Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Marketing i PR

schwebende Buchstaben © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Zlatna medalja u disciplini TV-reklama u Njujorku, zlato u Montreu, osvajač nagrade INMA Newspaper Marketing, dobitnik platinske i dvaputa zlatne medalje na dodeli Effie. Ne postižu uspeh samo velepreduzeća austrijske komunikacione privrede, već i male agencije iz marketing i PR-sektora prevazilaze granice klasičnog reklamiranja i oplemenjuju kreativnom dinamikom.

Sadržaj:

Tradicija i inovacija

Komunikacija je jedna od mlađih grana kreativne ekonomije u Austriji. Prve austrijske PR agencije zasnovane su za vreme privredne konjunkture 60-tih godina. Od tada se sektor komunikacije neprestano razvijao i jedan je od privrednih grana sa najvećom stopom rasta. Posebno dinamično razvili su se poslednjih godina oblasti direktnog marketinga, odnosi sa javnošću  kao i  priređivanje manifestacija, a pre svega internet-reklamiranje.

Zanimljiva tendencija u austrijskom sektoru konumikacije je trend ka "Cross-over"-uslugama. Granice između komercijalnih reklama i klasičnih kreativnih oblasti sve više blede. Dinamičan razvoj disciplina kao što je "Corporate Disgin" ili komunikacijski dizajn simbol su srastanja dizajna i marketinga. Akustični brendovi nastaju međusobnom inspiracijiom marketinga i muzičke branše.

Sektori i strukture

Austrijski sektor komunikacije odlikuje se viskom stopom rasta. Oko 20.000 članica pripada Udruženju za marketing i tržišnu komunikaciju. Brojčano stanje se poslednjih 10 godina udvostručio.

Trećina prduzeća sastoji se od samo jedne osobe, što dokazuje da, kao i u drugim oblastima austrijske kreativne ekonomije, postoji upečatljiva diferencijacija tržišta. Sa jedne strane su  velika  preduzeća, a sa druge brojne manje agencije i preduzetnici.

Profesionalne grane

Udruženje za marketing i tržišnu komunikaciju Privredne komore Austrije razlikuje sledeće profesionalne grupe:

 • Agencija za marketing
 • Grafički dizajn reklama
 • PR-savetovanje
 • Arhitektura marketinga
 • Preduzeća za promociju
 • Istraživanje tržišta i javnog mnjenja
 • Distribucija reklamnog materijala
 • Posrednik marketinga
 • Direktni marketing i izdavanje adresa
 • Agencija za organizaciju manifestacija
 • Multimedijana agencija
 • Agencija za sponzorstvo

U okviru ove grane oblast austrijskog marketinga i komunikacije deli se u dva sektora:

 • Above-the-line- reklamiranje (klasično reklamiranje)se većinom definiše kao tradicionalno reklamiranje, koje dopire do ciljne grupe preko medija kao što su štampa, plakati, televizija ili radio.
 • Below-the-line- reklamiranje („ne-klasično“ reklamiranje) podrazumeva pre svega PR, sajmove, izložbe, sponzorstva, manifestacije, direktni marketing ili internet reklame.

Kreacija i proizvodnja

Kreacija je kreativna srž u oblasti komunikacije, a većinom se deli na vizualizaciju reklamne poruke (Grafika/art direktor) i na oblikovanje tekstualnih poruka (tekster). Ukupna koordinacija je u rukama krativnog direktora. U manjim agencijama nema jasnih granica između stepena procesa rada. Veće agencija obično imaju službu za kraciju i korisničku službu, pri čemu se ta podela iz strategijskih i komunikacijskih razloga često ukida. Takođe u oblasti kreacije se mnogi trude da prevaziđu podelu između teksta i grafike u kreativnom procesu.

Reklamiranje

Austrijskim kreativcima poslednjih godina pošlo je za rukom da privuku pažnju na sebe, pri čemu su se uspešno prezentovali kao podružnice velikih međunarodnih agencija, tako i čisto austrijske agencije. U nastavku sledi izbor najuspešnijih agencija u 2006.godini:


Sa jedne strane imamo velike marketing agencije sa do 100 zaposlenih, a sa druge ima opet mnogo malih agencija, koja uprkos malih kapaciteta fleksibilnošću i svojim kreativnim potencijalom pokrivaju alternativne potrebe.
Stručni mediji Horizont i Bestseller svake godine objavljuju bodovanje radi procene kreativnog potencijala austrijskog marketing sektora.

Public Relations

Austrjska grana za  PR mlađa je od klasičnog reklamnog sektora.Dok čisto reklamiranje ima za cilj povećnaje prodajne stope,  Publik relations stavlja akzenat na (internu i eksternu) komunikaciju sa primarnim ciljem da se izgradi komunikaciji, razumevanje i poverenje.

Mnoga reklamna preduzeća raspolažu sopstenim PR-agencijama, ali su i samostalne  PR-agencije postigle uspeh, kao npr.:


Želite da saznate više o austrijskom PR-sektoru? Studiju o osnovama PR-tržišta možete preuzeti na internet prezentaciji  Udruženja za marketing i tržišnu komunikaciju Na internet prezentaciji  udruženja  Public Relations Verbandes Austria postavljene su dodatne informacije o teoriji i praksi vezane za oblast Publik Relations.

Posređivanje i podrška

Komunikacija kao grana austrijske kreativne ekonomije raspolaže sa mnoštvom interesnih zastupništava i udruženjima, kao što su sledeći:

Mediji

Magazin Lürzer´s Archive izdaje šest puta godišnje  austrijski stručnjak za marketing Walter Lircer (Walter Lürzer). Časopis pruža iscrpan pregled reklamne branše čitavog sveta.

U medije iz oblasti komunikacije spadaju još:

Odlikovanja

U okviru raznih oblasti austrijske komunikacijske grane redovno se dodeljuju nagrade i odlikovanja.
Najomiljenija nagrada za kreativne je VENERA koju dodeljuje Creativ Club Austria . Isto važi i za EFFI sa stanovišta nalogodavaca.

Najviša državna odlikovanja su:

 • Staatspreis Werbung
 • Staatspreis Public Relations

Postoje još sledeće nagrade (izbor):

Pregled najvažnijih domaćih i međunarodnih nagrada iz ove oblasti naći ćete na internet prezentaciji Udruženja za marketing i tržišnu komunikaciju .

Autor:
Doris Rothauer / Büro für Transfer
Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA