Advantage Austria Показване навигация

Реклама и PR

висящи букви © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Злато в дисциплината TV рекламен филм в Ню Йорк, злато в Монтрьо, победа на INMA Newspaper Marketing Award, платина и двойно злато на Effie. Не само големите фирми на австрийската комуникационна индустрия се радват на успехи, но и малките агенции придават на рекламния бранш и на PR бранша креативна динамика отвъд границите на класическата реклама.

Съдържание:

Традиция и иновация

Комуникационният бранш е една от най-младите области на креативната индустрия в Австрия. Първите австрийски рекламни агенции са основани по време на икономическия бум през шестдесетте години. Оттогава комуникационният сектор расте непрекъснато и е един от най-бързо разрастващите се икономически отрасли. През последните години особено динамично се развиват областите на директния маркетинг, PR , както и управлението на събития и преди всичко онлайн рекламата.

Интересна тенденция за австрийския комуникационен сектор е тенденцията за предлагането на crossover услуги. Все по-често се размиват границите между комерсиалната реклама и класическите креативни области. Динамичното развитие на дисциплини като корпоративния или комуникационния дизайн представлява срастване на дизайн и реклама. Акустичният брандинг възниква въз основа на взаимната инспирация между рекламата и музикалния бранш.

Области и структури

Австрийският комуникационен бранш се характеризира с бърз растеж. Браншовият съюз за реклама и пазарна комуникация наброява около 20.000 активни членове. Броят им се е увеличил повече от два пъти през последните десет години.

Една трета от предприятията са едночленни фирми. Това показва силно диференциране на пазара, каквото се забелязва и в другите браншове на австрийската креативна индустрия. Срещу няколко големи предприятия стоят множество малки агенции и еднолични фирми.

Професионални области

Браншовият съюз за реклама и пазарна комуникация на Стопанската камара на Австрия различава следните професионални групи:

 • Рекламни агенции
 • Рекламен графичен дизайн
 • PR консултация
 • Рекламна архитектура
 • Предприятия за външна визуална, звукова и аудио-визуална реклама
 • Проучване на пазара и мненията
 • Разпределяне на рекламни средства
 • Рекламно посредничество
 • Директен маркетинг и адресни издателства
 • Агенции за организиране и провеждане на събития
 • Мултимедийни агенции
 • Спонсорски агенции.

В рамките на бранша австрийската рекламна и комуникационна сфера се разделя на два сектора:

 • Рекламата Above-the-line (класическа реклама) се дефинира най-често като традиционна реклама, достигаща до потребителите чрез медии като списания, плакати, телевизия или радио.
 • Рекламата Below-the-line („некласическа“ реклама) обхваща преди всичко PR, панаири, изложения, спонсорство, събития, директен маркетинг или онлайн реклама.

Творчество и продукция

Творческата работа е креативното ядро на комуникационния бранш и участва във визуализацията на рекламното послание (графично изкуство/ арт директор), както и изготвянето на текстови послания (автор на рекламни текстове). Цялостната координация се извършва от креативната дирекция. В по-малките агенции често не се разграничават отделните работни процеси в рамките на творческата дейност и продукцията. По-големите агенции са съставени от отдел за творческата дейност и отдел за контакт с клиентите, но това подразделяне често се размива поради стратегически и комуникационни причини. И в рамките на творческата дейност много хора са ангажирани с преодоляването на подразделянето на текст и графика в креативния процес.

Реклама

През последните години австрийските креативни творци отново успяха да насочат вниманието към себе си на международните рекламни фестивали. При това успяха да се представят успешно както клоновете и филиалите на големи международни мрежи от рекламни агенции, така и чисто австрийските агенции. Най-успешните агенции с призове за креативност за 2006 г. бяха (избор):


Срещу няколко големи рекламни компании с до 100 заети лица стоят много малки агенции и еднолични предприятия, които въпреки минималните капацитети се профилират чрез гъвкавата си сфера на дейност и креативния си потенциал и са много добре позиционирани в пазарните ниши. 
Специализираните медии Horizont и Bestseller ежегодно публикуват креативна ранглиста за оценка на креативния потенциал на австрийския рекламен бранш.

Public Relations

DАвстрийският PR бранш е по-млад от класическия рекламен сектор. За разлика от чистата реклама (с цел покачване на продажбите) при PR -а става дума за (вътрешна и външна) комуникация, при която на първо място се цели разбирателството, изграждането на разбиране и доверие.

Много големи рекламни компании притежават собствени PR отдели. Но и някои чисти PR агенции успяха да се наложат успешно на пазара, като например:


Бихте ли искали да научите повече за австрийския PR сектор ? Основното изследване за PR пазара може да бъде свалено от уеб страницата на  Браншовия съюз за реклама и комуникация . На уеб страницата на Съюза за връзки с обществеността на Австрия можете да откриете допълнителна информация за PR теорията и практиката.

Посредничество и подпомагане

Комуникационният сектор на австрийската креативна индустрия разполага с многообразие от представителства на интереси и съюзи. Някои от тях ще откриете тук:


Медии

Списанието  Lürzer´s Archive излиза шест пъти годишно и се издава от австрийския рекламен експерт Валтер Люрцер. То предлага обширен преглед на рекламния бранш в целия свят.

Други медии на комуникационния бранш са:

 • Der Horizont - седмичник за реклама, маркетинг и медии
 • Bestseller - десет пъти годишно доклади от комуникационния бранш
 • Medianet - B2B ежедневник за бранша
 • A3 Wirtschaftsverlag - списание за медии, маркетинг и реклама


Награди

В рамките на различните области на австрийския комуникационен бранш редовно се раздават награди и други отличия. При творците в областта на креативната индустрия най-популярната награда е наградата „Венера” на Creativ Club Austria . Същото от гледна точка на възложителите важи и за Effi.

Най-високите държавни отличия са:

 • Държавна награда за реклама (Staatspreis Werbung)
 • Държавна награда за връзки с обществеността (Staatspreis Public Relations)

Други награди са (избор):

Списък на най-важните национални и международни награди в бранша можете да откриете на уеб страницата на  Браншовия съюз за реклама и пазарна комуникация .

Автор::
Doris Rothauer / Büro für Transfer
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA