Advantage Austria Indicare navigare

Design

Placă de tipar 'Design' © photocase.com/smile4mone

© photocase.com/smile4mone

Designul reprezintă astăzi cu mult mai mult decât  crearea unei forme. Nu numai obiecte şi produse, ci şi servicii, procese şi sisteme se pot forma. Domeniul austriac al designului este interdisciplinar, plin de tensiune creativă, variat. El este angajat în viitor în direcţia păstrării moştenirii culturale, a îmbinării tradiţiei cu inovaţia.

Conţinut structurat:

Tradiţie şi inovaţie

Istoria austriacă a designului este caracterizată în multe privinţe prin plasarea contrariilor într-o relaţie de tensiune:

 • Tradiţie şi inovaţie
  dacă tradiţia şi inovaţia reprezintă de obicei poli opuşi, ele se îmbună strâns în designul austriac.
 • Produs industrial de serie şi obiect manufacturier de lux
  de la manufactura vieneză până în prezent s-a păstrat în mod pregnant caracterul manufacturier.
 • Tendinţă creatoare şi deservire
  mulţi designeri notorii datorează poziţia lor unei atitudini creatoare individualiste.

Sectoare şi structuri

Termenul design semnifică astăzi întregul proces de creare a formei şi funcţiei mărfurilor şi a serviciilor. Caracteristice sunt interferenţele multiple cu alte domenii ale creativităţii, în special cu cel al publicităţii şi PR cât şi cu domeniul multimedia. Separarea compartimentelor nu mai este posibilă aproape deloc în prezent în nici un birou de design, de regulă se prezintă oferte variate şi combinaţii între:

 • design de produs şi industrial
 • design grafic şi de comunicare
 • design pentru spaţii (amenajări interioare şi exterioare)
 • design de modă şi textil
 • design digital şi pentru mass media
 • design pentru servicii

În Austria sfera designului este dominată de firme mici şi birouri compuse dintr-o singură persoană. Cele mai mari firme aparţin designului de produs şi industrial. Peste două treimi din designerii autohtoni lucrează interdisciplinar şi depăşind limitele diverselor categorii.

Caracteristică este apropierea furnizorilor de design faţă de industrie. Marile centre de aglomeraţie urbană ale Austriei se găsesc cu precădere în zonele urbane extinse ca spaţiu.

Design de produs şi industrial

În ultimii ani Austria a consemnat un boom al înfiinţărilor de firme. Conform unui studiu al Fundaţiei austriece de design au fost înfiinţate 41% din firmele din domeniul designului de produs şi industrial în perioada 1996 - 2002.

Viena este în mod tradiţional în centrul clasamentului din domeniul designului cu amprentă creativă. În Austria de vest şi în zona Graz s-a dezvoltat o scenă profesională a designului industrial.

Din birourile de design care s-au afirmat în sfera designului de produs şi industrial se numără printre altele şi: 

Din tinerii reprezentanţi ai designului industrial fac parte printre alţii şi:

Multe birouri de design, mai vechi sau mai noi oferă pe lângă design de produs, şi servicii de grafică, media sau comunicare. Ca reprezentanţi sunt:

Piaţa austriacă a designului industrial este foarte restrânsă. Din acest motiv designerii de produs şi industriali autohtoni se orientează adeseori spre piaţa internaţională. Totuşi există o serie de firme austriece tradiţionale care mizează pe design ca factor concurenţial.

Selecţie de firme de top:

Design pentru grafică şi comunicare

Peste jumătate din designerii austrieci lucrează în domeniul graficii, printre aceştia numărându-se şi mulţi artişti plastici. O limitare la servicii pure de grafică nu se mai întâlneşte decât la firme formate dintr-o singură persoană şi freelanceri. Servicii noi cum ar fi design de comunicare şi corporate design fac acum parte din paleta variată a unei oferte. În plus domeniul graficii se află în legătură strânsă cu alte domenii ale industriei creative cum ar fi muzica, literatura, publicitatea, arta, mass media.

Reprezentative pentru o mulţime de birouri şi agenţii profesioniste sunt:

• în domeniul tipăriturilor şi al graficii

• în domeniul designului pentru sectorul comunicării şi al publicităţii

Design spaţial: amenajări interioare şi exterioare

O nouă platformă a designului este aşteptată în domeniul mobilei şi al bunurilor de larg consum, care sunt tradiţionale în Austria. Ca exemple enumerăm:

Unii reprezentanţi ai noii scene a designului din Austria au făcut carieră pornind din Austria, cum ar fi:

Alţii s-au stabilit în străinătate, cum ar fi

Producţie şi comerţ

În Austria sunt stabilite o serie de firme tradiţionale, care se caracterizează prin orientarea lor artistică, meşteşugărească. Firme ca

sunt reprezentative pentru îmbinarea tradiţiei cu inovaţia.

O serie de firme tinere ocupă cu succes nişe de piaţă în colaborare cu designeri.
Exemple în acest sens sunt

Un loc aparte în comerţul austriac de design pentru mobilier îl ocupă das möbel din Viena, cu accent pe design pentru spaţii de locuit şi creaţie inovativă de modă, tendinţe tinere şi încă neetalate.

Platforma PureAustrianDesign contribuie substanţial la noua prezentare internaţională a designului austriac.

Design pentru domeniul textil şi al modei

Domeniul designului în modă şi în sectorul textil este cu cele circa 3% din numărul total de firme de design austriece cel mai mic domeniu; circa jumătate din firme sunt formate dintr-o singură persoană. Cu toate acestea a avut loc în ultimii ani o profilare puternică a mărcilor austrice spre acest domeniu. Platforma de modă "Unit F büro für mode" a contribuit substanţial la o recunoaştere şi profesionalizare internaţională a scenei autohtone a modei.

La fel de mare este şi potenţialul de creştere. Două treimi din mărcile de succes autohtone s-au format în anii care au urmat anului 2000. Cele mai mari cote de creştere s-au raportat în domeniul pret-à-Porter, cu firme care creează cel puţin două colecţii pe an şi care sunt apoi fabricate în serie.

Pentru marele potenţial şi nivel creativ al designerilor de modă austrieci redăm doar câteva exemple caracteristice şi de renume:

 • Mărci de design recunoscute internaţional:
  Edwina Hörl, Hartmann Nordenholz, Petar Petrov, Ute Ploier, Wendy & Jim
 • Avantgardist/conceptural:
  Eva Blut, Fabrics Interseason, flor de illusion
 • cu orientare clasică:
  Edith A’Gay, Claudia Brandmair, Elfenkleid, Shella Kann, Michél Mayer, Claudia Rosa Lukas
 • Up and Coming:
  Anna Aichinger, Awareness & Consciousness, House Of The Very Island’s Royal Club Division Middlesex Klassenkampf But The Question Is Where Are You, Now?, Wilfried Mayer, Eric Rainer
 • Podoabe şi accesorii:
  Sonja Bischur, Büro Baumann, Petra Galogaza, Florian Ladstätter, Melanie Haarhaus, Rosa Mosa

Creatorii autohtoni de mărci de modă sunt orientaţi foarte puternic spre exporturi. Europa este piaţa ţintă principală urmată de Japonia. Export se realizează în cea mai mare parte prin intermediul agenţiilor sau al showroom-urilor, şi în plus ăn Europa prin participări la târguri.

Colecţiile de modele sunt produse în firma proprie. Producţia în serie se externalizează în general, cu precădere spre fabricanţii autohtoni de îmbrăcăminte. O importanţă crescândă au dobândit fabricile din Europa de est.

Printre producătorii austrieci de modă se numără o serie de firme cu orientare tradiţionalistă care pun accent pe o calitate superioară şi au o orientare spre meşteşug. Unii investesc consecvent în colaborarea inovativă cu designeri.

Ca exemple numim

Un loc individual îl ocupă moda cu tentă folclorică. Colaborarea dintre industria austriacă producătoare de îmbrăcăminte folclorică şi modă asigură o determinare creativă a îmbrăcămintei cu aspect de port popular.
Pentru un modern aspect austriac cosmopolit se implică firme cum ar fi

În Austria există o industrie textilă plină de tradiţie, localizată în special în vestul Austriei având landul Vorarlberg ca centru. Ea este caracterizată printr-o latură puternic inovativă şi o bună întrepătrundere cu scena designului autohton.

Exemple sunt

Iese în evidenţă industria broderiilor din Vorarlberg . Austria se află pe locul patru în lume în privinţa producătorilor de broderii şi conduce clasamentul în privinţa designului şi a tehnologiei.

Intermediere şi discurs

Platforme şi reprezentanţe

Cele mai importante platforme cât şi instituţii şi reprezentanţe din Austria sunt în special următoarele:

Festivaluri şi evenimente

Autor:
Doris Rothauer / Büro für Transfer
Imprimare
©©ADVANTAGE AUSTRIA