Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Sadržaj i multimediji

Žena čita crvenu knjigu © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Tradicija se susreće sa inovacijama – ovako se sigurno najadekvatnije može opisati austrijska raznolikost u privrednoj grani multimedija i sadržaji. Ova oblast obuhvata sve od  književnosti i izdavaštva do industrije multimedija, softvera i Interneta, uključujući i velika i mnogobrojna mikro-preduzeća kao inovativnih ponuđača.

Sadržaj:

Tradicija i inovacije

Tradiciju u sektoru pismenog sadržaja možemo, pre svega, da nađemo u obimnoj istoriji austrijske književnosti. Artur Šnicler (Arthur Schnitzler), Štefan Cvajg (Stefan Zweig), Mari-Ebner fon Ešenbah (Marie-Ebner von Eschenbach), Eden fon Horvat (Ödön von Horváth), Robert Musil (Robert Musil) - spisak  značajnih austrijskih književnika je dugačak.

U posleratnoj austrijskoj književnosti „Bečka grupa“ okupljena oko H.C. Artmana (H.C.Artmann) i Fridriha Ahlajtnera (Friedrich Achleitner) dala je nove značajne impulse. I u oblasti dramaturgije austrijski pisci beleže velike uspehe kao, na primer, Tomas Bernhard (Thomas Bernhard) ili Elfride Jelinek (Elfriede Jelinek), kojoj je nedavno uručena Nobelova nagrada za književnost.

Inovacije u okviru sektora  multimedija i sadržaja beleži, pre svega, oblast koja se veoma brzo razvija - elektronski mediji. Austrijska privredna grana elektornskog sadržaja (e-sadržaj) predstavlja se kao dinamični deo domaće kreativne privrede.

Sektori i strukture

U raznolikoj privrednoj grani multimedija i sadržaja možemo, u suštini, praviti razliku  između tradicionalnog sektora sadržaja i e-sadržaja.

Tradicionalni sektor sadržaja

 • književnost 
 • izdavaštvo 
 • štampani mediji

Sektor e-sadržaja:

 • multimediji 
 • softver 
 • industrija igara 
 • Internet

Sektor austrijske književnosti i štampe impresionira svojom sadržajnom raznolikošću, a, u poređenju sa novijom industrijom sadržaja, karakteriše je mnogo jasnija struktura. U okviru lanca koji ubira profit posle umetničke produkcije samog pisca dolazi organizacioni posao izdavačkih kuća, proizvodnja u štampariji i isporuka, nakon koje sledi distribucija preko knjižara.

Nasuprot tradicionalnom pisanom sadržaju, u sektoru multimedija sadržaji se prenose digitalnim putem. Privredni sektor multimedija i e-sadržaja je raznovrstan, heterogen i teško ga je podeliti.Granice u odnosu na dizajn ili advertajzing nisu jasno definisane. Sektor multimedija i e-sadržaja uglavnom se definiše kao podgrupa IT-industrije pozicionirane u okviru segmenta softvera.

Posle ogromnog uspeha na tržištu devedesetih godina , IT-branša je poslednjih godina širom sveta doživela stagnaciju. Nasuprot opštem trendu, kreativni segmenti austrijskog IT-sektora, pre svih multimediji, su u ekspanziji širom sveta, Kreativni output, pre svega, nalazimo u dinamičnom sektoru igara i softvera. Austrijska branša softvera i multimedija svojim krativnim potencijalom privlači sve veću pažnju na sebe.

Književnost, izdavaštvo i štampani mediji

Austrijska autorska scena

Kreativni deo tradicionalnog sektora pisane reči, umetnička produkcija, ima dinamičan razvoj. S porastom broja autora za oko 30% od 1990 godine, austrijska književna scena privlači sve veću pažnju na sebe. Ovaj austrijski fenomen dovodi do zaključka da je došlo do povratka tradicionalnoj knjizi.

Austrijski mladi autori doživljavaju velike uspehe na međunarodnim sajmovima knjiga. Između ostalih, odlični autori savremene austrijske književnosti su Danijel Kelman (Daniel Kehlmann), Volf Has (Wolf Haas), Danijel Glatauer (Daniel Glattauer) i Valter Kapaher (Walter Kappacher).

Austrijska kuća književnosti nudi opsežnu bazu podataka o austrijskoj književnosti 20. i 21. veka.

Izdavaštvo

Austrijska kreativna privreda broji oko 1.000 izdavačkih kuća koje se često ujedinjuju, između ostalog i zato da bi mogle da se etabliraju na veoma važnom nemačkom tržištu. Austrijske izdavačke kuće, koje su veza između knjižara i autora, godičnje objavljuju oko 5.000 naslova. U Beču, kao najznačajnijem gradu Austrije, nalazi se više od polovine izdavačkih kuća.

Izbor najznačajnijih austrijskih izdavača:

Štampani mediji

Koncentracija medija koji redovno izlaze na austrijskom tržištu je jedinstvena internacionalno posmatrano. U domenu dnevnih novina dominira pet izdavačkih kuća:

Austrijski sektor medija u oblasti kulture predstavlja se daleko heterogenije i granama kreativne privrede redovno nudi tematska izdanja.

Multimediji i elektronski sadržaji

Privredni sektor multimedija i e-sadržaja je raznovrstan, heterogen i teško ga je podeliti. Granice u odnosu na dizajn ili advertajzing nisu jasno definisane. Sektor multimedija i e-sadržaja uglavnom se definiše kao podgrupa IT-industrije pozicionirane u okviru segmenta softvera. On obuhvata:

 • multimediji
 • softver
 • industriju igara
 • Internet i mobilnu telefoniju

Nasuprot tradicionalnom pisanom sadržaju, u sektoru multimedija sadržaji se prenose digitalnim putem. Mnoga austrijska preduzeća na tržištu multimedija nude proizvodnju i kreiranje multimedijalnih usluga sa kreativno-umetničkom notom.

Multimediji

Kreativni deo multimedija obuhvata delatnosti preduzeća sa težištem u oblasti usluga kulturnog i kreativnog kreiranja i programiranja. Ovaj kreativni segment predstavlja u Austriji 10% proizvodnje softvera odnosno usluga i čini 1% ukupnog IT-tržišta.

Kreativni deo IT-sektora, pre svega multimediji, kao i primena sadržaja na mobilnim platformama, beleže veliki porast.
Platforma Creativespace pruža pregled o raznovrsnosti ulsuga, pri čemu su se već etablirale određene grupe ponuđača.

U pogledu multimedija i e-sadržaja, Beč predstavlja sedište najznačajnijih preduzeća u Austriji. Razlog za to su privredna infrastruktura, kao i ponuda kvalifikovane radne snage.
U zapadnom delu Austrije ponuđači multimedija rade za sektor turizma.

Softver

Zbog globalnog razvoja, proizvodnja softvera mora da se bori sa velikom koncentracijom na tržištu. Nove firme koje ulaze na tržište moraju da konkurišu velikim proizvođačima softvera. Po pravilu važi princip, što više potrošača koristi jedan softver, to je korisnije za pojedinca i tim pre će se povećati broj velikih preduzeća.

Prema prometu, austrijskim tržištem, dominiraju međunarodni ponuđači. Domaći proizvođači softvera specijalizovali su se, pre svega, za tržišta sa malom potražnjom i malom konkurencijom. Tako se Austrija, sa ponuđačima iz oblasti bankarskog softvera kao što su s IT Solutions ili Raiffeiseninformatik etablirana na celom istočno-evropskom tržištu.

Pregled austrijskih proizvođača softvera možete da nađete na sajtu Computerwelt ili pod www.top1001.at . I Internet portal IT-časopisa Monitor pruža opširne informacije o austrijskom tržištu softvera.

Ponuđači iz oblasti rešenja za Open Source sisteme izlistani su pod Open Source Experts .

Industrija igara

Tržište igara podeljeno je na tri različita segmenta:

 • Power-Gaming:
  Proizvode se igrice za relativno mali krug korisnika koji već raspolažu potrebnim hardverom, tehničkim know-how i vremenom koje igre zahtevaju.
 • Knzole za igre:
  U segmentu konzola za igre dominantna su 3 međunarodna ponuđača. Zbog ovako jake koncentracije, na ovom polju će u dogledno vreme i u Austriji doći samo do minimalnih promena.
 • Casual Gaming:
  Nasuprot Power-Gamingu ovde se cilja na korisnike koji ne poseduju kompleksne hardverske sisteme i koji se interesuju za lako pristupačnu ponudu igrica. Proizvodi tipa Casual Gaming koriste se preko Interneta i mobilne telefonije S obzirom na malu barijeru u odnosu na korišćenje, ciljna grupa za ovo tržište je u porastu i u Austriji.

Internet und mobilna telefonija

Austrijsko tržište nudi Internet provajderima i ponuđačima mobile telefonije odlične preduslove. Austrija se ubraja u evropske zemlje sa najvećom Internet mrežom i izuzetno velikom mrežom mobilne telefonije.ISPA kao interesna zajednica provajdera Internet usluga, organizuje redovne skupove.

U "Kvartu digitalne kulture" unutar Muzejskog kvarta u Beču, prikazane su mnogobrojne mrežne inicijative, kao što su, na primer Quintessenz (Udruženje za zaštitu podataka), slobodna i digitalna mreža Funkfojer (Funkfeuer) kao i ekspozitura elektronskog centra ARS.

Interesna udruženja i platforme

Tehnološka mreža Content Industries
Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA