industria de internet

Domeniul austriac al literaturii şi cel tipografic impresionează prin multitudinea temelor abordate iar din punct de vedere structural se caracterizează prin structuri relativ clare faţă de industriile-content mai noi. În lanţul creator după producţia creativă a autorului urmează munca de organizare a editurilor, producţia în tipografii şi în final livrarea urmată de partea de vânzare din librării.

Opus industriei-content în domeniul multimedia conţinuturile sunt transportate digital.
Partea electronică a domeniului austriac de content şi multimedia este amplă, eterogenă şi greu de împărţit în subdiviziuni. Trecerea spre design sau domeniul publicităţii este fluidă. De cele mai multe ori e-content şi multimedia sunt definite ca sub branşe ale industriei IT cu poziţionare în cadrul segmentului de software.

După boom-ul de piaţă al anilor 1990 setorul IT a suferit o stagnare în ultimii ani pe plan mondial. În ciuda trendului general domeniul creativ al sectorului IT austriac consemnează în continuare în special în privinţa multimedia o creştere. O producţie creativă găsim în special în domeniul dinamic al jocurilor şi al software. În special branşa austriacă a software şi multimedia atrage atenţia prin potenţialul creativ.

Literatură, edituri şi tipărituri

Scena austriacă de autori

Sectorul cel mai creativ din cadrul domeniului tradiţional al content, producţia artistică, se dezvoltă dinamic. Din 1990 scena literară austriacă atrage atenţia asupra sa cu o creştere îmbucurătoare a numărului de autori de circa 30%. Datorită acestui fenomen austriac se poate consemna o renaştere a cărţii tradiţionale.

De fiecare dată autorii tineri ai Austriei sărbătoresc mult succes la târguri de carte internaţionale. Autori extraordinari ai literaturii contemporane austriece sunt printre alţii Daniel Kehlmann, Wolf Haas, Daniel Glattauer, Walter Kappacher.

Casa austriacă a literaturii oferă o bancă de date cuprinzătoare despre literatura austriacă a secolului 20 şi 21.

Editurile

Domeniul austriac al creaţiei cuprinde circa 1.000 de edituri în rândul cărora adeseori se produc asocieri nu în ultimul rând pentru a se putea etala pe importanta piaţă germană. Editurile austriece ca verigă de legătură dintre comerţul de carte şi autor publică circa 5.000 de cărţi anual. Viena se prezintă cu circa jumătate din numărul de edituri, ca cea mai importantă locaţie a Austriei.

Selecţie a celor mai importante edituri austriece:

Tipărituri

Concentrarea pe piaţa austrică pentru medii cu apariţie regulată este unică pe plan internaţional. Sectorul cotidienelor este dominat de cinci editori:

Sectorul austriac al mediilor culturale se prezintă considerabil mai eterogen şi oferă şi pentru sectoare ale domeniului creaţiei publicaţii regulate şi cu teme specifice:

MULTIMEDIA ŞI E-CONTENT

Domeniul austriac al e-content şi multimedia este multilateral, eterogen şi greu de sub-divizat. Trecerea spre design sau domeniul publicităţii este fluidă. De obicei domeniul de e-content şi multimedia este privit ca o sub branşă a industriei de IT cu poziţionare în cadrul segmentului de software. El cuprinde:

 • multimedia
 • software
 • industria jocurilor
 • internet şi telefonia mobilă

Spre deosebire de domeniul tradiţional al content în domeniul de multimedia se transportă conţinuturi digitale. Multe dintre firmele austriece de pe piaţa multimedia oferă producţii şi realizări de creaţii multimedia cu scop creativ şi artistic.

Multimedia

Domeniul creativ al multimedia cuprinde activitatea firmelor cu accent pe produse de programare şi realizare orientate spre artă şi creativitate. Acest segment al creativităţii reprezintă în Austria circa 10% din producţia de software şi servicii şi ocupă 1% din întreaga piaţa de IT.

Domeniul creativ alsectorului de IT, în special domeniul multimedia, cât şi valorificarea content pe platforme mobile consemnează o creştere puternică.

Platforma Creativespace prezintă o imagine de ansamblu despre numeroasele servicii precum şi ofertele unor grupuri de furnizori.

Viena este locaţia cea mai importantă a Austriei în privinţa multimedia şi e-content. Acest fapt se datorează infrastructurii economice cât şi ofertei de forţă de muncă calificată. În Austria de vest există mulţi furmizori de multimedia pentru domeniul turismului.

Software

În special producţia de software trebuie să lupte în cadrul dezvoltării globale cu o concentraţie puternică pe piaţă. Cei care sunt noi pe piaţă trebuie să concureze cu producătorii mari de software. În general este valabil principiul după care cu cât mai mulţi consumatori utilizează un software, cu atât mai folositor este acesta pentru consumatorul individual şi cu atât mai mult conduce acest fapt la creşterea profitului marelui producător.

Piaţa austriacă este raportată la cifra de afaceri dominată de furnizori internaţionali. Producătorii autohtoni de software sunt specializaţi în special pe sectore de nişă. Astfel Austria este prezentă pe întreaga piaţă est-europeană prin producţia de software pentru bănci cu furnizori ca s IT Solutions sau Raiffeiseninformatik .

O prezentare de ansamblu a producătorilor de software din Austria găsiţi pe pagina de web a Computerwelt sau la www.top1001.at . Şi portalul de internet al revistei de IT Monitor oferă informaţii detaliate despre peisajul software.

Furnizorii de servicii pentru Open Source Systems sunt listaţi la Open Source Experts .

Industria jocurilor

Piaţa jocurilor se împarte în trei segmente diferite:

 • power-gaming:
  se produc jocuri pentru un grup relativ mic de consumatori, care dispun de hardware necesar, kow-how-ul tehnic şi de timpul necesar utilizării lor.
 • console de joc:
  segmentul consolelor de joc este dominat de 3 furnizori internaţionali. Din cauza acestei puternice concentrări se vor produce şi în Austria în perioada următoare doar schimbări minime.
 • casual gaming:
  spre deosebire de power-gaming aceste jocuri se adresează acelor consumatori care nu dispun de sisteme hardware complexe şi care preferă o ofertă de joc uşor accesibilă. Produsele din domeniul Casual Gaming se utilizează prin intermediul internetului sau al tehnologiei telefoniei mobile. Datorită puţinelor bariere în utilizare această grupă ţintă este în creştere şi în Austria pe segmentul respectiv de piaţă.

Internet şi telefonia mobilă

Piaţa austriacă oferă furnizorilor de internet şi telefonie mobilă premise extraordinare. Austria se numără printre ţările europene cu cea mai mare extindere de internet şi o densitate extraordinară a telefoniei mobile.

ISPA organizează manifestări regulate în calitate de asociaţie de interese a furnizorilor de servicii de internet.

În "Cartierul culturii digitale" - "Quartier Digitaler Kultur" din Museumsquartier Viena există o mulţime de iniţiative privind reţelele, cum ar fi quintessenz sau Funkfeuer cât şi o unitate externă a ARS Electronica Center.

Reprezentări de interese şi platforme

Reţeaua tehnologică Content Industries
Imprimare
©©ADVANTAGE AUSTRIA