Advantage Austria Pokaži navigaciju

Reklama i odnosi s javnošću

lebdeća slova © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Zlato u disciplini TV reklamni film u Njujorku, zlato u Montreuxu, dobitnik u INMA Newspaper Marketing Award, platina i dvostruko zlato kod Effie. Uspjehe ne slave samo velika preduzeća austrijske industrije komunikacija, nego i manje agencije unose kreativnu dinamiku u reklamnu i PR branšu prelazeći granice klasične reklame.

sadržaj:

Tradicija i inovacija

Komunikacija je jedna od najmlađih branši u kreativnom sektoru Austrie. Prve reklamne agencije su osnovane za vrijeme naglog ekonomskog razvoja 60-ih godina. Od tada ovaj sektor neprestano raste čineći privrednu granu sa najbržim razvojem. Posebna dinamika se zadnjih godina posmatra u oblastima direktnog marketinga, odnosa s javnošću i event menadžmenta, a prvenstveno reklame putem interneta.

Interesantan razvoj u sektoru komunikacija Austrije je trend ka cross-over uslugama. Granice između komercijalne reklame i klasične kreativnosti se sve više prevazilaze. Dinamičan razvoj disciplina kao što su corporate design ili komunikacioni dizajn ukazuje na sve veću povezanost dizajna i reklame. Akustično vođenje trendova nastaje iz uzajamne inspiracije reklame i muzičke branše.

Sektori i strukture

Komunikacija je branša koja u Austriji doživljava brz razvoj. Strukovno udruženje za reklamu i komunikaciju na tržištu broji 20.000 aktivnih članica. To je cifra koja se u poslednjih deset godina više nego udvostručila.

Jedna trećina preduzeća su društva jednog lica. Ova činjenica ukazuje, kao i u ostalim oblastima austrijskog kreativnog sektora, na snažno razgraničavanje tržišta. Nasuprot nekolicni velikih preduzeća nalaze se brojne manje agencije i mali preduzetnici.

Poslovne grane

Strukovno udruženje za reklamu i komunikaciju na tržištu u Privrednoj komori Austrije razlikuje sljedeće grupe:

 • Reklamne agencije
 • Grafički dizajn
 • PR savjetovanje
 • Reklamna arhitektura
 • Reklamna preduzeća
 • Istraživanje tržišta i javnog mnjenja
 • Dostava reklamnog materijala
 • Marketinške agencije
 • Direkt marketing i strateški adresar
 • Agencije za manifestacije
 • Agencije za multimediju
 • Agencije za sponsoring

Unutar branše se oblast reklame i komunikacije u Austriji dijeli na dva sektora:

 • Above-the-line-reklama (klasična reklama) često se definiše kao tradicionalna reklama koja do potrošača dospijeva putem medija kao što su časopisi, plakati, TV ili radio. 
 • Below-the-line-reklama („neklasična“ reklama) obuhvata prije svega PR, sajmove, izložbe, sponzorstvo, manifestacije, direktni marketing ili internet reklamu.

Kreacija i produkcija

Kreacija je kreativna suština komunikacije i dijeli se uglavnom na vizualizaciju reklamne poruke (Grafik/Art Director) kao i izradu tekstualne poruke. Cjelokupna koordinacija podliježe „Creative Direction“. U manjim agencijama različiti procesi kreacije i produkcije često nisu razgraničeni. Veće agencije često imaju odjele za kreativni rad i kontakt s klijentima, ali se zbog strateških i komunikacionih razloga često ove granice prelaze . Takođe, u odjelu kreacije mnogi pokušavaju da u kreativnom procesu prevaziđu podjelu na tekst i grafiku.

Reklama

Austrijska kreativna branša je poslednjih godina često privlačila pažnju na međunarodnim festivalima. Pri tome su se uspješno predstavile kako poslovnice velikih međunarodnih mreža agencija tako i čisto austrijske agencije. Najuspješnije agencije na dodjeli nagrada za kreativnost u 2006. godini bile su (izbor):


Nasuprot nekolicini velikih reklamnih firmi sa do stotinu zaposlenih stoje brojne manje agencije i preduzetnici koji se uprkos manjim kapacitetima profilišu svojom fleksibilnošću u aktivnostima i svoim kreativnim potencijalom, i koji često uspijevaju da se odlično pozicioniraju u tržišnim nišama.

Stručni mediji Horizont i Bestseller svake godine objave ranking za vrednovanje kreativnog potencijala austrijske reklamne branše.

Public Relations

PR branša u Austriji je mlađa od klasičnog reklamnog sektora. Za razliku od čiste reklame (s ciljem rasta prodaje) kod PR se radi o (internoj i eksternoj) komunikaciji, pri čemu je primarni cilj sporazumijevanje, stvaranje razumijevanja i povjerenja.

Većina velikih reklamnih preduzeća imaju posebno  PR sektor. Međutim, i same PR agencije su se uspješno pozicionirale na tržištu, kao npr.:


Želite li saznati nešto više o austrijskom PR? Studija o PR tržištu može se skinuti sa internet stranici Fachverband Werbung und Marktkommunikation . Na internet stranici Public Relations Verbandes Austria nalaze se dodatne informacije o PR teoriji i praksi.

Posredovanje i podrška

Oblast komunikacije u austrijskom kreativnom sektoru raspolaže raznovrsnim domenom na polju interesnih zajednica i udruženja. Neki od njih su:

Mediji

Magazin Lürzer´s Archive pojavljuje se šest puta godišnje, a izdaje ga austrijski reklamni stručnjak Walter Lürzer. Časopis nudi detaljan pregled reklamne branše prateći dešavanja u cijelom svijetu.

Ostali mediji u branši komunikacija su:


Nagrade

U Austriji se u različitim oblastima komunikacije redovno dodjeljuju nagrade i druga priznanja.
Najomiljenija nagrada je svakako Venus koju dodjeljuje Creativ Club Austria . Sa tačke gledišta nalogodavaca isto važi i za Effi.

Najznačajnija državna priznanja su:

 • državna nagrada za reklamu
 • državna nagrada za PR

Ostale nagrade su (izbor):

autor::
Doris Rothauer / Büro für Transfer
štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA