Advantage Austria Gezinme çubuğunu göster

REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLER

Havada süzülen harfler © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

TV reklamı alanında New York'ta altın, Montreux'da altın, INMA Newspaper Marketing Award galibi, Effie'de platin ve çifte altın. Başarılarını kutlayan sadece Avusturya'nın iletişim ekonomisinin büyük şirketleri değildir, küçük ajanslar da reklamcılık ve halkla ilişkiler branşlarında, klasik reklamcılığın sınırları dışına çıkan yaratıcı bir dinamizm sergilemektedirler.

İçerik:

GELENEK VE YENİLİK

İletişim branşı, Avusturya'daki yaratıcı ekonominin en genç alanlarından biridir. Avusturya'nın ilk reklam ajansları 1960'lı yılların ekonomik patlamasından sonra kurulmuştu. İletişim sektörü o günden bu yana sürekli büyüme göstermektedir ve en hızlı büyüyen ekonomi dallarından biridir. Son yıllarda özellikle doğrudan satış, halkla ilişkiler, organizasyon yönetimi ve özellikle de çevrimiçi reklam dinamik bir gelişme göstermiştir.

Avusturya iletişim sektörünün ilginç bir eğilimi de, çapraz hizmetlere giderek daha fazla ilgi göstermesidir. Ticari reklam ile klasik yaratıcılık alanları arasındaki sınırlar giderek daha sıklıkla aşılmaktadır. Kurumsal Dizayn ve İletişim Dizaynı gibi disiplinlerin dinamik gelişimi, dizayn ile reklamın birlikte büyümesine neden olmaktadır. Akustik marka ise reklam ve müzik branşları arasındaki karşılıklı esinleme sonrasında ortaya çıkmaktadır.

ALANLAR VE DOKULAR

Avusturya'nın iletişim branşı hızlı bir büyüme göstermektedir. Reklam ve Piyasa İletişimi Meslek Birliği'nde yaklaşık 20.000 aktif üye bulunmaktadır. Bu sayı son on yılda iki katından fazlasına çıkmıştır.

Şirketlerin üçte biri tek kişilik işletmelerdir. Bu, Avusturya yaratıcı ekonomisinin diğer branşlarında da görüldüğü üzere, pazarda ciddi bir ayırımlaşmanın bulunması anlamına gelmektedir. Bir büyük şirkete karşı çok sayıda küçük ajans ve bireysel işletmeciler bulunmaktadır.

Meslek Dalları

WKO'nun Reklam ve Pazar İletişimi Meslek Birliği aşağıdaki meslek gruplarını ortaya koymaktadır:

 • Reklam Ajansları
 • Reklam Grafik Dizaynı
 • Halkla İlişkiler Danışmanlığı
 • Reklam Mimarlığı
 • Tanıtım Şirketleri
 • Pazar ve Fikir Araştırması
 • Reklam Malzemesi Dağıtımı
 • Reklam Malzemesi
 • Doğrudan Pazarlama ve Adrese Teslimat
 • Organizasyon Ajansları
 • Multimedya Ajansları
 • Sponsorluk Ajansları

Branşın kendi içinde Avusturya reklam ve iletişim alanı iki sektöre ayrılmaktadır:

 • Above-the-line-reklam (klasik reklam) genellikle tüketicilere gazeteler, panolar, televizyon veya radyo gibi medyalar aracılığıyla ulaşan geleneksel reklamı tanımlamaktadır.
 • Below-the-line-reklam („klasik olmayan“ reklam) özellikle halkla ilişkiler, fuarlar, sergiler, sponsorluk, organizasyonlar, doğrudan pazarlama veya çevrimiçi reklamı kapsamaktadır.

YARATICILIK VE YAPIMCILIK

Yaratıcılık iletişim branşının merkezinde bulunmaktadır ve genellikle reklam mesajının görselleştirilmesi (Grafik/Sanat Yönetimi) ile metin mesajının oluşturulması (metin yazarı) şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Burada koordinasyon Kreatif Direktör'e aittir. Küçük ajanslarda yaratıcılık ve üretim içindeki farklı çalışma süreçleri sıklıkla birbirlerinden ayrılmamaktadır. Daha büyük ajanslar bu süreci genellikle yaratıcılık ve müşteri ilişkileri diye ikiye ayırmaktadırlar, ancak bu ayırım sıklıkla stratejik ve iletişimsel sebeplerden ötürü kesintiye uğramaktadır. Yaratıcılık aşamasında da pek çok ajans, metin ve grafik süreçlerini birleştirme çabası içindedir.

Reklam

Avusturya'nın yaratıcılığı son yıllarda reklam festivallerinden dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştır. Bu etkinliklerde hem büyük şirketlerin alt kuruluşları, hem de salt Avusturyalı ajanslar kendilerini başarıyla tanıtma olanağı bulmuşlardır. 2006 yılında verilen yaratıcılık ödüllerinde başarı kazanan ajanslar şunlardır  (seçki):


Bünyesinde 100 kişi çalışan büyük reklam şirketlerinin karşısında sıklıkla küçük ajanslar ve tek kişilik işletmeler bulunmaktadır, ancak düşük kapasitelerine rağmen esnek faaliyet alanları ve yaratıcı potansiyelleri nedeniyle, boşlukları iyi bir şekilde değerlendirmeyi bilmektedirler.

Horizont ve Bestseller isimli ihtisas medyaları her sene Avusturya'nın reklam branşını değerlendirmek üzere bir yaratıcılık sıralaması yapmaktadırlar.

Halkla İlişkiler

Avusturya'nın halkla ilişkiler branşı, klasik reklam sektöründen daha gençtir. Hedefi satışı arttırmak olan klasik reklamcılığın aksine, halkla ilişkiler de ön planda (iç ve dış) iletişim bulunmakta ve öncelikli olarak karşılıklı anlayış, diyalog ve güven tesisi hedeflenmektedir.

Pek çok büyük reklam şirketinin kendi halkla ilişkiler bölümleri bulunmaktadır. Ancak bağımsız halkla ilişkiler ajansları da başarılı bir şekilde pazarda yer edinebilirler, örneğin: 


Avusturya'nın halkla ilişkiler çevresi hakkında daha fazla bilgi mi edinmek istiyorsunuz? Halkla ilişkiler pazarının durumuna dair araştırmalar Reklam ve İletişim Meslek Birliği 'nin web sitesinde yüklemeye hazırdır.  Avusturya Halkla İlişkiler Birliği web sitesinde halkla ilişkilerin teorisine ve pratiğine dair bilgiler bulabilirsiniz.

KURUMLAR VE DESTEK

Avusturya yaratıcı ekonomisinin iletişim alanı, oldukça çeşitlilik gösteren bir menfaat temsilcilikleri ve birlikleri çevresine sahiptir. Burada bunların bir kısmını bulacaksınız:

Medyalar

Lürzer´s Archive dergisi yılda altı kez Avusturyalı reklam uzmanı Walter Lürzer tarafından yayımlanmaktadır. Dergi, dünya çapındaki reklam branşına dair kapsamlı bilgiler içermektedir.

İletişim branşının diğer medyaları şunlardır:

Ödüller

Avusturya iletişim branşının farklı alanları arasında düzenli olarak ödüller verilmektedir.
Yaratıcılık alanında en sevilen ödül,Creativ Club Austria 'nın Venüs'üdür. Bunun aynısı işveren açısından da Effi ödülü için geçerlidir.

En büyük devlet ödülleri şunlardır:

 • Devlet Reklam Ödülü
 • Devlet Halkla İlişkiler Ödülü

Diğer ödüller de şunlardır (seçki):

Branşın en önemli ulusal ve uluslararası ödülleri hakkında geniş bilgiyi Reklam ve Pazar İletişimi Meslek Birliği 'nin web sitesinde bulabilirsiniz.

Yazar:
Doris Rothauer / Büro für Transfer
Yazdır
©©ADVANTAGE AUSTRIA