Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Reklama a public relations

Písmena © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Zlaté ocenění v disciplíně televizní reklama z New Yorku, zlato z Montreux, vítězství v soutěži INMA Newspaper Marketing Award, platinové a dvojnásobné zlaté ocenění v rámci ceny Effie v disciplině televizní reklama. Agentury se starají o to, aby reklamní segment a segment PR měl i za hranicemi tradiční reklamy značnou dynamiku.

Obsah

Tradice a inovace

Služby marketingové komunikace jsou jednou z nejmladších oblastí marketingu a kreativního sektoru v Rakousku. První rakouské reklamní agentury se zakládaly v souvislosti s hospodářským rozmachem v 60. letech 20. století. Od té doby oblast marketingové komunikace neustále roste a je jedním z nejrychleji rostoucích hospodářských odvětví. Obzvlášť dynamicky se za poslední roky vyvíjí oblast přímého marketingu, PR a eventových projektů, a především reklama on-line.

Zajímavým vývojovým trendem rakouského odvětví marketingové komunikace jsou služby přesahující hranice jednotlivých oblastí. Komerční reklama a tradiční kreativní oblasti se stále častěji prolínají. Dynamický vývoj přístupů jako např. Corporate design nebo komunikační design svědčí o prolínání designu a reklamy. Akustická prezentace značky se zase odvíjí od vzájemné inspirace reklamy a hudby.

Struktura a segmenty

Rakouské odvětví marketingové komunikace se vyznačuje rychlým růstem. Jeho příslušníky sdružuje Oborový svaz pro reklamu a marketingovou komunikaci (Fachverband für Werbung und Marktkommunikation), který čítá 20 000 aktivních členů. Jejich počet se za posledních deset let více než zdvojnásobil.

Třetinu subjektů představují společnosti s jedním členem. Tento fakt podobně jako v dalších oblastech rakouské kreativní tvorby poukazuje na značnou rozrůzněnost trhu. Oproti několika velkým společnostem stojí četné malé agentury a jednotlivé osoby – podnikatelé.

Profesní skupiny

Oborový svaz pro reklamu a marketingovou komunikaci, který je součástí Rakouské hospodářské komory, rozlišuje tyto profesní skupiny:

 • reklamní agentury,
 • grafický design pro reklamní účely,
 • poradenství v oblasti PR,
 • reklamní architektura,
 • ohlašovací podniky,
 • výzkum trhu a veřejného mínění,
 • distribuce reklamních předmětů,
 • zprostředkování reklamy,
 • přímý marketing a správa adres,
 • agentury pro eventové programy,
 • agentury pro zpracování multimediálních materiálů,
 • agentury zaměřené na sponzoring.

Rakouské odvětví reklamy a marketingové komunikace se člení do dvou segmentů:

 • above the line (tradiční reklama): definuje se zpravidla jako reklama, která se na spotřebitele obrací prostřednictvím médií jako tisk, plakáty, televize či rozhlas;
 • below the line („netradiční“ reklama): zahrnuje především PR, veletrhy, výstavy, sponzoring, eventové projekty, přímý marketing či reklamu on-line.

Tvorba a produkce

Kreativní tvorba představuje jádro odvětví komunikace a většinou se dělí na vizualizaci reklamního sdělení (grafik / Art Director) a na vytvoření textových sdělení (Copy Writer). Celkovou koordinaci má na starost Creative Direction. V menších agenturách často nejsou jednotlivé pracovní postupy tvorby a produkce jasně oddělené. Větší agentury mají zpravidla zvláštní oddělení zaměřené na kreativní činnost, a jiné, určené pro kontakt se zákazníky; toto rozdělení se často ze strategických a komunikačních důvodů ruší. Mnozí se snaží o to, aby se v procesu kreativní tvorby odbouralo i rozdělení na oblasti zpracování textu a grafiky.

Reklama

Kreativci z Rakouska na sebe v posledních letech neustále upozorňovali na mezinárodních festivalech věnovaných reklamě. Úspěšné byly jak pobočky velkých mezinárodních agenturních sítí, tak ryze rakouské agentury. Nejvíce ocenění za kreativní činnost v roce 2006 nasbíraly tyto agentury (výběr):


Na jedné straně stojí několik velkých reklamních společností, zaměstnávajících až 100 zaměstnanců, na opačné straně pomyslné škály je pak mnoho malých agentur a jednotlivých osob – podnikatelů, kteří se navzdory menším kapacitním možnostem prosazují díky pružné nabídce v širokém spektru služeb a díky kreativnímu potenciálu; často dokáží dobře obsadit zbytkové prostory trhu.

Odborná média Horizont a Bestseller každoročně zveřejňují žebříček ke zhodnocení kreativního potenciálu rakouského odvětví reklamy.

Public relations

Rakouské odvětví PR je mladší než tradiční sektor reklamy. Na rozdíl od ryzí reklamy (jejímž cílem je zvýšení odbytu) je úkolem PR (vnitřní a vnější) komunikace, přičemž je důraz v první řadě kladen na dorozumění, budování porozumění a důvěry.

Mnoho velkých reklamních společností má vlastní oddělení PR. Ale své místo na trhu úspěšně obhájily i agentury, které se na PR zaměřují výhradně, jako např.:


Pokud chcete získat více informací k rakouské situaci v oblasti PR, můžete si na internetové stránce Oborového svazu pro reklamu a marketingovou komunikaci stáhnout studii k trhu se službami PR. Na internetové stránce Rakouského svazu pro PR (Public Relations Verband Austria) naleznete další informace k teorii a praxi PR.

Zprostředkování a podpora

V oblasti komunikace rakouského odvětví kreativních služeb jsou aktivní různé svazy, které zastupují zájmy svých členů. Některé z nich naleznete zde:

Média

Periodikum Lürzer´s Archive vydává rakouský odborník v oblasti reklamy Walter Lürzer. Tento časopis vychází šestkrát do roka a nabízí ucelený přehled o celosvětovém dění v reklamním odvětví.

Jinými médii v odvětví marketingové komunikace jsou:

 • Der Horizont - týdeník pro reklamu, marketing a média
 • Bestseller - vychází desetkrát ročně, přináší zasvěcené zprávy z oboru marketingové komunikace
 • Medianet - deník pro B2B v daném oboru
 • a3 Wirtschaftsverlag - periodikum pro média, marketing a reklamu
 • Extradienst - periodikum pro marketing a komunikaci

Ocenění

V rozličných oblastech rakouského odvětví marketingové komunikace se pravidelně udělují různá ocenění.
Kreativci si patrně nejvíce cení ocenění Venuše, které uděluje Creativ Club Austria . Na úrovni zadavatelů se pak jedná o ocenění Effi.

Nejvyššími státními oceněními jsou:

 • Státní cena za reklamu (Staatspreis Werbung) a
 • Státní cena za public relations (Staatspreis Public Relations).

K dalším cenám patří (výběr):

Výčet nejdůležitějších vnitrostátních a mezinárodních ocenění v oboru naleznete na internetové stránce Oborového svazu pro reklamu a marketingovou komunikaci .

Autor:
Doris Rothauer / Büro für Transfer
Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA