Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Reklama a PR

schwebende Buchstaben © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Zlato v disciplíne televízna reklama v New Yorku, zlato v Montreuxe, víťaz v INMA Newspaper Marketing Award, platina a dvojnásobné zlato v Effie. Nie len veľké podniky rakúskeho komunikačného hospodárstva slávia úspechy, ale sú to aj malé agentúry, ktoré určujú kreatívnu dynamiku odvetvia reklamy a PR siahajúcu za hranice klasickej reklamy.

Obsah:

Tradícia a inovácia

Komunikačné odvetvie je jedným z najmladších oblastí kreatívneho hospodárstva v Rakúsku.
Prvé rakúske reklamné agentúry boli založené ako dôsledok hospodárskeho boomu v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Odvtedy komunikačný sektor neustále narastá a je jedným z najrýchlejšie rastúcich hospodárskych odvetví. Mimoriadne dynamicky sa vyvíjali v posledných rokoch oblasť priameho marketingu, PR, ako aj event manažmentu a predovšetkým online reklama.

Zaujímavou tendenciou v rakúskom komunikačnom sektore je trend ku cross-over službám. Stále častejšie sa prekračujú hranice medzi komerčnou reklamou a klasickou kreatívnou oblasťou. Zrastanie dizajnu a reklamy reprezentuje dynamický vývoj disciplín, akými sú corporate dizajn alebo komunikačný dizajn. Zvukové značky vznikajú zo vzájomnej inšpirácie reklamy a hudobného odvetvia.

Oblasti a štruktúry

Komunikačné odvetvie Rakúska sa vyznačuje rýchlym rastom. Odborný zväz pre reklamu a komunikáciu trhu (Fachverband für Werbung und Marktkommunikation) má okolo 20.000 aktívnych členov. Tento počet sa v posledných desiatich rokoch viac ako zdvojnásobil.

Tretinu podnikov tvoria podniky jednej osoby. Naznačuje to silnú diferenciáciu trhu, aká je typický aj v iných oblastiach rakúskeho kreatívneho hospodárstva. Oproti niekoľkým veľkým podnikom stojí množstvo malých agentúr a individuálnych podnikateľov.

Odbory

Odborný zväz pre reklamu a komunikáciu trhu pri Rakúskej hospodárskej komore rozlišuje nasledovné odbory v povolaniach:

 • reklamné agentúry
 • reklamný grafický dizajn
 • PR - poradenstvo
 • reklamná architektúra
 • oznamovacie podniky
 • výskum trhu a verejnej mienky
 • distribúcia reklamných prostriedkov
 • sprostredkovanie reklamy
 • priamy marketing a vydavateľstvá adries
 • event - agentúry
 • multimediálne - agentúry
 • sponzoringové - agentúry

V rámci odvetvia sa delí rakúska oblasť reklamy a komunikácie na dva sektory:

 • Reklama above-the-line (klasická reklama) je definovaná najčastejšie ako tradičná reklama, ktorá sa obracia na konzumentov cez médiá, akými sú časopisy, plagáty, televízia alebo rozhlas.
 • Reklamou below-the-line („nie klasická“ reklama) sa rozumie predovšetkým PR, veľtrhy, výstavy, sponzoring, eventy, priamy marketing alebo reklama online.

Kreácia a produkcia

Kreácia tvorí kreatívne jadro odvetvia komunikácie a obyčajne sa delí na vizualizáciu reklamného posolstva (grafik/art director) a na vytvorenie textového posolstva (textár). Celkovú koordináciu má na starosti creative direction. V menších agentúrach často nie sú od seba oddelené rôzne pracovné procesy v rámci kreácie a produkcie. Väčšie agentúry sa zväčša delia na kreáciu a kontakt so zákazníkom, pričom sa toto rozdelenie často narúša zo strategických a komunikatívnych dôvodov. Mnohí sa snažia prekonať aj rozdelenie v rámci kreácie na text a grafiku v kreatívnom procese.

Reklama

Kreatívnym pracovníkom Rakúska sa v posledných rokoch opakovane podarilo na seba upozorniť na medzinárodných festivaloch reklamy. Úspešne sa pritom dokázali prezentovať tak pobočky veľkých medzinárodných agentúrnych sietí, ako aj rýdzo rakúske agentúry. V roku 2006 boli medzi agentúrami odmenenými cenami za kreativitu (výber):


Oproti niekoľkým veľkým reklamným podnikom, ktoré majú až do 100 zamestnancov, stoja mnohé menšie agentúry a podniky jednotlivca, ktoré sa vedia profilovať napriek nižším kapacitám vďaka svojej flexibilnej oblasti činnosti a ich kreatívnemu potenciálu a často sa dokážu veľmi dobre presadiť v medzerách na trhu.

Odborné médiá  Horizont a Bestseller uverejňujú každý rok kreatívny ranking hodnotenia kreatívneho potenciálu rakúskeho reklamného odvetvia.

Public Relations

Rakúske odvetvie PR je mladšie ako klasické odvetvie reklamy. Na rozdiel od čistej reklamy (s cieľom zvýšenia odbytu) ide v PR o (internú a externú) komunikáciu, pričom smeruje primárna orientácia na dorozumievanie, vybudovanie pochopenia a dôvery.

Mnohé veľké reklamné podniky majú vlastné oddelenie PR. Úspešne sa však dokážu etablovať aj rýdzo PR agentúry, ako napr.: 


Chcete sa dozvedieť viac o rakúskom PR prostredí? Základnú štúdiu k trhu PR uverejňuje na svojej stránke 
Odborný zväz pre reklamu a komunikáciu trhu (Fachverband für Werbung und Marktkommunikation) pripravenú na download. Na web stránke  Public Relations Verbandes Austria nájdete ďalšie informácie o teórii a praxi PR.

Sprostredkovanie a podpora

Komunikačná oblasť rakúskeho kreatívneho hospodárstva sa vyznačuje rôznorodosťou zástupcov záujmov a spolkov. Niektoré z nich nájdete tu: 

Mediá

Magazín Lürzer´s Archive vychádza šesťkrát ročne a vydáva ho rakúsky expert na reklamu Walter Lürzer . Tento časopis ponúka rozsiahly prehľad o odvetví reklamy na celom svete.

Inými médiami komunikačného odvetvia sú:

 • Der Horizont - Wochenzeitung für Werbung, Marketing, und Medien
 • Bestseller - zehn mal jährlich Hintergrundberichte aus der Kommunikationsbranche
 • Medianet - B2B-Tageszeitung für die Branche
 • a3 Wirtschaftsverlag   - Magazin für Media, Marketing und Werbung
 • Extradienst - Magazin für Marketing und Kommunikation

Auszeichnungen

V rámci rôznych oblastí rakúskeho komunikačného odvetvia sa pravidelne udeľujú ocenenia a vyznamenania.
Hádam najobľúbenejšou cenou je Venuša, ktorú udeľuje  Creativ Club Austria .To isté platí z pohľadu objednávateľov pre Effi.

Najvyššími štátnymi vyznamenaniami sú:

 • Štátna cena za reklamu
 • Štátna cena za Public Relations

Ďalšími cenami sú (výber): 

Zhrnutie najdôležitejších národných a medzinárodných cien tohto odvetvia uverejňuje na svojej web stránke Odborný zväz pre reklamu a komunikáciu trhu (Fachverband für Werbung und Marktkommunikation) .

Autor:
Doris Rothauer / Büro für Transfer
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA