Advantage Austria Gezinme çubuğunu göster

TASARÇİZİM

Baskı Levhası © photocase.com/smile4mone

© photocase.com/smile4mone

Tasarçizim günümüzde sıradan bir şekil vermeden öte bir anlam taşımaktadır. Sadece nesneler ve ürünler değil, hizmetler, süreçler ve sistemler de tasarlanmak durumundadır. Avusturya'nın tasarçizimi disiplinler arası, heyecanlı ve çok çeşitlidir. Gelenekçilikle yenilikçilik arasındaki bağlantıyı sağlayan, geleceğe yönelik bir muhafaza kültürüdür.

İçerik:

GELENEK VE YENİLİK

Avusturya tasarçizim tarihi, zıtlıkları bir gerilim ilişkisi içinde bir araya getirmekle tanınmıştır:

 • Gelenek ve Yenilik
  Gelenek ve Yenilik zıt kutuplar olarak tanınırlar, ancak Avusturya tasarçiziminde çok yakın olarak bir araya getirilirler.
 • Toplu sanayi üretimi ve el işi lüks eşyalar
  Viyana işliklerinden bu güne dek işlik karakteri baskın olarak kendisini göstermektedir.
 • Sanatsal yönelim ve hizmetler
  Pek çok öne çıkmış tasarçizim pozisyonu, pozisyonlarını sanatsal bireysel tutumlarına ilişkilendirmektedirler.

ALANLAR VE DOKULAR

Tasarçizim kavramı, günümüzde eşyaya ve hizmetlere şekil ve işlev kazandıran tüm sürece verilen isimdir. Burada özellikle tasarçizimin diğer yaratıcı alanlar olan reklamcılık, halkla ilişkiler ve multimedyayla çok çeşitli noktalarda kesişmesi, karakteristik bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Artık neredeyse hiçbir tasarçizim bürosu alanlar arasında ayırım yapmamakta, aksine farklı alanların aşağıdaki şekilde aynı anda kullanılması imkan ve seçenekleri sunulmaktadır:

 • Ürün ve sanayi tasarçizimi
 • Grafik ve iletişim tasarçizimi
 • Mekan tasarçizimi(İç ve dış donanım)
 • Moda ve tekstil tasarçizimi
 • Dijital tasarçizimi ve medya tasarçizimi
 • Servis ve hizmet tasarçizimi

Avusturya'da tasarçizim alanında küçük işletmeler ve tek kişilik bürolar baskın karakter taşımaktadır. Nispeten daha büyük bürolar ürün ve sanayi tasarçizimi alanında faaliyet göstermektedir. Yerli tasarçizimcilerin üçte ikisinden fazlası disiplinler arası ve farklı alanları kapsayacak şekilde çalışmaktadır.

Tasarçizim sunucularının merkezlerinin sanayi kuruluşlarına yakın olması da karakteristik bir özelliktir. Avusturya'nın ekonomisinin yoğunlaştığı merkezler özellikle büyük şehirlerde bulunmaktadır.

ÜRÜN VE SANAYİ TASARÇİZİMİ

Son yıllarda Avusturya'da bir tasarçizim kuruluşu patlaması yaşanmaktadır. Avusturya Tasarçizim Vakfı'nın yaptığı bir araştırmaya göre, ürün ve sanayi tasarçizimi alanında faaliyet gösteren firmaların %41'i 1996 ila 2002 yılları arasında kurulmuştur.

Viyana tarihsel olarak sanatsal yönelimli tasarçizim pozisyonlarının merkezi konumundadır. Batı Avusturya ve Graz bölgesinde profesyonel tasarçizim faaliyetleri sanayi alanı üzerinde yoğunlaşmıştır.

Ürün ve sanayi tasarçizimi alanında yerleşik büroların bir kısmı şunlardır:

Sanayi tasarçiziminin genç temsilcileri arasında, diğerlerinin yanı sıra şunlar bulunmaktadır:

Genç ve yeni tasarçizim büroları, ürün tasarçiziminin yanı sıra grafik, medya ve iletişim tasarçizimi de sunmaktadırlar. Bu grubu temsil eden kuruluşlardan örnekler:

Üretim ve Satış

Avusturya'nın sanayi tasarçizimi pazarı çok dardır. Bu nedenle yerli ürün ve sanayi tasarçizimcileri genellikle uluslararası pazara yönelmektedirler. Bununla birlikte tasarçizim konusunda rekabete hazır bir dizi köklü Avusturya firması da bulunmaktadır.

Lider konumdaki firmalardan bazıları şunlardır:

GRAFİK VE İLETİŞİM TASARÇİZİMİ

Avusturyalı tasarçizimcilerin yarısından fazlası grafik alanında çalışmakta, bunların arasında pek çok sanatçı da bulunmaktadır. Salt grafik hizmetleri sınırlamasına artık neredeyse sadece bireysel işletmelerde ve serbest çalışanlarda rastlanmaktadır. Bunun ötesinde grafik alanının müzik, edebiyat, reklam, sanat, medya gibi diğer yaratıcı ekonomi alanlarına da güçlü bağları bulunmaktadır.

Çok sayıda profesyonel büro ve ajansın temsilcileri olarak şu isimler sayılabilir.

• Baskı-Grafik Alanı

• İletişim ve web tasarçizimi

MEKÂN TASARÇİZİMİ: İÇ VE DIŞ DONANIM

Avusturya'nın geleneksel mobilya ve tüketici ürünleri branşı için yeni bir tasarçizim kuşağı ortaya çıkmaktadır. Aşağıdaki isimler bunlara örnek olarak verilebilir:

Bu yeni tasarçizim kuşağının temsilcilerinin bir kısmı Avusturya sınırları dışına taşarak uluslararası kariyer yapmışlardır. Örnek olarak:

Başkaları ise başarıyla yurtdışına yerleşmişlerdir, örneğin:

Üretim ve Satış

Avusturya, sanatsal yönelimleriyle farklılıklarını ortaya koyan bir dizi köklü şirkete sahiptir:

gibi şirketler, geleneği ve yeniliği başarıyla bir araya getirmektedir.

Bir dizi genç firma, tasarçizimcilerle beraber çalışmak suretiyle pazar boşluklarını başarıyla doldurmaktadırlar.

Örnek olarak:

Avusturya mobilya tasarçizimi pazarlamasında, Viyana'da bulunan, ağırlık noktası genç, yerleşik olmayan oturma tasarçizimi ve yenilikçi mobilya imalatı olan das möbel bir ayrıcalık temsil etmektedir.

PureAustrianDesign platformu Avusturya tasarçizimini uluslararası alanda tanıtmaya katkıda bulunmaktadır.

TEKSTİL VE MODA TASARÇİZİMİ

Moda ve tekstil tasarçizimi, yaklaşık %3'lük payıyla tüm Avusturya tasarçizim şirketleri arasında en küçük paya sahip olanıdır ve bunların çoğu tek kişilik işletmelerdir. Yine de son yıllarda Avusturya etiketleri ciddi bir profil kazanmıştır.  "Unit F büro für mode" moda platformu, yerli modanın uluslararası alanda kabul görmesine ve profesyonelleşmesine büyük bir katkıda bulunmuştur.

Büyüme potansiyeli de buna uygun bir gelişme göstermektedir. Yerli başarı etiketlerinin üçte ikisi 2000 yılından sonra kurulmuştur. En büyük büyüme oranlarına, yılda seriye giren en az iki koleksiyon hazırlayan şirketlerden oluşan pret-à-Porter alanı sahiptir.

Avustuyalı moda tasarçizimcilerinin yüksek yaratıcılık potansiyellerini ve seviyelerini göstermek maksadıyla aşağıda küçük bir seçki sunulmaktadır:

 • Uluslararası alanda tanınan etiketler:
  Edwina Hörl, Hartmann Nordenholz, Petar Petrov, Ute Ploier, Wendy & Jim
 • Avantgard/Konsepsiyonel:
  Eva Blut, Fabrics Interseason, flor de illusion
 • Klasik yönelimli:
  Edith A’Gay, Claudia Brandmair, Elfenkleid, Shella Kann, Michél Mayer, Claudia Rosa Lukas
 • Up and Coming:
  Anna Aichinger, Awareness & Consciousness, House Of The Very Island’s Royal Club Division Middlesex Klassenkampf But The Question Is Where Are You, Now?, Wilfried Mayer, Eric Rainer
 • Takı ve aksesuar:
  Sonja Bischur, Büro Baumann, Petra Galogaza, Florian Ladstätter, Melanie Haarhaus, Rosa Mosa

Yerli moda etiketleri büyük ölçüde ihracata yönelik çalışmaktadırlar. Ana hedef Avrupa'dır, onu Japonya takip etmektedir. İhracat genellikle acenteler ve showroomlar aracılığıyla gerçekleşmekte, Avrupa'da fuar katılımları da etkili olmaktadır.

Örnek koleksiyonlar firmaların kendileri tarafından üretilmektedir. Seri üretim ise ağırlıklı olarak yerli giyim üreticilerine yaptırılmaktadır. Doğu Avrupa'daki üretim merkezleri giderek daha büyük önem kazanmaktadır.

Avusturyalı moda üreticileri arasında yüksek kaliteye ve el işçiliğine önem veren, geleneklerine bağlı bir dizi şirket de bulunmaktadır. Bu firmalardan bazıları yenilikçi tasarçizimcilerle işbirliği içinde de bulunmaktadırlar.

Bu firmalara örnek vermek gerekecek olursak:

Bağımsız bir dokuyu ise geleneksel halk giysileri oluşturmaktadır. Avusturya geleneksel halk giysileri sanayi ile moda arasındaki işbirliği, geleneksel giyimin yaratıcı bir yenilikle yeniden gözden geçirilmesini olanaklı kılmaktadır.
Modern bir kozmopolit Austrian Look için aşağıdaki firmalar örnek gösterilebilir:

Avusturya, ağırlıklı olarak Batı Avusturya'da, Vorarlberg merkezinde yerleşik ve güçlü bir geleneğe sahip olan bir tekstil sanayine sahiptir. Bu sanayi yüksek yenilikçiliği ve yerli tasarçizim sektörüyle yakın bağları ile kendisini göstermektedir. Birkaç temsilcisine örnek olarak:

Burada bir özellik Vorarlberg Nakış Ekonomisi 'dir. Avusturya dünyanın dördüncü büyük nakış üreticisi, tasarçizim ve teknolojide yenilik öncüsüdür.

KURUMLAR VE ETKİNLİKLER

Platformlar ve Temsilcilikler

Avusturya'daki en önemli platformlar, kurumlar ve tensilcilikler aşağıda sunulmaktadır:

Festivaller ve Etkinlikler

Yazar:
Doris Rothauer / Büro für Transfer
Yazdır
©©ADVANTAGE AUSTRIA