Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Dizajn

Druckplatte 'Design' © photocase.com/smile4mone

© photocase.com/smile4mone

Dizajn dnes znamená oveľa viac, ako len určovanie tvaru. Tvoriť je potrebné nie len objekty a produkty, ale aj služby, procesy a systémy. Oblasť dizajnu v Rakúsku je interdisciplinárna, plná napätia, rôznorodá. Reprezentuje kultúru zachovania zameranú na budúcnosť, spojenie tradície a inovácie.

Obsah:

Tradícia a inovácia

Rakúske dejiny dizajnu sa vyznačujú tým, že protikladnosť stavajú do vzťahu pnutia:

 • tradícia a inovácia 
 • Ak tradícia a inovácia obyčajne tvoria protiľahlé póly, potom sa obidve prvýkrát spájajú v rakúskom dizajne. 
 • priemyselný masový produkt a ručne realizovaný luxusný objekt
 • Od Viedenskej dielne až po súčasnosť je dielňový charakter typický. 
 • Umelecké smerovanie a služba 
 • Mnohé vynikajúce pozície dizajnérov vychádzajú z umeleckého individualistického postoja.

Oblasti a štruktúry

Pojem dizajn sa dnes týka celého procesu tvorby formy a funkčného vzniku tovaru a služieb. Charakteristické sú rôznorodé prieniky s inými kreatívnymi oblasťami, predovšetkým oblasťou reklamy a PR, ako aj oblasťou multimédií. Klasické oddelenie jednotlivý oblastí dnes už neplatí skoro v žiadnej dizajnovej kancelárii, spravidla sa jedná o viacnásobné ponuky a prieniky: 

 • produktový a priemyselný dizajn 
 • grafika a komunikačný dizajn 
 • priestorový dizajn (vnútorná a vonkajšia tvorba) 
 • móda a textilný dizajn 
 • digitálny dizajn a dizajn médií 
 • dizajn servisu a služieb

V Rakúsku dominujú na dizajnovom trhu malé podniky a kancelárie s jednou osobou. Pomerne najväčšie podniky nájdeme v oblasti dizajnu produktov a priemyselného dizajnu. Viac ako dve tretiny domácich dizajnérov pracuje interdisciplinárne a prekračujúc hranice oblasti.

Produktový a priemyselný dizajn

V posledných rokoch zaznamenávame v Rakúsku boom zakladania. Podľa jednej štúdie rakúskej nadácie dizajnu bolo 41 % podnikov v oblasti produktového a priemyselného dizajnu založených medzi rokmi 1996 a 2002.

Viedeň je už tradične centrom umelecky orientovaných pozícií dizajnu. V západnom Rakúsku a v oblasti okolo Grazu sa vytvorila profesionálna scéna pre priemyselný dizajn.

K etablovaným dizajnovým kanceláriám pre produktový a priemyselný dizajn patria medzi inými:

K mladším zástupcom priemyselného dizajnu patria medzi iným:

Mnohé mladšie a novšie dizajnové kancelárie ponúkajú spolu s dizajnom produktu aj grafický, mediálny a komunikačný dizajn. Takýmito sú napríklad:

Výroba a odbyt

Rakúsky trh pre priemyselný dizajn je veľmi malý. Domáci dizajnéri produktov a priemyselní dizajnéri sa preto často orientujú na medzinárodný trh. Napriek tomu je v Rakúsku celý rad tradičných rakúskych podnikov, ktoré vsádzajú na dizajn ako na faktor pôsobiaci v konkurencii.

Výber zo smerodajných podnikov:

Grafický a komunikačný dizajn

Viac ako polovica rakúskych dizajnérov pracuje v oblasti grafiky, medzi nimi mnohí výtvarní umelci. Ohraničenie výlučne na grafické služby možno skoro výlučne nájsť už len v podnikoch jednotlivcov a feelancerov. Nové služby, akými sú komunikačný dizajn a corporate design zodpovedajú širokej ponuke. Okrem toho má oblasť grafiky výrazne kontakty k iným oblastiam kreatívneho hospodárstva, akými sú muzika, Literatúra, Umenie, Médiá.

Reprezentatívne za množstvo profesionálnych kancelárií a agentúr uvádzame:

• tlačová grafická oblasť

• komunikačný dizajn a dizajn webu

Priestorový dizajn: vnútorná a vonkajšia tvorba

Nová scéna dizajnu sa tvorí v oblasti pre Rakúsko typickej: odvetvie nábytku a konzumných tovarov. Príkladmi sú

Niektorí zástupcovia novej dizajnovej scény v Rakúsku urobili z Rakúska medzinárodnú kariéru, ako napríklad

Iní sa úspešne usadili v zahraničí, ako napr.

Produkcia a odbyt

V Rakúsku je udomácnený celý rad tradičných podnikov, ktoré sa vyznačujú svojou orientáciou na umelecké remeslá. Medzi ne patria podniky, akými sú:

reprezentujúce spojenie tradície a inovácie.

Rad mladých firiem úspešne obsadzuje v spolupráci s dizajnérmi medzery na trhu.

Ako príklad uvádzame:

Zvláštne postavenie v odbyte rakúskeho dizajnu nábytku má das möbel vo Viedni s ťažiskom na mladom nie etablovanom bytového dizajnu a inovatívnej stavbe nábytku.

Platforma PureAustrianDesign podstatnou mierou prispieva k tomu, aby bol rakúsky dizajn medzinárodne prezentovaný novým spôsobom.

TEXTILNÝ A MÓDNY DIZAJN

V oblasti módy a textilného dizajnu je s cca 3 % všetkých rakúskych dizajnových podnikov najmenšou oblasťou dizajnu. Okolo polovice z toho tvoria podniky jednotlivca. Napriek tomu prebehla v posledných rokoch silná profilácia rakúskych Label. Platforma módy"Unit F kancelária pre módu" pri tom prispela podstatnou mierou k medzinárodnému uznaniu a profesionalizácii domácej scény módy.

Tomu zodpovedá potenciál nárastu. Dve tretiny domácich úspešných labelov bolo založených po roku 2000. Najväčšie nárasty zaznamenáva oblasť pret-à-Porter, to sú podniky, ktoré navrhujú ročne minimálne dve kolekcie, ktoré sa dostanú do sériovej výroby.

Vysoký kreatívny potenciál a úroveň rakúskeho dizajnu módy tu zastupujú vzorovo niekoľké vybrané pozície:

 • medzinárodne etablované dizajnové labely:
  Edwina Hörl, Hartmann Nordenholz, Petar Petrov, Ute Ploier, Wendy & Jim
 • avantgardistický/koncepčný:
  Eva Blut, Fabrics Interseason, flor de illusion
 • klasicky orientovaný:
  Edith A’Gay, Claudia Brandmair, Elfenkleid, Shella Kann, Michél Mayer, Claudia Rosa Lukas
 • Up and Coming:
  Anna Aichinger, Awareness & Consciousness, House Of The Very Island’s Royal Club Division Middlesex Klassenkampf But The Question Is Where Are You, Now?, Wilfried Mayer, Eric Rainer
 • šperky a doplnky:
  Sonja Bischur, Büro Baumann, Petra Galogaza, Florian Ladstätter, Melanie Haarhaus, Rosa Mosa

Domáce módne labely pracujú so silnou orientáciou na export. Hlavným cieľovým trhom je Európa, za ňou nasleduje Japonsko. Export sa najčastejšie realizuje prostredníctvom agentúr alebo showrooms, v Európe okrem toho cez účasti na výstavách.

Vzorové kolekcie sa vyrobia vo vlastnom podniku. Sériová výroba sa vo veľkej miere vysúva, prioritne do domácich výrobní odevov. Stále väčší význam nadobúda výroba vo východnej Európe.

Medzi rakúskymi producentmi módy nájdeme rad podnikom s povedomím tradície, ktoré vsádzajú na vysokú kvalitu a remeselnú orientáciu. Niektorí investujú dôsledne do inovatívnej kooperácie s dizajnérmi.

Ako príklady možno uviesť:

Samostatnú časť tvorí krojová móda. Kooperácie medzi rakúskym priemyslom na výrobu krojov a módou zabezpečujú kreatívne nové smerovanie tradičného odevu.

Moderný kozmopolitný Austrian Look reprezentujú firmy, akými sú:

V Rakúsku je usídlený tradičný textilný priemysel, ktorý nájdeme prevažne v západnej časti Rakúska s centrom vo Vorarlbergu. Vyznačuje sa vysokou inovatívnosťou a dobrým presietením s domácou dizajnovou scénou.

Príkladom sú:

Zvláštnosťou je Vorarlberské hospodárstvo vyšívania . Rakúsko je na svete štvrtý najväčší výrobca výšiviek a má vedúce postavenie v oblasti dizajnu a technológií.

Sprostredkovanie a rozprava

Platformy a zastúpenia

Dôležitou platformou, ako inštitúciou a zastúpeniami v Rakúsku sú predovšetkým nasledovné:

Festivaly a podujatia

Autor:
Doris Rothauer / Büro für Transfer
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA