Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Disain

Trükiplaat Disain © photocase.com/smile4mone

© photocase.com/smile4mone

Disain tähendab täna palju enamat kui lihtsalt vormi andmist. Kujundada ei tule mitte ainult objekte ja tooteid vaid ka teenuseid, protsesse ja süsteeme. Austria disainimaastik on interdistsiplinaarne, pingeline, mitmekülgne. Ta seisab tulevikku suunatud säilitamise kultuuri, traditsiooni ja innovatsiooni ühendamise eest.

Sisukord:

Traditsioon ja innovatsioon

Austria disainiajalugu iseloomustab vastandite mitmel viisil pingevälja panemine:

 • traditsioon ja innovatsioon: Kui traditsioon ja innovatsioon on enamasti vastandlikud poolused, siis ühinevad nad Austria disainis erakordselt tihedalt.
 • tööstuslik massitoode ja käsitsi valmistatud luksusobjekt: Juba alates Viini Töökodadest kuni tänaseni on töökoja-iseloom määrav. 
 • kunstiline suundumus ja teenus: Paljude silmapaistvate disainerite suurus kasvab välja kunstiliselt individuaalsest hoiakust.

Harud ja struktuurid

Disaini mõiste käib kaupade ja teenuste vormilise ja funktsionaalse loomise kogu protsessi kohta. Iseloomulikud on mitmesugused lõikumised teiste loominguliste valdkondadega, eelkõige reklaami- ja PR-vadlkonnaga ning multimeediaga. Klassikaline harude eristamine ei ole tänapäeval õigustatud peaaegu mitte ühegi disainibüroo puhul, reegliks on mitmekordsed pakkumised ja lõikumised järgmiste harude vahel:

 • toote- ja tööstusdisain 
 • graafiline disain ja kommunikatsioonidisain 
 • ruumidisain (sise- ja väliskujundus) 
 • moe- ja tekstiilidisain 
 • digitaalne disain ja meediadisain 
 • teeninduse disain ja teenuste disain.

Austria disainimaastikul domineerivad väikeettevõtted ja ühemehebürood. Kõige suuremad ettevõtted tegutsevad toote- ja tööstusdisaini valdkonnas. Enam kui kaks kolmandikku Austria disaineritest töötavad interdistsiplinaarselt ja spetsialiseerumata.

Iseloomulik on, et disainipakkujad asuvad tööstuse läheduses. Austria majandus on koondunud eelkõige linnade lähiümbrusesse.

Toote- ja tööstusdisain

Viimastel aastatel on Austriat tabanud firmade asutamisbuum. Austria Disainifondi uurimuse kohaselt asutati 41% toote- ja tööstusdisaini valdkonnas tegutsevast ettevõtetest aastatel 1996 kuni 2002.

Viin on traditsiooniliselt kunstilise suunitlusega disainerite keskuseks. Lääne-Austrias ja Grazi piirkonnas on arenenud professionaalne tööstusdisain.

Tunnustatud toote- ja tööstusdisaini bürood on teiste hulgas:

Tööstusdisaini nooremateks esindajateks on näiteks:

Paljud noored ja uued disainibürood pakuvad lisaks tootedisainile ka graafilist disainii ja meedia- ning kommunikatsioonidisaini. Näitena võib nimetada:

Austria tööstusdisaini turg on väga täis. Siinsed toote- ja tööstusdisainerid orienteeruvad seetõttu sageli rahvusvahelisele turule. Sellest hoolimata on terve rida suurte traditsioonidega Austria ettevõtteid, kes panustavad disainile kui konkurentsifaktorile.

Valik juhtivatest firmadest:

Graafiline disain ja kommunikatsioonidisain

Enam kui pooled Austria disaineritest tegutsevad graafilise disaini valdkonnas, teiste hulgas ka paljud kujutavad kunstnikud. Ainuüksi graafilistele teenustele spetsialiseerumist kohtab täna veel vaid üksikettevõtjate ja vabakutseliste puhul. Uued teenused nagu näiteks kommunikatsioonidisain ja korporatiivne disain vastavad rikkalikule pakkumisele. Lisaks sellele on graafikavaldkonnal hästi arenenud sidemed teiste loominguliste valdkondadega nagu muusika, kirjandus, reklaam, kunst, meedia.

Mõne näitena arvukatest professionaalsetest büroodest ja agentuuridest võiks nimetada:

• trüki-graafikavaldkond

• kommunikatsiooni- ja internetidisain

Ruumidisain: sise- ja väliskujundus

Uueks disainiloojad on tulemas Austria jaoks traditsioonilises mööbli ja tarbekaupade valdkonnas. Näiteks:

Mõned Austria uuemad disainibürood on teinud ka rahvusvahelist karjääri, näiteks

Teised on avanud esindused välismaal, näiteks

Tootmine ja turustamine

Austrias asub terve rida pikkade traditsioonidega ettevõtteid, keda iseloomustab kunstkäsitöönduslik suundumus. Sellised ettevõtteted nagu

seisavad traditsiooni ja innovatsiooni ühendamise eest.

Mitmed noored firmad haaravad koostöös disaineritega edukalt turunišše.

Näitena võib tuua 

Austria mööblidisaini turustamisel eristub teistest Viinis asuv das möbel , kelle raskuspunktiks on noor ja uudne eluruumide disain ning innovaatiline mööblitootmine.

Platvorm PureAustrianDisain aitab oluliselt kaasa Austria disaini rahvusvaheliselt uuele tutvustamisele.

Tekstiili- ja moedisain

Moe- ja tekstiilidisaini valdkond on ca 3% Austria disainiettevõtetest kõige väiksem disainiharu, ligi poole firmadest moodustavad ühemehefirmad. Sellest hoolimata on viimastel aastatel Austria kaubamärgid lõiganud suurt kasu. Moeplatvorm "Unit F büro für mode" on seejuures aidanud oluliselt kaasa Austria moemaastiku rahvusvahelisele tunnustamisele ja professionaliseerumisele.

Seega on kasvupotentsiaal suur. Kaks kolmandikku Austria edukatest kaubamärkidest on loodud alates 2000. aastast. Kõige suurem kasv on olnud pret-à-porter-valdkonnal – need on ettevõtted, kes loovad aastas vähemalt kaks kollektsiooni, mis lähevad seeriatootmisesse.

Austria moedisainerite kõrge loomingulise potentsiaali ja taseme kinnituseks siinkohal mõned vähesed näited silmatorkavatest isiksustest:

 • rahvusvaheliselt oma koha leidnud disainikaubamärgid: Edwina Hörl, Hartmann Nordenholz, Petar Petrov, Ute Ploier, Wendy & Jim
 • avangardne/kontseptsionaalne: Eva Blut, Fabrics Interseason, flor de illusion 
 • klassikalise orientatsiooniga: Edith A’Gay, Claudia Brandmair, Elfenkleid, Shella Kann, Michél Mayer, Claudia Rosa Lukas 
 • Up and Coming: Anna Aichinger, Awareness & Consciousness, House Of The Very Island’s Royal Club Division Middlesex Klassenkampf But The Question Is Where Are You, Now?, Wilfried Mayer, Eric Rainer 
 • ehted ja aksessuaarid: Sonja Bischur, Büro Baumann, Petra Galogaza, Florian Ladstätter, Melanie Haarhaus, Rosa Mosa

Austria moekaubamärgid on tugevalt orienteeritud ekspordile. Euroopa on peamine sihtturg, järgneb Jaapan. Eksport käib enamasti agentuuride või väljapanekute kaudu, Euroopas lisaks ka messidel osalemise kaudu.

Mõnedes firmades valmistatakse näidiskollektsioonid. Seeriatootmine ei toimu enamasti samas firmas, eelistatud on Austria rõivatootjad. Pidevalt kasvab Ida-Euroopa tootjate roll.

Austria moeloojate hulgas on terve rida traditsiooniteadlikke ettevõtteid, kes panevad rõhku kõrgele kvaliteedile ja on orienteeritud käsitööle. Mõned neist investeerivad järjekindlalt innovaatilisse koostöösse disaineritega.
Näitena võib nimetada

Eraldi valdkonnaks on rahvariidemood. Koostöö Austria rahvariiete tootjate ja moeloojate vahel tagavad traditsiooniliste rõivaste loomingulise uue määratlemise.

Kaasaegse ja kosmopoliitse Austrian Look´i eest seisavad sellised firmad nagu

Austrias on pikkade traditsioonidega tekstiilitööstus, mis asub peamiselt Lääne-Austrias ja mille keskuseks on Vorarlberg. Tekstiilitööstust iseloomustab suur innovatsioonivalmidus ja tihe võrgustik kohalike disaineritega.
Näideteks on

Ainulaadsed on Vorarlbergi tikandid . Austria on ülemaailmselt neljas tikandite tootja ja juhtival positsioonil disaini ja tehnoloogia osas.

Vahendus ja diskursus

Platvormid ja esindused

Kõige olulisemateks platvormideks ning institutsioonideks ja esindusteks Austrias on eelkõige:

Festivalid ja üritused

Autor::
Doris Rothauer / Büro für Transfer
Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA