Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Content a multimédiá

Frau liest im roten Buch © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Tradícia sa stretá s inováciu – tak možno hádam najlepšie popísať rôznorodé odvetvie content a multimédií. Táto oblasť sa rozprestiera od literatúry a nakladateľskej činnosti po multimédiá, software a internetový priemysel, ako aj veľké a množstvo mikro podnikov ako inovatívnych ponúkajúcich Rakúska.

Obsah:

TRADÍCIA & INOVÁCIA

Tradíciu v content odvetví nájdeme predovšetkým v rozsiahlych dejinách rakúskej literatúry. Arthur Schnitzler, Stefan Zweig, Marie-Ebner von Eschenbach, Ödön von Horváth, Robert Musil, zoznam významných rakúskych spisovateľov je dlhý.

V rakúskej povojnovej literatúre bola rozhodujúcou mierou podnetná „Viedenská skupina“ („Wiener Gruppe“) okolo H.C. Artmanna a Friedricha Achleitnera. A aj v dramaturgickej oblasti slávia spisovatelia Rakúska významné úspechy, ako napr. Thomas Bernhard alebo Elfriede Jelinek, nedávno vyznamenaná Nobelovou cenou za literatúru.

Inováciou v rámci rakúskeho content a multimediálneho hospodárstva sa vyznačuje predovšetkým rýchlo sa vyvíjajúca oblasť elektronických médií. Rakúske e-content odvetvie sa prezentuje ako dynamická súčasť domáceho kreatívneho hospodárstva.

ODVETVIA A ŠTRUKTÚRY

V rozmanitom rakúskom content a multimediálnom hospodárstve možno v zásade rozlišovať medzi tradičným content hospodárstvom a e-content oblasťou.

Tradičné content hospodárstvo:

 • literatúra
 • vydavateľská činnosť
 • printové médiá

E-content oblasť:

 • multimédiá
 • software 
 • priemysel hier
 • priemysel internetu

Oblasť rakúskej literatúry a vydavateľskej činnosti zaujme obsahovou rôznorodosťou. Štrukturálne sa vyznačuje v porovnaní s mladším content – priemyslom relatívne jasnou štruktúrou. V rámci reťazca tvorby hodnôt prichádza po umeleckej tvorbe spisovateľa organizačná práca vydavateľstiev, výroba v tlačiarni a nakoniec odbyt cez kníhkupectvá.

V protiklade s tradičným content hospodárstvom sa v oblasti multimédií transportujú digitálne obsahy. Elektronická časť rakúskeho content a multimediálneho hospodárstva je pestrá, heterogénna a ťažko členiteľná. Hranice k dizajnu alebo k reklamnému hospodárstvu sú pohyblivé. E-content a multimediálne hospodárstvo sa najčastejšie definuje ako pododvetvie IT – priemyslu, s pozíciou v rámci software segmentu.

Po boome na trhu v deväťdesiatych rokoch minulého storočia prežilo odvetvie IT v posledných rokoch celosvetovú stagnáciu. V protiklade s celkovým trendom však zaznamenala rakúska kreatívna oblasť IT sektoru, predovšetkým multimédiá, ďalší nárast. Kreatívny output nájdeme predovšetkým v dynamickej oblasti hier a software. Rakúska oblasť software a multimédií upozorňuje na seba stále viac predovšetkým svojím kreatívnym potenciálom.

Literatúra, vydavateľská činnosť a printové médiá

Rakúska scéna autorov

Najkreatívnejšia oblasť v rámci tradičného content hospodárstva, umelecká produkcia, sa vyvíja dynamicky. Od roku 1990 na seba upozorňuje rakúska literárny scéna potešujúcim, okolo 30 %-tným nárastom počtu autorov. Tento rakúsky fenomén poukazuje na „Revival“ tradičnej knihy.

Mladí autori Rakúska slávia na medzinárodných knižných trhoch opakovane veľké úspechy. Vynikajúcimi autormi rakúskej súčasnej literatúry sú medzi iným Daniel Kehlmann, Wolf Haas, Daniel Glattauer, Walter Kappacher.

Rakúsky literárny dom (Das österreichische Literaturhaus) ponúka rozsiahlu banku dát k rakúskej literatúre 20. a 21. storočia.

Vydavateľská činnosť

K rakúskemu kreatívnemu hospodárstvu patrí okolo 1.000 vydavateľstiev, ktoré sa často zlučujú, nie v poslednej rade z toho dôvodu, aby sa dokázali etablovať na dôležitom nemeckom trhu. Rakúske vydavateľstvá ako spojivo medzi knižným obchodom a autorom, publikujú okolo 5.000 kníh ročne. Viedeň reprezentuje okolo polovice vydavateľstiev, čím sa stáva najdôležitejším miestom v Rakúsku.

Výber významných rakúskych vydavateľstiev:

Printové médiá

Koncentrácia na rakúskom trhu pre pravidelne vychádzajúce médiá je v medzinárodnom merítku jedinečná. Sektor denníkov dominuje päť vydavateľstiev:

Rakúsky sektor kultúrnych médií sa prezentuje podstatne heterogénnejšie a ponúka aj pre odvetvie kreatívneho hospodárstva pravidelné tematicky zamerané publikácie.

MULTIMÉDIÁ A E-CONTENT

Rakúska oblasť e-content a multimédiá je pestrá, heterogénna a ťažko členiteľná. Hranice k dizajnu alebo k reklamnému hospodárstvu sú pohyblivé. E-content a multimediálne hospodárstvo sa najčastejšie definuje ako pododvetvie IT – priemyslu, s pozíciou v rámci software segmentu.

Zahŕňa:

 • multimédiá
 • software 
 • priemysel hier
 • internet a mobilný telefón

Na rozdiel od tradičného content hospodárstva sa v oblasti multimédií transportujú digitálne obsahy. Mnoho rakúskych podnikov ponúka na multimediálnom trhu produkciu a tvorbu multimediálnych výkonov s kreatívne umeleckým cieľom.

Multimédiá

Kreatívna oblasť multimédiá obsahuje činnosti podnikov s ťažiskom na kultúrnom a kreatívne orientovanom tvorivom a programovacom výkone. Tento kreatívny segment predstavuje v Rakúsku okolo 10 % tvorby, resp. služieb software a tvorí 1 % celého IT trhu.

Kreatívna oblasť IT sektora, predovšetkým multimediálna oblasť, ako zhodnotenie conttent na mobilných platformách, sú typické silným nárastom.

Platforma Creativespace poskytuje prehľad o rôznorodých službách, pričom sa už etablovali aj niektoré združenia ponúkajúcich.

Viedeň je najdôležitejším podnikateľským miestom Rakúska v oblasti multimédiá a e-content. Pramení to z hospodárskej infraštruktúry, ako aj ponuky kvalifikovaných pracovných síl. V západnom Rakúsku pracujú ponúkajúci multimédií v turistickej oblasti.

Software

Predovšetkým výroba software musí bojovať v dôsledku globálneho vývoja s vysokou koncentráciou na trhu. Noví účastníci trhu musia konkurovať veľkým výrobcom software. Spravidla platí princíp: čím menej spotrebiteľov používa istý software, o to viac úžitku z toho má jednotlivec, a o to skôr možno očakávať nárast veľkých podnikov.

Rakúsky trh je, meraný na veľkosti obratu, dominovaný medzinárodným ponúkajúcim. Domáci výrobcovia software sú predovšetkým špecializovaní na úzko špecializované malé segmenty trhu. Tak je Rakúsko napríklad etablované s výrobou bankového software na celom východoeurópskom trhu s ponúkajúcimi, ako sú
s IT Solutions alebo Raiffeiseninformatik .

Prehľad o výrobcoch software v Rakúsku nájdete na web stránke Computerwelt alebo na www.top1001.at . Aj internetový portál IT časopisu  Monitor ponúka rozsiahle informácie k rakúskemu software prostrediu. Pre Open Source Systeme ponúkajú riešenia firmy uvedené na Open Source Experts .

Priemysel hier

Trh s hrami sa delí na tri rozdielne segmenty:

 • Power-Gaming:
  Hry sa produkujú pre relatívne malú skupinu spotrebiteľov, ktorá už disponuje potrebným hardware, technickým know-how a časom potrebným na užívanie.
 • Hracie konzoly:
  Na segmente hracích konzol dominujú traja medzinárodní ponúkajúci. Z dôvodu tejto silnej koncentrácie sa aj v Rakúsku očakávajú v najbližšej dobe len minimálne zmeny.
 • Casual Gaming:
  Na rozdiel od Power-Gaming sú tu oslovovaní konzumenti, ktorí nedisponujú komplexnými hardwérovými systémami a zaujímajú sa o ľahko dostupnú ponuku hier. Produkty v oblasti Casual Gaming sa používa prostredníctvom internetu alebo mobilných technológií. Z dôvodu nízkej bariéry pre používanie táto cieľová skupina na trhu rastie aj v Rakúsku.
   

Internet a mobilný telefón

Rakúsky trh ponúka pre ponúkajúcich internetu a mobilných telefónov vynikajúce podmienky. Rakúsko patrí ku krajinám v Európe s najvyšším rozšírením internetu a mimoriadne veľkou hustotou mobilných vysielačov.

ISPA organizuje pravidelné podujatia ako záujmové združenie Internet Service Provider.

V "Quartier Digitaler Kultur" v Museumsquartier Wien sa nachádzajú mnohé iniciatívy na siete, ako quintessenz alebo Funkfeuer ako aj pobočka ARS Electronica Center.

Zástupcovia záujmových skupín & platformy

Technologienetzwerk Content Industries
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA