Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Filmový průmysl

Filmrolle © photocase.com/hoppelhässchen

© photocase.com/hoppelhässchen

Rakouský filmový průmysl má za sebou pohnutou minulost, v posledních letech na sebe opět upozorňuje. Jeho současné úspěchy dokládají ocenění a nominace z Benátek a Cannes. Typicky rakouský film by bylo možné charakterizovat jako radikální a zároveň zábavný.

Obsah

Tradice a inovace

Moderní rakouský film

Dnešní domácí filmovou produkci lze označit za mimořádně rozmanitou a svéhlavou. Mladá generace filmových tvůrců bez obtíží pokračuje v úspěšné tradici díky uštěpačné satiře a dokumentárním filmům s tématem společenské kritiky. Dobrý zvuk nového rakouského filmu pak dokládají nominace a ocenění v Cannes a Benátkách a různé další ceny na mezinárodních filmových festivalech.

Průlomové avantgardní filmy

Rakousko se do mezinárodních dějin filmu významně zapsalo avantgardním filmem. Tento žánr, který se neorientuje na komerční zisk, zato však si libuje v experimentu, uplatňuje filmové prostředky mimo běžné tradice. Od počátku padesátých let se tak vytvořila tradice moderní filmové tvorby, která připravila cestu dnešním úspěchům.

Struktura a segmenty

Z celoevropského hlediska je rakouský filmový průmysl v absolutních číslech skromný. Z hlediska uměleckého věhlasu jsou však rakouští filmaři mezi nejlepšími.

Řetězec tvorby hodnoty

Řetězec tvorby hodnoty ve filmovém průmyslu sahá od tvorby přes produkci, zpracování a vytváření kopií až po odbyt a distribuci. K filmovému průmyslu patří i formáty video a DVD.

Hranice mezi snímky určenými k promítání v kině, televizi či pro reklamní účely na jedné straně a mezi uměleckým a krátkým filmem na straně druhé na poli tvorby splývají. Podíl produkcí k distribuci do kin se omezuje na přibližně desetinu celkové filmové produkce. Zdaleka největší podíl patří televiznímu filmu. Nejvýznamnějším zadavatelem, producentem a sponzorem je v Rakousku veřejnoprávní televize ORF.

Domácí filmový průmysl se vyznačuje situací, kdy na trhu působí nejrůznější drobné podniky a samostatně činné osoby; ti stojí tváří v tvář institucím poskytujícím financování. Dalším rysem je intenzivní interakce s reklamním průmyslem a oblastí multimédií.

Rakousko – země se špičkovými technologiemi

Rakousko je zemí využívající špičkové technologie a kreativní osobnosti zde stále držely krok s rychlým technickým pokrokem posledních let. Jako příklad jmenujme za všechny několik zásadních počinů:

  • ARRI Rental , převratná 35mm filmová kamera,
  • Riha Film , tvůrce inovativních filmových zařízení pro zvláštní použití.

Televize a rozhlas

Trh rozhlasového a televizního vysílání je v Rakousku relativně malý, protože byl pro soukromé poskytovatele otevřen až velmi pozdě (rozhlas v roce 1995 a televize v roce 2002). Roční obrat společnosti ORF z poplatků a reklamy se pohybuje nad 800 miliony eur. V oblasti televize má ORF se svými dvěma televizními kanály ORF1 a ORF2 stále jednoznačnou převahu.

Vídeňský televizní program ATVplus je v současné době jediným soukromým poskytovatelem s průměrným dosahem přibližně 3,2 %. Silnou konkurenci představují zahraniční programy, přijímané přes kabel či satelit. V mezinárodním srovnání zaujímá ORF v současné době mezi evropskými televizními stanicemi 20. příčku.

ORF je nejvýznamnějším zadavatelem, producentem a sponzorem rakouského odvětví filmu.

Tvorba a produkce

Rakouský dokumentární film, krátký film a hraný film jsou zastoupeny na filmových festivalech v doposud nebývalé míře a každoročně získávají prestižní filmové ceny. Tyto úspěchy jsou především jednotlivé počiny, jsou dokladem značného kreativního potenciálu a know how producentů.

Kreativní špičky filmové scény

  • Jedním z dosud nejúspěšnějších rakouských filmů je Pianistka (Die Klavierspielerin) od Michaela Hanekeho; film celosvětově shlédlo na 2,5 milionů diváků.
  • Snímek Ulricha Seidlse „Hundstage“ (2001) se pohybuje v oblasti dramatu zabývajícího se kritikou rakouských společenských poměrů.
  • Dokumentární filmy s tématem společenské kritiky, „We Feed the World“ od Erwina Wagenhofera (2005), „Darwins Alptraum“ od Huberta Saupera (2004) a „Unser täglich Brot“ od Nikolause Geyrhaltera (2006) byly divácky úspěšné a získaly i různá ocenění.
  • Nelehkého úkolu vytvořit náročný film, který bude zároveň diváky kladně přijat, se v Rakousku v posledních letech úspěšně zhostil též Wolfgang Murnberger („Komm, süßer Tod“, 2002, „Silentium“, 2004), Michael Glawogger („Nacktschnecken“, 2004, „Slumming“, 2006) a Hans Weingartner („Die fetten Jahre sind vorbei“).
  • Dalšími úspěšnými režiséry posledních let jsou mimo jiné Barbara Albertová („Nordrand“, 1999, „Fallen“, 2006), Elisabeth Scharangová, Mirjam Ungerová, Kurt Palm, Jessica Hausnerová, Virgil Widrich, Florian Flicker a Ruth Beckermannová. Těmto tvůrcům a jejich filmům různých žánrů se dostalo uznání i na mezinárodních festivalech.

Produkce hraného filmu

Mezi velké společnosti filmové produkce v Rakousku patří:

K mladým a úspěšným subjektům v oblasti filmové tvorby se řadí např.:

Na trhu převládají zadávané produkce a jejich poměr oproti vlastní produkci nezávislých filmových tvůrců činí více než 9:1. Velkou roli jako zadavatel, producent a sponzor hraje v Rakousku veřejnoprávní televize ORF. Toto úzké propojení s televizí je oproti jiným zemím obzvlášť výrazné.

Propagační (reklamní) filmy

Z hlediska zakázek v daném odvětví zaujímá důležitou pozici propagační film určený k promítání v kinech a v televizi: na celkovém objemu produkce ve filmovém průmyslu se podílí 20 procenty.
Většina rakouských firem zaměřujících se na filmovou produkci nabízí ucelenou škálu služeb pro propagační, hospodářské, dokumentární a hrané filmy. Přesto je zejména v oblasti propagačního filmu celá řada specializovaných produkčních subjektů, které jsou úzce propojeny s odvětvím médií a mediální komunikace.

Nejucelenější přehled o veškerých subjektech v oblasti tvorby a produkce, včetně všech poskytovatelů služeb a dodavatelů, nabízí publikace creation/production, pravidelně vydávaná vydavatelstvím Falter-Verlag. V internetové verzi creation/production naleznete přes 7500 průběžně aktualizovaných údajů z filmového průmyslu a odvětví mediální komunikace.

Projekční trh a zhodnocování

Díky propagaci, distribuci a odbytu filmu vzniká řetězec tvorby hodnoty, který představuje objem stovek milionů eur a který zajišťuje četná pracovní místa. Hrubá hodnota produkce v Rakousku činí v současné době 800 milionů eur, hrubá tvorba hodnoty z toho vyplývající činí přibližně 420 milionů eur.

Podíl zahraničního filmu na rakouském trhu kinematografické projekce představuje přibližně 90%, jedná se převážně o filmy pocházející z USA. Podíl domácí produkce celovečerních filmů uváděných v kinech činil v posledních letech 8-10% všech filmových premiér v Rakousku. V celé zemi z toho přesáhlo hranici 100.000 diváků šest domácích produkcí.

Tato celosvětově typická situace se projevuje i ve struktuře trhu distribučních firem. V Rakousku působí cca 20 firem zabývajících se zápůjčkou, a největší z nich jsou dceřiné podniky velkých zahraničních koncernů: Buena Vista, Centfox, UIP, Warner a Sony Pictures.

Největším rakouským distributorem a zároveň největším provozovatelem kin v Rakousku je Konstantin Film . Společnost Filmladen-Verleih je největší firmou zabývající se zápůjčkami rakouských filmů. Vedle společnosti Filmladen jsou pak Polyfilm a Stadtkino nejsilnějšími domácími distributory na trhu. Pokud jde o odbyt rakouských filmů a kabaretních snímků, je nejvýznamnějším podnikem Hoanzl .

Zájmová uskupení a podpora

Zájmová uskupení

Podrobný výčet rakouských a mezinárodních svazů naleznete na internetové stránce FAMA – Fachverband der Film- und Musikindustrie .

Podpůrné instituce

Veřejné prostředky, které na podporu odvětví plynou ze spolkového rozpočtu a rozpočtu jednotlivých spolkových zemí, se pohybují v řádu 40 milionů eur. Prostředky ze spolkového rozpočtu spravuje Rakouský filmový institut, další prostředky na podporu poskytuje spolkový rozpočet na kulturu. Filmový institut se společně s ORF stará též o prostředky plynoucí z televizní úmluvy. Pokud jde o finanční podporu jednotlivých spolkových zemí a měst, Vídeň poskytuje přibližně 8 milionů eur, což je v daném srovnání zdaleka nejvyšší částka.

Rakouský film v zahraničí

O propagaci rakouského filmu v zahraničí a o podporu vývozu filmů se stará Austrian Film Commission (AFC) . Je kontaktním místem jak pro vnitrostátní, tak pro mezinárodní kontakty v daném odvětví.

Iniciativa Location Austria propaguje Rakousko jako mimořádnou kulisu pro zahraniční filmové produkce a podporuje realizaci případných projektů.
Autor:
Doris Rothauer / Büro für Transfer
Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA