Advantage Austria Pokaži navigaciju

Dizajn

pločice za štampu © photocase.com/smile4mone

© photocase.com/smile4mone

Dizajn je danas puno više nego samo davanje forme. Ne samo objekti i proizvodi, nego se i usluge, procesi i sistemi mogu oblikovati. Austrijski dizajnerski krajolik je interdisciplinaran, napet, raznovrstan. Dizajn je orijentiran ka kulturi očuvanja, čini sponu između tradicije i inovacije. 

sadržaj:

Tradicija i inovacija

Istorija austrijskog dizajna je višestruko obilježena suprotnostima i napetostima:

 • Tradicija i inovacija
  Iako su u većini slučajeva tradicija i inovacija suprotnosti, u austrijskom dizajnu su usko povezane.
 • Industrijski masovni proizvodi i obrtnički luksuzni objekt
  Od Bečke radionice do današnjeg dana karakter radionice je dominirajući.
 • Umjetnička orijentacija i usluga
  Mnoge značajne dizajnerske pozicije ostvarene su kroz umjetničko i individualističko držanje.

Grane i strukture

Pojam dizajna se danas odnosi na cjelokupan proces davanja oblika i funkcije kroz nastanak proizvoda i usluga. Karakteristike ove grane su preklapanja s drugim kreativnim područjima, prije sve s reklamom i odnosima s javnošću kao i sa multimedijima. Klasičn agranska odvojenost se ne može primjeniti niti na jedan dizajnerski ured, u pravilu se daju višestruke ponude i preklapanja sa:

 • industrijskim dizajnom i dizajnom proizvoda
 • grafikom i komunikacijskim dizajnom
 • dizajnom prostora (oblikovanje enterijera i eksterijera)
 • modnim i tekstilnim dizajnom
 • digitalnim i medijskim dizajnom
 • uslužnim dizajnom

Austrijskim dizajnerskim krajolikom dominiraju male firme i uredi s jednim zaposlenim. Najevće firme pronalazimo na području industrijskog dizajna. Više od dvije trećine domaćih dizajnera rade interdisciplinarno i preko granica svog područja.

Karakteristična je blizina sjedišta dizajnera i industrije. Austrijski privredni centri se nalaze prije svega u velikim gradovima.

Industrijski dizajn i dizajn proizvoda

U proteklim godinama se dogodio osnivački boom u Austriji. Prema rezultatima jedne studije austrijske zaklade za dizajn preko 41% firmi osnovanih u sektoru industrijskog dizajna i dizajna proizvoda, osnovano je između 1996 i 2002 godien.

Beč je tradicionalno centar umjetničkih usmjerenih dizajnerskih pozicija. U zapadnoj Austriji i oklini Graza se razvila profesionalna scena za industrijski dizajn.

U etablirane dizajnerske urede za dizajn proizvoda i industrijski dizajn ubrajamo:

U mlađe predstavnike industrijskog dizajna ubrajamo izmežu ostalog i:

Mnogi mladi i novi dizajnerski uredi pored dizajna proizvoda nude i grafički, medijski i komunikacijski dizajn. Kao predstavnike možemo nabrojati neke:

Proizvodnja i distribucija

Austrijsko tržište industrijskog dizajna je vrlo usko. Zbog toga se mnogi domaći industrijski i proizvodni dizajneri orijentiraju na mežunarodno tržište. Ipak postoji niz austrijskih firmi s dugogodišnjom tradicijom koje dizajn smatraju faktorom konkurentnosti.

Odabir vodećih firmi:

Grafički i komunikacijski dizajn

Više od pola austrijskih dizajnera radi u grafičkom sektoru među njima i mnogo umjetnika. Ograničenje samo na grafičke usluge može se naći samo kod pojedinih poduzetnika i slobodnjacima. Nove usluge kao što su kominikacijski i korporacijski dizajn odgovaraju proširenoj ponudi. Pored toga grafički sektor održava izražene veze s drugim kreativnim područjima kao što su muzika, književnost, reklama, umjetnost i mediji.

Kao predstavnike velikog broja profesionalnih ureda i agencija možemo nabrojati:

• štampa i grafika

• komunikacijski i web dizajn

Dizajn prostora: interijeri i eksterijeri

Nova dizajnerska scena je u dolasku na tradicionalnom austrijskom tržištu namještaja i potrošnih dobara.

Primejri za to su:

Pojedini predstavnici nove dizajnerske scene u Austriji, napravili su i međubarodnu karijeru, kao što su:

Drugi su uspješno otvorili firme u inostranstvu, kao: 

Proizvodnja i distribucija

Austrija udomljuje niz firmi s dugom tradicijom koje odlikuje njihova orijentacija prema umjetničkom zanatstvu. Firme kao:

se zalažu za spoj tradicije i inovacije.

Niz mladih firmi u suradnji s dizajnerima zaposjelo je tržišne niše.
Primjeri za takve su: 

Jednu posebnost u distribuciji austrijskog dizajna namještaja predstavlja das möbel u Beču, sa svojim težištem na mladom i još ne etabliranom dizajnu stanovanja i inovativnoj proizvodnji namještaja.

Platforma PureAustrianDesign doprinosi prezentaciji austrijskog dizajna međunarodnim tržištima.

MODNI I TEKSTILNI DIZAJN

Područje modnog i tekstilnog dizajna s ca. 3% svih austrijskih dizajnerskih firmi je najmanji dio dizajna a oko polovine tih firmi imaju samo jednog zaposlenog. Uprkos tome u par zadnjih godina austrijske marke su uspjele snažno se profilirati. Modna platforma Unit F büro für mode je uveliko doprinjela međunarodnom priznanju i profesionalizaciji domaće moden scene.

Potencijal rasta odgovara ovom razvoju. Dvije trećine uspješnih domaćih marki osnovane su od 2000 godine. Nejveći porast bilježi pret-à-Porter sektor, to su firme koje osmišljavaju minimalno dvije kolekcije godišnje, koje se serijski proizvode.

Za visoki kreativni potencijal i razinu austrijskih modnih dizajnera, ovdje ćemo predstaviti nekoliko iznimnih predstavnika: 

 • međunarodne poznate dizajnerske marke:
  Edwina Hörl, Hartmann Nordenholz, Petar Petrov, Ute Ploier, Wendy & Jim
 • avangardno/konceptualno:
  Eva Blut, Fabrics Interseason, flor de illusion
 • klasično orijentirano:
  Edith A’Gay, Claudia Brandmair, Elfenkleid, Shella Kann, Michél Mayer, Claudia Rosa Lukas
 • Up and Coming:
  Anna Aichinger, Awareness & Consciousness, House Of The Very Island’s Royal Club Division Middlesex Klassenkampf But The Question Is Where Are You, Now?, Wilfried Mayer, Eric Rainer
 • nakit i modni dodaci:
  Sonja Bischur, Büro Baumann, Petra Galogaza, Florian Ladstätter, Melanie Haarhaus, Rosa Mosa


Domaće modne marke su jako orijentisane na izvoz. Evropa je glavno ciljno tržište, slijedi Japan. Izvoz se odvija preko izvoznih agencija illi showroom-a, a u Evropi i putem učešća na sajmovima.

Pokazne kolekcije se proizvode u vlastitoj proizvodnji. Serijska proizvodnja se daje u nalog, prvenstveno se poslovi daju domaćim proizvođačima odjeće. Na značenju dobivaju i proizvodni pogoni u Istočnoj Evropi.

Među austrijskim modnim proizvođačima može se naći i niz firmi koje punu pažnju polažu natradiciju, cijene visoku kvalitetu i okrenuti su ručnoj izradi. Neke od njih konstantno investiraju u inovativnu suradnju s dizajnerima.

Primjer za to su:

Samostalan dio sačinjavaju narodne nošnje. Suradnja između austrijske industrije nošnnji i mode donosi novo kreativno određenje odjeći s tradicijom.

Za novi kosmopolitski Austrian Look zalažu se firme kao što su: 

Austrija ima tekstilnu industriju s tradicijom, koja se prvenstveno naselila u zapadnoj Austriji s Voralbergom kao centrom. Odlikuje se stremljenjem za inovacijama kao i dobrom umreženosti s domaćom dizajnerskom scenom.

Primjeri su: 

EPosebnost je Vorarlberger Stickereiwirtschaft . Austrija je četvrti svjetski proizvođač veziva i predvodnik u inovacijama dizajna i tehnologije.

Posredovanje i diskurs

Platforme i zastupništva

Najvažnije platforme kao i institucije i zastupnistva u Austriji su prije svega sljedeće:

Festivali i događanja

autor::
Doris Rothauer / Büro für Transfer
štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA