Advantage Austria Prikaži navigacijo

Vsebina in multimedija

Ženska bere rdečo knjigo © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Tradicija sreča inovacijo – tako bi lahko najbolje opisali avstrijsko vsebinsko in multimedijsko panogo. To področje sega vse od literature in založništva do multimedijske, programske in internetne industrije ter velikih in številnih mikro podjetij kot inovativnih ponudnikov.

Vsebina:

TRADICIJA IN INOVACIJA

Tradicijo na področju vsebine najdemo predvsem v obsežni zgodovini avstrijske literature. Arthur Schnitzler, Stefan Zweig, Marie-Ebner von Eschenbach, Ödön von Horváth, Robert Musil, seznam pomembnih avstrijskih pisateljev je dolg.

V avstrijski povojni literaturi je odločilne impulze vzbudila „Dunajska skupina« s H.C. Artmannom in Friedrichom Achleitnerjem. Pa tudi na dramaturškem področju avstrijski pisatelji žanjejo velike uspehe, kot recimo Thomas Bernhard ali Elfriede Jelinek, najmlajši dobitnik Nobelove nagrade za književnost.

Inovacije znotraj avstrijskega vsebinskega in multimedijskega gospodarstva beleži predvsem hitro razvijajoče se področje elektronskih medijev. Avstrijska e-vsebinska panoga se predstavlja kot dinamični del domačega kreativnega gospodarstva.

PANOGE IN STRUKTURE

V raznolikem avstrijskem vsebinskem in multimedijskem gospodarstvu lahko v osnovi razlikujemo med tradicionalnim vsebinskim gospodarstvom in e-vsebinskim področjem.

Tradicionalno vsebinsko gospodarstvo:

 • literatura
 • založništvo
 • tiskani mediji

E-vsebinsko področje:

 • multimedija
 • programska oprema
 • industrija igric
 • internetna industrija

Avstrijsko področje literature in tiska očara z vsebinsko raznolikostjo, strukturno pa se v primerjavi z mlajšo vsebinsko industrijo odlikuje po relativno jasnih strukturah. Znotraj celotne vrednostne verige za umetniško produkcijo pisateljev sledi organizacijsko delo založbe, proizvodnja v tiskarni in nenazadnje dostava, kateri sledi prodaja v knjigarnah.

V nasprotju s tradicionalnim vsebinskim gospodarstvom se na multimedijskem področju prenašajo digitalne vsebine. Elektronski del avstrijskega vsebinskega in multimedijskega gospodarstva je raznolik, heterogen in težko ga je razdeliti. Meje med oblikovanjem ali oglaševalstvom so zabrisane. Največkrat se e-vsebinsko in multimedijsko gospodarstvo definira kot podpanoga industrije IT z uvrstitvijo znotraj programskega segmenta.

Po razmahu na trgu v 1990ih je panoga IT v zadnjih letih doživela obdobje stagnacije. V nasprotju s celotnim trendom pa je avstrijsko kreativno področje IT sektorja, predvsem multimedije, doživelo nadaljnjo rast. Kreativen rezultat zasledimo predvsem na dinamičnem področju iger in programske opreme. Nase vedno bolj opozarja predvsem avstrijska programska in multimedijska panoga s svojim kreativnim potencialom.

Literatura, založništvo in tiskani mediji

Avstrijska avtorska scena

Najbolj kreativno področje znotraj tradicionalnega vsebinskega gospodarstva, umetniška produkcija, se dinamično razvija. Od leta 1990 je avstrijska literarna scena s svojim razveseljivim porastom avtorjev za okoli 30 % opozorila nase. Na podlagi tega avstrijskega fenomena lahko sklepamo na „oživitev“ tradicionalne knjige.

Avstrijski mladi avtorji na mednarodnih knjižnih sejmih vedno znova dosegajo vidne uspehe. Izvrstni avtorji sodobne literture so med drugim Daniel Kehlmann, Wolf Haas, Daniel Glattauer, Walter Kappacher.

Avstrijska Literarna hiša nudi obsežno podatkovno bazo avstrijske literature 20. in 21. stoletja.

Založništvo

Avstrijsko kreativno gospodarstvo šteje okoli 1.000 založb, med katerimi pogosto prihaja do združevanj, da bi se nenazadnje lahko uveljavile na pomembnem nemškem trgu. Avstrijske založbe kot vezni člen med knjigarno in avtorjem objavijo okoli 5.000 knjig letno. Dunaj se s skorajda polovico založb ponaša kot najpomembnejša lokacija Avstrije.

Izbor najpomembnejših avstrijskih založb:

Tiskani mediji

Koncentracija medijev na avstrijskem trgu, ki redno izhajajo, je mednarodno edinstvena. V sektorju dnevnih časopisov prevladuje pet založnikov:

Avstrijski sektor za kulturne medije se predstavlja bistveno heterogenejše in tudi za panogo kreativnega gospodarstva nudi redne, tematsko specifične publikacije.

MULTIMEDIJA IN E-VSEBINA

Avstrijsko e-vsebinsko in multimedijsko gospodarstvo je raznoliko, heterogeno in težko ga je razdeliti. Meje med oblikovanjem ali oglaševanjem so zabrisane. Največkrat se e-vsebinsko in multimedijsko gospodarstvo definira kot podpanoga industrije IT z uvrstitvijo znotraj programskega segmenta. Ta obsega:

 • multimedijo
 • programsko opremo
 • industrijo iger
 • internet in mobilno telefonijo.

V nasprotju s tradicionalnim vsebinskim gospodarstvom se na multimedijskem področju prenašajo digitalne vsebine. Številna avstrijska podjetja na multimedijskem trgu ponujajo proizvodnjo in oblikovanje multimedijskih storitev s kreativno-umetniškim ciljem.

Multimedija

Kreativno področje multimedije vsebuje dejavnosti podjetij s težiščem na storitvah kulturno in kreativno usmerjenega oblikovanja in programiranja. Ta kreativni segment v Avstriji predstavlja okoli 10 % programske izdelave oz. storitev in znaša 1 % celotnega trga IT.

Kreativno področje sektorja IT, še posebej multimedijskega področja, ter uporaba vsebin na mobilnih platformah sta zabeležila močan porast.

Platforma Creativespace nudi pregled raznolikih storitev, pri čemer so se nekatere skupnosti ponudnikov že uveljavile.

Dunaj je na področju multimedije in e-vsebin najpomembnejša podjetniška lokacija v Avstriji. Za to se gre zahvaliti gospodarski infrastrukturi in ponudbi kvalificirane delovne sile. V Zahodni Avstriji delujejo multimedijski ponudniki za turistično področje.

Programska oprema

Proizvodnja programske opreme se mora v teku globalnega razvoja še posebej boriti z visoko tržno koncentracijo. Novi prišleki na trgu morajo konkurirati z velikimi proizvajalci programske opreme. Praviloma velja načelo, da več ko je potrošnikov, ki uporabljajo eno programsko opremo, toliko uporabnejše je za posameznika in toliko pogostejša je rast velikih podjetij.

Na avstrijskem trgu, merjeno po prometu, prevladujejo mednarodni ponudniki. Domači proizvajalci programske opreme so se predvsem specializirali za tržne niše. Tako se je Avstrija recimo s proizvodnjo bančne programske opreme na celotnem vzhodnoevropskem trgu uveljavila s ponudniki kot s IT Solutions al i Raiffeiseninformatik .

Pregled avstrijskih proizvajalcev programske opreme najdete na spletni strani Computerwelt ali na www.top1001.at . Tudi spletni portal IT revije Monitor nudi izčrpne informacije o avstrijski programski pokrajini.
Ponudniki rešitev za Open Source sisteme so navedeni pri Open Source Experts .

Industrija iger

Trg iger se deli na različne segmente:

 • Power igre:
  Proizvajajo se igre za relativno majhno skupino potrošnikov, ki razpolagajo z nujno strojno opremo, tehničnim know-howom in s potrebnim časom.
 • Igralne konzol:
  V segmentu igralnih konzol prevladujejo 3 mednarodni ponudniki. Na podlagi te močne koncentracije bo v bližnji prihodnosti tudi v Avstriji prišlo le do minimalnih sprememb.
 • Običajne igre:
  V nasprotju s power igrami te nagovarjajo potrošnike, ki ne razpolagajo s kompleksno strojno opremo in se zanimajo za lahko dostopno ponudbo iger. Proizvodi na področju običajnih iger se uporabljajo preko interneta ali mobilne tehnologije. Na podlagi majhni ovir za uporabo je ciljna skupina na tem trgu tudi v Avstriji na porastu.

Internet in mobilna telefonija

Avstrijski trg za ponudnike interneta in mobilne telefonije ponuja odlične pogoje. Avstrija šteje med evropske dežele z največjo internetno razširjenostjo in izjemno gostoto mobilnega omrežja.

ISPA kot interesno združenje Internet Service Provider organizira redne prireditve.

V »Kvartirju digitalne kulture« v Muzejski četrti na Dunaju najdete številne mrežne iniciative, kot kvintesenca ali radijski oddajnik ter izpostavo ARS Electronica Center.

Interesna predstavništva in platforme

Technologienetzwerk Content Industries
Natisni
©©ADVANTAGE AUSTRIA