Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Reklaam ja PR

Hõljuvad tähed © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Kuld TV-reklaamfilmide kategoorias New Yorkis, kuld Montreuxis, INMA Newspaper Marketing Award võitja, plaatina ja topeltkuld Effie´l. Mitte ainult suured Austria kommunikatsioonifirmad pole edukad, vaid ka väikesed agentuurid annavad reklaami ja PR-valdkonnas väljapool klassikalise reklaami piire loomingulisi impulsse.

Sisukord:

Traditsioon ja innovatsioon

Kommunikatsioonivaldkond on Austria loomemajanduse üks uusimaid valdkondi. Austria esimesed reklaamiagentuurid rajati majandusbuumi käigus 60ndatel aastatel. Sellest ajast kasvab kommunikatsioonisektor pidevalt ja on üks kõige kiiremini kasvavatest majandusharudest. Eriti dünaamiline on viimastel aastatel olnud areng otseturustuse-, PR- ja eventmanagement-valdkondades ning kõige enam on edenenud internetireklaam.

Austria kommunikatsioonsektoris on huvitavaks arenguks trend cross-over-teenuste suunas. Aina sagedamini ületatakse kommertsreklaami ja klassikalise loomevaldkonna vaheline piir. Selliste valdkondade nagu näiteks ühtne firmastiil või kommunikatsioonidisain toetab disaini ja reklaami kokkukasvamist. Akustiline kaubamärk sünnib reklaami ja muusikavaldkonna vastastikusest inspiratsioonist.

Harud ja struktuurid

Austria kommunikatsioonivaldkonda iseloomustab ülikiire areng. Reklaami- ja Turukommunikatsiooniliidul on ligikaudu 20.000 aktiivset liiget. Viimase kümne aasta jooksul on liikmete arv enam kui kahekordistunud.

Kolmandik ettevõtetest on ühemehefirmad. Selles avaldub – nagu ka Austria loomemajanduse teistes valdkondades – turu tugev diferentseerumine. Vähestele suurtele ettevõtetele astuvad vastu arvukad väikesed agentuurid ja üksikettevõtjad.

Kutsevaldkonnad

WKO Reklaami- ja Turukommunikatsiooniliit eristab järgmisi kutsevaldkondi:

 • reklaamiagentuurid
 • reklaami graafiline disain
 • PR-nõustamine
 • reklaamiarhitektuur
 • turuletuleku-toomisettevõtted
 • turu- ja arvamusuuringud
 • reklaamvahendite jaotus
 • reklaami tegemine
 • otsemarketing- ja postitus
 • event-agentuurid
 • multimeediaagentuurid
 • sponsoragentuurid 

Austria reklaami- ja kommunikatsioonivaldkond jaguneb omakorda kaheks sektoriks:

 • above-the-line-reklaam (klassikaline reklaam), mida defineeritakse enamasti traditsioonilise reklaamina, mis jõuab tarbijani selliste meediumite kaudu nagu ajakirjad, plakatid, TV või raadio. 
 • below-the-line-reklaam („mitteklassikaline“ reklaam), mis hõlmab eelkõige PR, messe, näitusi, sponsorlust, üritusi, otsemarketingi ja internetireklaami.

Looming ja tootmine

Looming on kommunikatsioonivaldkonna süda ja jaguneb enamasti reklaamsõnumi visualiseerimiseks (graphic/art director) ning tekstisõnumi koostamiseks (tekstilooja). Tervikliku koordineerimise eest vastutab creative direction. Väiksemates agentuurides ei tõmmata sageli selget piiri loomingu ja tootmise vahel. Suuremad agentuurid on enamasti jaotatud loominguliseks osaks ja klientidega suhtlemiseks, kuid sellest jaotusest loobutakse sageli strateegilistel ja kommunikatiivsetel põhjustel. Ka loomingulises osas püüavad paljud vältida teksti ja graafika eraldamist loomingulises protsessis.

Reklaam

Austria reklaamiloojatel on viimastel aastatel ikka ja jälle õnnestunud äratada rahvusvahelistel reklaamifestivalidel tähelepanu. Seejuures on edukalt esinenud nii suurte rahvusvaheliste agentuuride tütarfirmad kui ka puhtalt Austria agentuurid. 2006. aastal olid loomingulistel konkurssidel edukad järgmised agentuurid (valik):


Mõnele suurele reklaamiettevõttele, milles on kuni 100 töötajat, vastanduvad arvukad väikesed agentuurid ja ühemehefirmad, mis on edukad hoolimata oma väikesele võimsusele ja tänu paindlikule tegevusvaldkonnale ning loomingulisele potentsiaalile ja on leidnud oma koha just niššides.

Erailane meedia Horizont ja Bestseller avaldab igal aastal loomingulisuse reitingu hindamaks Austria reklaamivaldkonna loomingulist potentsiaali.

Public Relations

Austria PR-valdkond on noorem kui klassikaline reklaamisektor. Erinevalt puhtast reklaamist (müügi suurendamise eesmärgiga) on PR-i puhul oluline (sisemine ja välimine) kommunikatsioon, kusjuures põhitähelepanu suunatakse mõistmisele, mõistmise ja usalduse loomisele.

Paljudel suurtel reklaamifirmadel on oma PR-osakonnad. Kuid ka PR-agentuurid on leidnud oma koha, edukad on näiteks:


Kas Te soovite saada rohkem teada Austria PR-maastiku kohta? Kõik peamine PR-turu kohta on allalaadimiseks üleval Reklaami ja Kommunikatsiooni Liidu koduleheküljel. Public Relations Verband Austria koduleheküljel leiate täiendavat infot PR-teooria ja –praktika kohta.

Vahendamine ja toetamine

Austria loomemajanduse kommunikatsioonivaldkonnal on arvukalt huvide esindajaid ja liitusid. Mõned neist on:


Meedia

Ajakiri Lürzer´s Archive ilmub kuus korda aastas ja seda annab välja Austria reklaamiekspert Walter Lürzer. Ajakiri annab põhjaliku ülevaate kogu maailma reklaamivaldkonnast.

Kommunikatsioonivaldkonna teised meediad on:


Tunnustus

Austria kommunikatsioonivaldkonna erinevates harudes antakse regulaarselt välja preemiaid ja auhindu.
Loomeinimeste hulgas kõige enam hinnatud on autasu on Creativ Club Austria Veenus. Tellijate osas kehtib sama Effi kohta.

Kõige kõrgemateks riiklikeks tunnustusteks on:

 • Reklaami riiklik preemia
 • Avalike suhete riiklik preemia 

Teised auhinnad on (valik):

Valdkonna kõige olulisemate Austria ja rahvusvaheliste auhindade kokkuvõtte leiate Reklaami- ja Turukommunikatsiooni Liidu koduleheküljelt.

Autor::
Doris Rothauer / Büro für Transfer
Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA