Advantage Austria Pokaži navigaciju

Filmska industrija

filmska rolna © photocase.com/hoppelhässchen

© photocase.com/hoppelhässchen

Austrijska filmska industrija ima veoma burnu prošlost, a poslednjih nekoliko godina počela je opet pojačano da privlači pažnju. Nagrade i nominacije u Veneciji i Kanu ubrajaju se u najnovije uspjehe. Radikalan i istovremeno zabavan – ovako bi mogao zvučati opis tipičnog austrijskog filma.

sadržaj:

Tradicija i inovacija

Radikalno i zabavno

Jedan od karakterističnih principa austrijskog filma je započeo još u vrijeme nijemog filma, naime angažovanjem omiljenih kabaretista kao glumca. "Austrijskim" ga činilo prikazivanje tipičnih negativnih karakternih osobina austrijanaca. Ova tradicija je zaslužna za velike uspjehe novog austrijskog igranog filma.

Avangardni film kao temelj

Značajan doprinos Austrije međunarodnoj istoriji filma leži u avangardnom filmu. Nekomercijalni, eksperimentalni filmski žanr koristi filmska sredstva van uhodane tradicije. Od početka 50ih se na taj način etablirala tradicija modernog filmskog stvaralaštva koje je prokrčila put današnjim uspjesima.

Novi austrijski film

Domaće filmsko stvaralaštvo je danas simbol izuzetne raznolikosti i svojevoljnosti. Zajedljivim satirama i dokumentarnim filmovima koji kritikuju društvo novi naraštaji bez muke nastavljaju uspješnu tradiciju. Nominovacije i nagrade u Kanu i Veneciji, brojne nagrade na međunarodnim filmskim festivalima opravdavaju ugled „Novog austrijskog filma“.

Sektori i strukture

U poređenju sa apsolutnom veličinom, Austrija je u filmskoj industriji samo malo svjetlo u Evropi. Što se tiče umjetničkog renomea, austrijski filmski stvaraoci se nalaze na samom vrhu.

Lanac stvaranja vrijednosti

Lanac stvaranja vrijednosti u filmskoj industriji prostire se od kreacije preko produkcije, obrade i umnožavanja, pa do distribucije i iznajmljivanja. Pored filma dio filmske industrije čine i formati VHS i DVD.

U oblasti kreacija gube se granice između kinoprodukcije, televizijskih i reklamnih produkcija i igranog i kratkometražnog filma. Udio kinoprodukcija ograničava se na jednu desetinu cjelokupnog filmskog stvaralaštva. TV-filmska produkcija ja daleko najzastupljenija. Najvažniji nalogodavac, producent i pokrovitelj, u Austriji je ORF, državna teleizijska kuća.

Za domaću filmsku industriju je karakteristična struktura koja se sastoji od manjih firmi i samostalnih preduzetnika koji stoje nasuprot nekolicini finansijskih institucija. Još jedna karakteristika je intenzivna interakcija sa reklamnom industrijom i multimedijalnom oblasti.

High-tech-zemlja Austrija

Austrija je zemlja modernih tehnologija i poslednjih nekoliko godina ide u korak sa brzim tehničkim razvojem. Neki od primjera su:

  • ARRI Rental , revolucionarna 35-mm filmska kamera
  • Riha Film , inovativni filmski uređaji za specijalnu primjenu

Televizija i radio

Austrija ima relativno malo tržište za radio i televiziju, pošto se ono tek prilično kasno otvorilo za privatne ponuđače (radio 1995.; TV 2002.). ORF ima godišnji promet u iznosu od preko 800 miliona eura od pretplate i reklame. Sa svoja dva programa, ORF1 i ORF2, još uvijek zauzima vodeću poziciju.

Bečka televizijska kuća ATVplus je trenutno jedini privatni konkurent sa prosječnim pokrivenošću od 3,2 %. Jaka konkurencija su inostrani programi koji se emituju preko kablovske televizije ili satelita. Na međunarodnoj rang listi ORF trenutno zauzima 20. mjesto među evropskim TV kućama.

ORF je najvažniji nalogodavac, producent i pokrovitelj austrijske filmske branše.

Kreacija i produkcija

Austrijski dokumentarni, kratkometražni i igrani filmovi su na filmskim festivalima prisutni kao nikada do sada i svake godine su dobitnici bitnih filmskih priznanja. Ovaj uspjeh je prvenstveno zasluga pojedinaca i ukazuje na značajan kreativni potencijal i znanje producenata.

Kreativni umovi filmske scene

  • Jedan od najuspješnijih austrijskih filmova do sada je „Die Klavierspielerin“ (Pijanistkinja), Mihaela Hanekea sa 2,5 miliona posjetilaca širom svijeta.
  • U oblasti društvenokritičke drame imamo Ulriha Seidlsa sa njegovom produkcijom iz 2001. „Hundstage“ (Pasji dani).
  • Društvenokritičkim dokumentarnim filmovima su se Erwin Wagenhofer („We Feed the World“, 2005.Mi hranimo svijet), Hubert Sauper („Darwins Alptraum“, 2004. Darvinova noćna mora) i Nikolaus Geyrhalter („Unser täglich Brot“, 2006. Naš hljeb nasušni) pobrinuli za kino uspjeh i nagrade.
  • Komplikovanu vezu između zahtjevnih, a istovremeno i na publiku djelotvornih filmova u Austriji su posljednjih nekoliko godina ostvarili Wolfgang Murnberger („Komm, süßer Tod“, 2002, „Silentium“, 2004), Michael Glawogger („Nacktschnecken“, 2004, „Slumming“, 2006) i Hans Weingartner („Die fetten Jahre sind vorbei“).
  • Ostali uspješni režiseri zadnjih godina su između ostalog Barbara Albert („Nordrand“, 1999, „Fallen“, 2006), Elisabeth Scharang, Mirjam Unger, Kurt Palm, Jessica Hausner, Virgil Widrich, Florian Flicker i Ruth Beckermann, koji su sa filmovima različitih žanrova bili zapaženi i na međunarodnim festivalima.

Produkcija igranog filma

Velike produkcijske kuće u Austriji su između ostalog

Mladi, uspješni filmski stvaraoci su između ostalog

Produkcije po nalogu dominiraju na tržištu naspram vlastitih produkcija nezavisnih filmskih stvaralaca. Odnos je više od 9:1. ORF kao nalogodavac, producent i pokrovitelj igra u Austriji značajnu ulogu. U odnosu na druge zemlje ova uska povezanost sa televizijom je naročito izražena.

Reklamni film

Sa 20% udjela u cjelokupnoj produkcijskoj vrijednosti filmske industrije, kino i TV reklamni film zauzimaju važnu poziciju kao nalogodavac u branši.

Većina austrijskih produkcijskih firmi nudi cjelokupan uslužni program za reklamni, ekonomski, dokumentarni i igrani film. Ipak, upravo u oblasti reklamnog filma postoji niz specijalizovanih produkcijskih kuća koje su usko povezane sa medijima kao i sa branšom komunikacija.

Širok pregled svih ponuđača u oblasti kreacije i produkcije uključujući sva uslužna preduzeća i dobavljače nudi branšni priručnik „creation/production“ koji redovno izdaje izdavačka kuća Falter.Internetversion von creation/production sadrži preko 7.500 redovno ažuriranih podataka iz branše filma i komunikacije.

Kino tržište i realizacija

Realizacija filma reklamom, iznajmljivanjem i distribucijom pobrinula se za lanac stvaranja dodatne vrijednosti koji obuhvata na stotine miliona eura i osigurava veliki broj radnih mjesta. Bruto vrijednost produkcije u Austriji se trenutno svodi na 800 miliona eura, a iz ove vrijednosti rezultirajuće bruto stvaranja dodatne vrijednosti iznosi 420 miliona eura.

Udio inostranog filma na austrijskom kino tržištu iznosi oko 90%, uglavnom porijeklom iz SAD-a. Domaća produkcija dugometražnih filmova dostigla je poslednjih nekoliko godina prosječni udio od 8-10% u novoprikazanim filmovima u Austriji, od čega je šest domaćih produkcija u cijeloj zemlji imalo više od 100.000 posjetilaca.

U ovoj globalno dominirajućoj situaciji ponovo se ogleda struktura tržišta iznajmljivanja. Od 20 firmi za iznajmljivanje, koliko ih ima u Austriji, najveće su kćerke preduzeća inostranih koncerna: Buena Vista, Centfox, UIP, Warner i Sony Pictures.

Najveći austrijski iznajmljivač filma je Filmladen-Verleih . Zajedno sa Filmladen su Polyfilm iStadtkino najjači domaći iznajnljivači na tržištu. U prodaji je Hoanzl najznačajnije preduzeće za filmske i kabare snimke u Austriji.

Interesne zajednice i promocija

Predstavnici interesa

Insitucije za podsticaj

Subvencije države i pokrajina kreću se oko 40 miliona eura. Državnim sredstvima se upravlja Austrijski filmski institut, dodatni podsticaji dolaze iz budžeta ministarstva kulture. Filmski institut upravlja zajedno sa ORF-om i sa sredstvima na osnovu televizijskog sporazuma. Sa subvencijama pokrajina i gradova, Beč na raspolaganje daje sa volumenom od 8 miliona eura daleko najvišu sumu.

Austrijski film u inostranstvu

Za reklamiranje austrijskog filma u inostranstvu i podršku izvoza filma osnovana jeAustrian Film Commission (AFC) . Ona je partner i servis kako za domaću tako i za međunarodnu branšu.

Inicijativa Location Austria reklamira Austriju kao neobičnu kulisu za inostranu filmsku produkciju i pruža podršku kod same realizacije.
štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA