Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Design

Druckplatte 'Design' © photocase.com/smile4mone

© photocase.com/smile4mone

Design dnes představuje mnohem více než pouhé utváření podoby. Utvářejí se nejen objekty a výrobky, ale také služby, procesy a systémy. Rakouská oblast designu je interdisciplinární, plná napětí, rozmanitá. Reprezentuje kultur zachování hodnot orientovanou na budoucnost, spojení tradice s inovací.

Obsah

Tradice a inovace

Historie rakouského designu je v mnoha ohledech charakterizována tím, že spojuje protiklady do poměru napětí:

 • Tradice a inovace
  Představují-li tradice a inovace spíše protikladné póly, pak jsou oba v rakouském designu spojeny co nejtěsněji.
 • Předměty průmyslové sériové výroby a řemeslné luxusní zboží
  Od období Wiener Werkstätte až po současnost jsou ovlivněny charakterem Werkstatt.
 • Umělecké zaměření a služby
  Mnohé vynikající designérské směry vycházejí při svém zaměření z uměleckého individualistického postoje.

Segmenty a struktura

Pojem design se dnes vztahuje na celý proces vzniku zboží a služeb utvářejících jejich tvar i funkčnost. Charakteristická jsou rozmanitá překrývání s jinými kreativními oblastmi, především oblastí reklamy a public relations jakož i multimediální oblastí. Klasické oddělení jednotlivých oborů se dnes vztahuje sotva na nějaký designérský ateliér, pravidlem jsou nabídky více oborů a vzájemné překrývání mezi:

 • produktovým designem a průmyslovým designem
 • grafickým a komunikačním designem
 • prostorovým designem (vybavení interiéru a exteriéru)
 • módním a textilním designem
 • digitálním a mediálním designem
 • designem servisu a služeb

V Rakousku dominují na poli designu malé podniky a ateliéry s jedním designérem. V porovnání největší společnosti najdeme v oblasti produktového designu a průmyslového designu. Více než dvě třetiny domácích designérů pracují interdisciplinárně a v oborech, které se vzájemně překrývají.

Charakteristická je blízkost poskytovatelů služeb v oblasti designu k průmyslu. Rakouská aglomerační hospodářská centra se nacházejí především ve velkých příměstských oblastech.

PRODUKTOVÝ DESIGN A PRŮMYSLOVÝ DESIGN

V posledních letech zažívá Rakousko zakladatelský boom. Podle studie rakouské designérské nadace bylo 41 % firem v oblasti produktového designu a průmyslového designu založeno mezi rokem 1996 a 2002.

Vídeň je tradičně centrem umělecky orientovaných designérských směrů. V západním Rakousku a v prostoru Štýrského Hradce (Graz) se vyvinula profesionální scéna průmyslového designu´.

Mezi etablované designérské ateliéry produktového designu a průmyslového designu patří mimo jiné:

Mezi mladší reprezentanty průmyslového designu patří mimo jiné:

Mnoho mladých a nových designérských ateliérů nabízí vedle produktového designu také grafický, mediální a komunikační design. Reprezentují je například:

Produkce a odbyt

Rakouský trh průmyslového designu je velmi malý. Domácí designéři v oblasti produktového a průmyslového designu se proto často orientují na mezinárodní trh. Přesto je celá řada tradičních rakouských firem, které vsazují na design jako na konkurenční faktor.

Výběr firem udávajících tón:

Grafický a komunikační design

Více než polovina rakouských designérů pracuje v oblasti grafiky, mezi nimi také mnoho výtvarných umělců. Omezení na čistě grafické služby najdeme téměř pouze u firem jednotlivců a nezávislých designérů. Nové služby jako komunikační design a corporate design odpovídají nabídce zahrnující široké spektrum oborů. Oblast grafiky navíc udržuje výrazné kontakty s jinými kreativními oblastmi, jako je hudba, literatura, reklama, umění, média.

Jako příklad za celou řadu profesionálních ateliérů a agentur lze uvést:

• Oblast tištěné grafiky

• Komunikační a webový design

Prostorový design: Vybavení interiéru a exteriéru

V tradičním rakouském nábytkářství a spotřebním zboží přichází nová designérská scéna. Příklady:

Někteří představitelé nové rakouské designérské scény si udělali jméno na mezinárodním poli, jako např.

Jiní se úspěšně prosadili v zahraničí, jako např.

Produkce a odbyt

V Rakousku má svůj domov řada tradičních firem, které se vyznačují svým uměleckoprůmyslovým zaměřením. Firmy jako

reprezentují spojení tradice a inovace.

Řada mladých firem úspěšně zaplňuje ve spolupráci s designéry mezery na trhu.

Jako příklad lze uvést:

Specifikum v distribuci rakouského nábytkářského designu představuje das möbel ve Vídni, se zaměřením na mladý a dosud neetablovaný bytový design a inovativní konstrukci nábytku.

Platforma PureAustrianDesign přispívá významnou měrou k nové prezentaci rakouského designu na mezinárodním poli.

TEXTILNÍ A MÓDNÍ DESIGN

Oblast módního a textilního designu je s cca 3 % všech rakouských designérských firem nejmenší oblastí designu, přibližně polovina z nich jsou firmy s jednou osobou. Přesto došlo v posledních letech v silné profilaci rakouských značek. Módní platforma "Unit F büro für mode" v tomto směru přispěla značnou měrou k mezinárodnímu uznání a profesionalizaci domácí módní scény.

Adekvátně velký je růstový potenciál. Po roce 2000 byly založeny dvě třetiny domácích úspěšných značek. Největší míru přírůstku zaznamenává oblast pret-à-porter, což jsou firmy, které navrhují nejméně dvě kolekce ročně, které jdou do série.

Vysoký kreativní potenciál a úroveň rakouských módních návrhářů zde exemplárně zastupuje několik málo vybraných směrů:

 • Mezinárodně etablované návrhářské značky:
  Edwina Hörl, Hartmann Nordenholz, Petar Petrov, Ute Ploier, Wendy & Jim
 • Avantgardní/koncepční:
  Eva Blut, Fabrics Interseason, flor de illusion
 • Orientované tradičně:
  Edith A’Gay, Claudia Brandmair, Elfenkleid, Shella Kann, Michél Mayer, Claudia Rosa Lukas
 • Podle současného trendu:
  Anna Aichinger, Awareness & Consciousness, House Of The Very Island’s Royal Club Division Middlesex Klassenkampf But The Question Is Where Are You, Now?, Wilfried Mayer, Eric Rainer
 • Šperky a doplňky:
  Sonja Bischur, Büro Baumann, Petra Galogaza, Florian Ladstätter, Melanie Haarhaus, Rosa Mosa

Domácí módní značky jsou výrazně orientovány na export. Hlavním cílovým trhem je Evropa následována Japonskem. Export je většinou realizován prostřednictvím agentur nebo showrooms, v Evropě navíc účastí na veletrzích.

Vzorkové kolekce se vyrábějí ve vlastním podniku. Sériová výroba se v maximálním množství vyskladňuje, přednostně domácím výrobcům oděvů. Na významu nabývají výrobní provozovny ve východní Evropě.

Mezi rakouskými výrobci módního oblečení je řada tradičních firem, které sází na vysokou kvalitu a řemeslnou výrobu. Některé důsledně investují do inovativní spolupráce s návrháři.

Jako příklad lze uvést

Samostatné postavení zaujímá krojová móda. Spolupráce mezi rakouskou průmyslovou výrobou krojů a módou zajišťuje kreativní nový ráz tradičních oděvů.

Moderní kosmopolitní Austrian Look reprezentují firmy jako

V Rakousku má své tradice textilní průmysl, který se usídlil převážně v západním Rakousku s Vorarlberskem jako centrem. Vyznačuje se vysokou ochotou k inovaci a dobrým propojením s domácí návrhářskou scénou.

Jako příklad lze uvést

Specifikem je Vorarlberské výšivkářství . Rakousko je čtvrtým největším výrobcem výšivek na světě a předním inovátorem v oblasti designu a technologie.

Zprostředkování a komunikace

Platformy a zastoupení

Nejdůležitějšími platformami a institucemi a zastoupeními v Rakousku jsou především:

Festivaly a akce (výstavy apod.)

Autor:
Doris Rothauer / Büro für Transfer
Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA