Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Filmové hospodárstvo

Filmrolle © photocase.com/hoppelhässchen

© photocase.com/hoppelhässchen

Rakúske filmové hospodárstvo má pohnutú minulosť a v posledných rokoch znova priťahuje pozornosť. Ceny a nominácie v Benátkach a Cannes patria k jeho najnovším úspechom. Radikálny a zábavný, tak by bolo možné popísať typický rakúsky film.

Obsah:

Tradícia a inovácia

Nový rakúsky film

Dnes charakterizuje domácu filmovú tvorbu výnimočná pestrosť a svojbytnosť. V úspešnej tradícii bez ťažkostí pokračujú noví tvorcovia ostrou satirou a sociálno-kritickými dokumentárnymi filmami. Nominácie a ceny v Cannes a Benátkach, množstvo vyznamenaní na medzinárodných filmových festivaloch potvrdzujú postavenie nového rakúskeho filmu.

Priekopník – avantgardný film

Podstatným príspevkom Rakúska k medzinárodným dejinám filmu je avantgardný film. Experimentálny filmový žáner, ktorý nie je komerčne orientovaný, využíva filmové prostriedky, ktoré sú odlišné od bežných tradícií. Od začiatku päťdesiatych rokov sa tým etablovala tradícia modernej filmovej tvorby, ktorá bola priekopníkom pre dnešné úspechy.

Oblasti a štruktúry

Čo sa týka absolútnych veličín, je filmový priemysel Rakúska malým svetielkom v Európe. Čo sa umeleckého renomé týka, tvoria filmoví tvorcovia Rakúska špičku.

Reťazec tvorby hodnôt

Reťazec tvorby hodnôt filmového hospodárstva siaha od kreácie cez produkciu, spracovanie a rozmnožovanie, až po odbyt a vypožičiavanie. Do filmového hospodárstva spadajú okrem filmu aj formáty video & DVD.

V oblasti kreácie sa stierajú hranice medzi produkciou pre kiná, televíziu, reklamnú produkciu a umeleckým a krátkym filmom. Podiel produkcie pre kiná sa ohraničuje na približne desatinu celej filmovej tvorby. Televízny film zastupuje jednoznačne najväčší podiel. Najdôležitejším objednávateľom, producentom a podporovateľom je v Rakúsku ORF, verejno-právna televízna inštitúcia.

Charakteristické pre domáce filmové hospodárstvo je podrobná štruktúra z malých podnikov a samostatných tvorcov, ktoré stoja oproti niekoľkým málo početným inštitúciami financovania. Ďalším znakom je intenzívna interakcia s reklamným hospodárstvom a oblasťou multimédií.

Rakúsko – krajina high-techu

Rakúsko je krajinou hich-techu a jeho kreatívni pracovníci držali vždy krok s razantnými technickými rozvojmi posledných rokov. Zastupujúc ostatných uvádzame niekoľko príkladov:

  • ARRI Rental , revolučná 35 milimetrová filmová kamera
  • Riha Film , vývoj inovatívnych filmových prístrojov pre špeciálne využitie.

Televízia a rádio

Trh pre rádio a televíziu je v Rakúsku relatívne malý, pretože bol pre súkromných ponúkajúcich otvorený relatívne neskoro (rádio: 1995; televízia: 2002).
ORF má ročný obrat viac ako 800 miliónov Euro z poplatkov a reklamy. V oblasti televízie má so svojimi dvomi televíznymi programami ORF1 a ORF2 ešte stále jednoznačne najsilnejšie mocenské postavenie.

Viedenský vysielač
ATVplus je toho času jediný súkromný účastník trhu s priemerným dosahom okolo 3,2 %. Silná konkurencia prichádza zo zahraničných programov prijímaný cez kábel a satelit. V medzinárodnom porovnaní zaberá ORF toho času 20-tu priečku medzi európskymi televíznymi zariadeniami.

ORF je najdôležitejším objednávateľom, producentom a podporovateľom rakúskej filmovej branže.

Kreácia a produkcia

Rakúske dokumentárne, krátke a hrané filmy sú na filmových festivaloch prezentované tak ako nikdy doteraz a každý rok získavajú vysoko hodnotené filmové ceny. Tieto výsledky sú predovšetkým výsledkami jednotlivcov, poukazujú na pozoruhodný kreatívny potenciál a know-how producentov.

Kreatívne osobnosti filmovej scény

  • Jeden s doteraz najúspešnejších rakúskych filmov je „Klaviristka“ (Die Klavierspielerin) od Michaela Hanekeho, ktorý na celom svete navštívilo okolo 2,5 milióna divákov.
  • V oblasti spoločensko-kritickej drámy nájdeme rakúsko-kritickú produkciu „Psie dni“ (Hundstage, 2001) od Ulricha Seidla.
  • So sociálno-kritickými dokumentárnymi filmami sa o úspechy a vyznamenania starajú Erwin Wagenhofer („Kŕmime tento svet“ - We Feed the World, 2005), Hubert Sauper (Darwinova nočná mora - Darwins Alptraum, 2004) a Nikolaus Geyrhalter (Chlieb náš každodenný - Unser täglich Brot, 2006).
  • Ťažké spojenie náročného filmu, ktorý zároveň pôsobí na publikum, zvládli v Rakúsku v posledných rokoch aj Wolfgang Murnberger („Príď, sladká smrť“ - Komm, süßer Tod, 2002; „Silentium“, 2004), Michael Glawogger („Slimáci“ -Nacktschnecken, 2004; „Slumming“, 2006) a Hans Weingartner („Občianska výchova“ - Die fetten Jahre sind vorbei).
  • Ďalšími úspešnými režisérmi posledných rokov sú medzi iným Barbara Albert („Severné mesto“ - Nordrand, 1999; „Pasce“ - Fallen, 2006), Elisabeth Scharang, Mirjam Unger, Kurt Palm, Jessica Hausner, Virgil Widrich, Florian Flicker a Ruth Beckermann, s ktorými sa stretáme na medzinárodných filmových festivaloch s filmami najrôznejších žánrov.

Produkcia hraných filmov

Veľkými spoločnosťami na výrobu filmov v Rakúsku sú medzi iným

Mladými, úspešnými tvorcami filmu sú medzi iným:

Produkcie na objednávku dominujú na trhu voči vlastnej produkcii nezávislých tvorcov filmu v pomere viac ako 9:1. ORF zohráva v Rakúsku dôležitú úlohu ako objednávateľ, producent a podporovateľ. Toto úzke prepojenie s televíziou je na rozdiel od ostatných krajín mimoriadne výrazné.

Reklamný film

Približne 20 %-tným podielom na hodnote celej produkcie filmového hospodárstva zaujíma reklamný film pre kino a televíziu dôležité postavenie ako objednávateľ v branži.

Väčšina rakúskych firiem produkujúcich filmy ponúka celé spektrum výkonov pre reklamný, hospodársky, dokumentárny a hraný film. Napriek tomu jestvuje práve v oblasti reklamného filmu celý rad špecializovaných produkčným firiem, ktoré sú veľmi úzko spojené s oblasťou médií a komunikácie.

Najrozsiahlejší prehľad o všetkých ponúkajúcich v oblasti kreácie a produkcie vrátane všetkých poskytovateľov služieb a subdodávateľov ponúka Odvetvová kniha creation/production, pravidelne vydávaný vydavateľstvom Falter-Verlag. Internetversion von creation/production obsahuje viac ako 7.500 priebežne aktualizovaných údajov o filmovej a komunikačnej branži.

Trh kina a zhodnotenie

Zhodnotenie filmu reklamou, vypožičaním a odbytom zabezpečuje reťazec tvorby hodnôt vo výške stoviek miliónov Euro a zaisťuje množstvo pracovných miest. Hodnota brutto produkcie v Rakúsku je toho času okolo 800 miliónov Euro, z toho vyplývajúca brutto tvorba hodnôt je okolo 420 miliónov Euro.

Podiel zahraničného filmu na rakúskom trhu kín je okolo 90 %, väčšinou majú pôvod v USA. Domáca produkcia dlhohrajúcej filmovej produkcie pre kiná dosiahla v posledných rokoch priemerný podiel 8-10 % na prvýkrát uvedených filmoch v kinách. Z toho dokázalo šesť domácich produkcií prekročiť v celom Rakúsku hranicu 100.000 návštevníkov.

Globálne dominovaná situácia sa odzrkadľuje v štruktúre trhu požičovní. Z približne dvadsiatich požičovní, ktoré sú v Rakúsku, sú najväčšie dcérskymi spoločnosťami zahraničných veľkých koncernov: Buena Vista, Centfox, UIP, Warner und Sony Pictures.

Najväčšou rakúskou požičovňou a zároveň najväčším rakúskym prevádzkovateľom kín je
Konstantin Film . Filmladen-Verleih je najväčšou požičovňou rakúskych filmov. Spoločne s filmovým obchodom sú Polyfilm aStadtkino najsilnejšími na trhu domácich požičovní. V odbyte je Hoanzl najvýznamnejším podnikom pre rakúske filmy a záznamy kabaretov.

Záujmové zastúpenia a podpora

Záujmové zastúpenia

Podrobný zoznam rakúskych a medzinárodných zväzov nájdete na web stránke: FAMA – Fachverband der Film- und Musikindustrie .

Podporné inštitúcie

Verejné podporné prostriedky spolku a spolkových krajín sa pohybujú okolo 40 miliónov Euro. Prostriedky spolku sa spravujú prostredníctvom Rakúskeho filmového inštitútu, ďalšie podporné prostriedky prichádzajú z kultúrneho rozpočtu spolku. Filmový inštitút sa stará spoločne s ORF aj o prostriedky z televíznej zmluvy. V oblasti podporných prostriedkov spolkových krajín a miest poskytuje Viedeň s objemom okolo 8 miliónov Euro s odstupom najvyššie sumy.

Rakúsky film v zahraničí

Na získavanie pozícií rakúskeho filmu v zahraničí a na podporu filmového exportu sa zameriava
Austrian Film Commission (AFC) . Je kontaktným partnerom a servisným miestom tak pre národné, ako aj pre medzinárodnú branžu.

Iniciatíva Location Austria propaguje Rakúsko ako mimoriadnu kulisu pre zahraničné filmové produkcie a podporuje realizáciu.
Autor:
Doris Rothauer / Büro für Transfer
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA