Advantage Austria Показване навигация

Дизайн

Плоча за печатна форма Дизайн © photocase.com/smile4mone

© photocase.com/smile4mone

Дизайнът днес се разбира като много повече от чисто придаване на форма. Могат да бъдат оформяни не само обектите и продуктите, но и услугите, процесите и системите. Австрийският ландшафт в областта на дизайна е интердисциплинарен, интересен и многообразен. Той е насочената към бъдещето култура на съхранението, свързването на традиция и иновация.

Съдържание:

Традиция и иновация

Австрийската история на дизайна се характеризира със сложното и изпълнено с напрежение свързване на противоположности:

 • Традиция и иновация
  Ако обикновено традицията и иновацията са противоположни полюси, то в австрийския дизайн двете са най-тясно свързани.
 • Промишлен масов продукт и занаятчийския луксозен обект
  От Виенската работилница до настоящето оформящ е занаятчийският характер.
 • Художествена ориентация и услуга
  Много отличаващи се дизайнерски позиции са изведени от индивидуалистичното художествено отношение.

Области и структури

Понятието „дизайн” днес се отнася за цялостния процес на възникване на стоките и услугите, свързан с придаването на формата и функциите им. Характерни са многообразните пресечни точки с другите креативни области, преди всичко с рекламния бранш и PR бранша, както и с мултимедийния бранш. Класическото разделяне на области днес не е в сила за почти никое дизайнерско бюро, правило са разнообразните оферти и пресечните точки между:

 • продуктов и промишлен дизайн 
 • графичен и комуникационен дизайн 
 • пространствен дизайн (вътрешно и външно обзавеждане) 
 • моден и текстилен дизайн 
 • дигитален и медиен дизайн 
 • дизайн на обслужването и услугите.

В Австрия дизайнерският ландшафт се доминира от малки предприятия и офиси от по един човек. Сравнително най-големите предприятия се намират в областта на продуктовия и промишления дизайн. Повече от две трети от родните дизайнери работят интердисциплинарно и прекрачват границите на конкретната област.

Характерна е пространствената близост на предложителите в областта на дизайна до промишлеността. Индустриалните центрове с висока концентрация на хора и промишлени обекти в Австрия могат да се открият преди всичко в градските области и зоните около големите градове.

Продуктов и промишлен дизайн

През последните години в Австрия има бум на учредяванията на предприятия в областта на дизайна. Според едно изследване на австрийската дизайнерска фондация около 41 % от предприятията в областта на продуктовия и промишления дизайн са били учредени между 1996 г. и 2002 г.

По традиция Виена е центърът на дизайнерските позиции с художествена ориентация. В Западна Австрия и в областта на Грац се е развила професионална сцена за промишлен дизайн.

Към наложилите се дизайнерски бюра за продуктов и промишлен дизайн между другото принадлежат:

Към най-младите представители на промишления дизайн между другото принадлежат:

Много от младите и новите дизайнерски бюра заедно с продуктов дизайн предлагат също и графичен, медиен и комуникационен дизайн. Техни представители са:

Продукция и пласмент

Австрийският пазар за промишлен дизайн е много тесен. Поради тази причина често местните продуктови и промишлени дизайнери се ориентират към международния пазар. И все пак има редица богати на традиции предприятия в Австрия, който залагат на дизайна като конкурентен фактор.

Избор от водещи предприятия:

Графичен и комуникационен дизайн

Повече от половината от австрийските дизайнери работят в графичната област, измежду тях има и много специалисти в областта на изобразителното изкуство. Едно ограничение до чисто графичните услуги може да бъде открито само при едноличните предприятия и лицата, упражняващи свободни професии. Новите услуги като комуникационния дизайн и корпоративния дизайн отговарят на широкоспектърното предлагане. Освен това графичната област поддържа ярко изразени връзки с другите области на креативната индустрия като музиката, литературата, рекламата, изкуството, медиите.

Представителни за множество професионални бюра и агенции са :

• Печатен и графичен дизайн

• Комуникационен и уеб дизайн

Вътрешно и външно обзавеждане

Нова дизайнерска сцена е традиционният за Австрия мебелен бранш и браншът на стоките за широко потребление. Примери за това са: 

Някои представители на новата дизайнерска сцена в Австрия са направили международна кариера от Австрия, като например 

Други са се установили успешно в чужбина, като например 

Продукция и пласмент

Австрия е родина на редица богати на традиции предприятия, отличаващи се с художественозанаятчийските си продукти. Предприятия като

свързват традиция и иновация.

Редица млади фирми, работещи в сътрудничество с дизайнери, заемат успешно пазарните ниши. Примери за това са 

 • Тиролският производител на мебели Hussl
 • Форарлбергската манифактура за мебели Schmidinger-Möbelbau
 • Производителят на сенници Sun Square

Особеност в пласмента на австрийският мебелен дизайн представлява das möbel във Виена , с център на тежестта върху новия и наложилия се жилищен дизайн и иновационното мебелно производство.

Платформата PureAustrianDesign допринася значително за новото представяне на австрийския дизайн в международен мащаб.

Текстилен и моден дизайн

С около 3 % от всички австрийски дизайнерски предприятия секторът на модния и текстилния дизайн е най-малкият дизайнерски сектор, като почти половината от тези компании са еднолични предприятия. Въпреки това през последните години се проведе силно профилиране на австрийските фирми. При това модната платформа "Unit F büro für mode" е допринесла съществено за международното признание и професионализиране на местната модна сцена.

Съобразно с това е голям и потенциалът за растеж. Две трети от успешните местни фирми са учредени в годините след 2000 г. Най-голям ръст отбелязва областта pret -à- Porter , това са предприятия, които представят минимум две колекции годишно, предназначени за серийно производство.

За високия креативен потенциал и нивото на австрийските модни дизайнери тук са подбрани някои примери: 

 • Дизайнерски марки, наложили се в международен мащаб:
  Edwina Hörl, Hartmann Nordenholz, Petar Petrov, Ute Ploier, Wendy & Jim
 • Авангардна/концепционална ориентация:
  Eva Blut, Fabrics Interseason, flor de illusion
 • Класическа ориентация:
  Edith A’Gay, Claudia Brandmair, Elfenkleid, Shella Kann, Michél Mayer, Claudia Rosa Lukas
 • Up and Coming:
  Anna Aichinger, Awareness & Consciousness, House Of The Very Island’s Royal Club Division Middlesex Klassenkampf But The Question Is Where Are You, Now?, Wilfried Mayer, Eric Rainer
 • Бижута и аксесоари::
  Sonja Bischur, Büro Baumann, Petra Galogaza, Florian Ladstätter, Melanie Haarhaus, Rosa Mosa

Продукцията на местните модни фирми е силно ориентирана към експорта. Основният целеви пазар е Европа, следван от Япония. Износът се осъществява преди всичко чрез агенции или шоу-румове, а в Европа и чрез участия в изложения и панаири.

Мострените колекции се произвеждат в собствени заводи. След това серийните продукции се преместват преди всичко при местни производители на облекла. Все по-голямо значение придобиват производствените предприятия в Източна Европа.

Сред австрийските модни продуценти се намират редица традиционни предприятия, залагащи на най-високо качество и ориентация към занаятите. Някои инвестират последователно в иновационни кооперации с дизайнери.

Примери за това са: 

Самостоятелен дял заема модата на носиите. Кооперациите между австрийската индустрия в областта на носиите и модата се грижат за креативното ново определение на традиционното облекло. Модерен космополитен Austrian Look осигуряват фирмите: 

В Австрия се развива богата на традиция текстилна промишленост, която се е установила предимно в Западна Австрия с център Форарлберг. Тя се отличава с висока иновационна ориентация и свързаност с местната дизайнерска сцена.

Примери за това са: 

Една особеност са Форарлбергските бродерии и везма . Австрия е четвъртият по ред най-голям производител на бродерии и везма в света и водач в областта на иновациите при дизайна и технологията.

Посредничество и дискурс

Платформи и представителства

Най-важните платформи, както и институции и представителства в Австрия са преди всичко следните:

Фестивали и събития

Автор::
Doris Rothauer / Büro für Transfer
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA