Advantage Austria Gezinme çubuğunu göster

FİLM EKONOMİSİ

Film rulosu © photocase.com/hoppelhässchen

© photocase.com/hoppelhässchen

Avusturya film ekonomisinin hareketli bir geçmişi vardır.  Ve bu geçmiş son yıllarda tekrar kendisini hatırlatmaktadır. Venedik ve Cannes'da kazanılan ödüller ve gösterilen adaylıklar, kazanılan en yeni  başarılardır. Radikal ve aynı zamanda eğlenceli, Avusturya sinemasının tipik özellikleri olarak tasvir edilebilir.

İçerik:

GELENEK VE YENİLİK

Yeni Avusturya Filmi

Yerli film yapımcılığı bugün özel bir çeşitlilik ve dik başlılık tarafından belirlenmektedir. Sert hicivler ve sosyal eleştirel belgesellerle, yeni kuşak, Avusturya film geleneğini sorunsuz olarak bu günlere taşımayı başarmıştır. Cannes ve Venedik'te gösterilen adaylıklar ve kazanılan ödüller, ayrıca diğer uluslararası film festivallerinde kazanılan başarılar, Yeni Avusturya Filmi'nin saygınlığını ortaya koymaktadır.

Bir Yol Açıcı - Avangart Film

Avusturya'nın uluslararası film tarihine yaptığı önemli katkılardan biri avangart filmde bulunmaktadır. Bu ticari düşünceye sahip olmayan, deneysel film alanı, film yöntemlerini geçerli geleneklerin dışında kullanmaktadır. Bu şekilde ellili yılların sonundan itibaren, bugünkü başarıların önünü açan modern film geleneği güçlü bir şekilde yerleşmiştir.

ALANLAR VE DOKULAR

Mutlak büyüklük söz konusu olduğunda, Avusturya film sanayi Avrupa'da küçük bir ışıktan ibarettir. Ancak sanatsal önem dikkate alındığında, Avusturya film yapımcılığı zirvede bulunmaktadır.

Değer Üretim Zinciri

Film ekonomisinin değer üretim zinciri, tasarımdan üretime, gösterime hazırlanmasından çoğaltılmasına, satışa ve kiralamaya kadar uzanır. Filmin yanı sıra Video & DVD formatları da sinema ekonomisine girmektedir.
Tasarım aşamasında sinema, televizyon, reklam üretimi, sanatsal film ve kısa film arasındaki sınırlar muğlaklaşır. Sineme için yapılan üretim, toplam film üretimi için ortalama onda birlik bir payla sınırlandırmaktadır. En büyük pay açık arayla televizyon filmlerine aittir. Bu alanda Avusturya'daki en önemli işveren, üretici ve destekleyici, resmi televizyon kurumu ORF'dir.

Yurtiçi film ekonomisinin en önemli özelliklerinden biri, az sayıda finansman kuruluşuyla çalışan küçük işletmelerden ve serbest çalışanlardan meydana geliyor olmasıdır. Bir başka özelliği ise reklam ekonomisi ve mültimedya alanıyla girmiş olduğu yakın etkileşimdir.

Yüksek Teknoloji Ülkesi Avusturya

Avusturya bir yüksek teknoloji ülkesidir ve yaratıcı sektörlerde çalışanlar son yıllardaki hızlı teknolojik gelişmeye ayak uydurmayı başarabilmişlerdir. Burada sektörü temsilen birkaç firma ismi anılmıştır:

  • ARRI Rental , 35-mm'lik devrimci film kamerası
  • Riha Film , özel uygulamalar için yenilikçi film aygıtları geliştiricisi

Televizyon ve Radyo

Avusturya'da radyo ve televizyon pazarı henüz çok küçüktür, çünkü özel sunuculara çok geç açılmıştır(Radyo:1995; TV: 2002). ORF ücretlerden ve reklamlardan yılda 800 milyon Euro üzerinde bir ciro elde etmektedir. TV alanında ORF1 ve ORF2 isimli kanallarıyla ORF hâlâ lider konumda bulunmaktadır.

Viyana'da yerleşik ATVplus kanalıyla, şu anda sadece ortalama %3,2'lik erişimiyle çok küçük bir özel sektör payı bulunmaktadır. Esas rekabet, kablo ve uydu yoluyla izlenebilen yurt dışı yayınlardır. Uluslararası arenada ORF şu esnada Avrupa TV kuruluşları arasında 20. sırayı almaktadır.

ORF, Avusturya film branşının en önemli işvereni, yapımcısı ve destekleyicisidir.

YARATICILIK VE YAPIMCILIK

Avusturya'nın belgesel, kısa ve uzun metrajlı filmleri festivallerinde daha önce görülmedik yoğunlukta temsil edilmekte ve her yıl önemli ödüller kazanmaktadırlar. Bu başarılar her şeyden önce bireysel başarılardır, yapımcılarının dikkat çekici yaratıcılık potansiyellerine ve Know-howlarına işaret etmektedirler.

Film Sahnelerinin Yaratıcı Zekâları

  • Bu güne dek en büyük başarıyı kazanmış Avusturya filmlerinden biri, Michael Haneke'nin dünya çapında 2,5 milyon kişi tarafından izlenmiş olan filmi "Die Klavierspielerin"dir.
  • Toplum eleştirisi drama alanında Ulrich Seidl'ın "Hundstage" (2001) adlı eseri bulunmaktadır.
  • Sosyal eleştirel belgeseller alanında Erwin Wagenhofer („We Feed the World“, 2005), Hubert Sauper („Darwins Alptraum“, 2004) ve Nikolaus Geyrhalter („Unser täglich Brot“, 2006), eserleriyle ödüller kazanmışlardır.
  • Hem iddialı, hem de izleyicinin beğeneceği türden filmler Avusturya'da son yıllarda Wolfgang Murnberger („Komm, süßer Tod“, 2002, „Silentium“, 2004), Michael Glawogger („Nacktschnecken“, 2004, „Slumming“, 2006) ve Hans Weingartner („Die fetten Jahre sind vorbei“) tarafından başarıyla yönetilmişlerdir.
  • Son yılların başarılı yönetmenleri arasında, diğerlerinin yanı sıra, farklı alanlardan filmleriyle uluslararası festivallerde dikkat çeken Barbara Albert („Nordrand“, 1999, „Fallen“, 2006), Elisabeth Scharang, Mirjam Unger, Kurt Palm, Jessica Hausner, Virgil Widrich, Florian Flicker ve Ruth Beckermann da bulunmaktadır.

Uzun Metrajlı Film Yapımcılığı

Avusturya'daki büyük film yapımcılığı şirketleri, diğerlerinin yanı sıra şunlardır:

Genç, başarılı yapımcılardan birkaç örnek:

Sipariş filmlerin öz üretim üzerinde 9:1 oranından büyük bir baskınlığı söz konusudur. ORF Avusturya'da işveren, üretici ve destekleyici olarak büyük öneme sahiptir. Televizyonla olan bu yakın ilişki, diğer ülkelere göre çok daha baskın niteliktedir.

Reklam Filmi

MTüm üretim kıymeti içindeki %20 civarındaki payıyla sinema ve televizyonlarda gösterilen reklam filmleri, işveren olarak branşta önemli bir pozisyona sahiptir.

Avusturya'daki film yapımcısı şirketlerin büyük kısmı reklam, ekonomi, belgesel ve uzun metrajlı filmlerden oluşan geniş bir üretim yelpazesine sahiptir. Yine de reklam filmi alanında, hem medya branşı, hem de diğer iletişim branşlarıyla yakın ilişki içinde olan bir dizi uzmanlaşmış yapımcı firma da bulunmaktadır.

Yaratıcılık ve yapımcılık branşının içinde, hizmet sağlayıcılar ve tedarikçilerle birlikte, tüm sunucular hakkında geniş bilgi, Falter Verlag tarafından düzenli olarak yayımlanan branş kitabı creation/production'da bulunmaktadır. Internetversion von creation/production , film ve iletişim branşına ait 7.500'den fazla güncelleştirilmiş veriyi içermektedir.

SİNEMA PAZARI VE DEĞERLENDİRME

Bir filmin reklam, kiralama ve satış yoluyla değerlendirilmesi, yüz milyonlarca Euro tutan ve çok sayıda kişinin iş imkânını güvence altına alan bir değer üretim zincirinin oluşmasına neden olmaktadır. Avusturya'daki gayri safi üretim kıymeti halihazırda yaklaşık 800 milyon Euro civarındadır, bundan ortaya çıkan gayri safi değer üretimi ise yaklaşık 420 milyon Euro civarındadır.

Avusturya sinema pazarında yabancı filmler, özellikle de ABD kaynaklı olanlar, %90'lık bir pazar payına sahiptirler. Avusturya yapımı uzun metrajlı filmlerin oranı, ülkede gösterilen tüm filmlerin ilk gösterimi içinde %8-10 arasında değişmektedir. Bu yerli yapımların içinden altısı Avusturya çapında 100.000 kişilik seyirci eşiğini aşmayı başarmıştır.

Bu genel baskın durum, kiralama pazarının yapısını da yansıtmaktadır. Avusturya'da bulunan yaklaşık 20 kadar kiralama firmasının en büyükleri, büyük yabancı holdinglerin alt kuruluşlardır: Buena Vista, Centfox, UIP, Warner ve Sony Pictures.

Avusturya'nın aynı zamanda en büyük sinema işleticisi de olan en büyük kiralama şirketi, Konstantin Film 'dir. Filmladen-Verleih , Avusturya filmleri kiralayan en büyük şirkettir. Filmladen'le birlikte Polyfilm ve Stadtkino pazarın güçlü yerli firmalarındandır. Satış pazarında Hoanzl Avusturya filmleri ve kabare kayıtları için en önemli firmadır.

MENFAAT TEMSİLCİLİKLERİ VE TEŞVİKLER

Menfaat Temsilcilikleri

Avusturyalı ve uluslararası derneklerin detaylı bir listesini aşağıdaki adreste bulabilirsiniz: FAMA – Fachverband der Film- und Musikindustrie .

Teşvik Kurumları

Federal hükümetin ve eyaletlerin verdiği teşvik, toplam yaklaşık 40 milyon Euro kadardır. Federal hükümetin teşvikleri Avusturya Film Enstitüsü tarafından yönetilmektedir, bunlara ilave olarak da federal kültür bütçesinden teşvikler gelmektedir. Film Enstitüsü, ORF'yle birlikte televizyon gelirlerini de kontrol etmektedir. Eyaletlerin ve şehirlerin verdikleri teşviklerde, Viyana, yaklaşık 8 milyon Euro ile açık ara en yüksek kaynağı hizmete sunmaktadır.

YURTDIŞINDA AVUSTURYA FİLMİ

Avusturya filmlerinin yurt dışına pazarlanması ve film ihracatının desteklenmesi için Austrian Film Commission (AFC) görev yapmaktadır. Bu komisyon, ulusal ve uluslararası branşlar için iletişim yeri ve hizmet noktasıdır.

Location Austria inisiyatifi Avusturya'yı olağanüstü bir kulis olarak yabancı yapımcılara sunmakta ve projelerin gerçekleştirilmesine destek vermektedir.
Yazar:
Doris Rothauer / Büro für Transfer

Konuya ilişkin yüklemeler

Yazdır
©©ADVANTAGE AUSTRIA