Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Prehľad

V oblasti spracovania umelých hmôt je činných viac ako 560 (NACE 222) rakúskych podnikov s približne 26.600 zamestnancami. Spolu so surovinami z umelých hmôt a tovaru z umelých hmôt sa vyrába v Rakúsku aj celý rad pomocných látok; pre výrobu a spracovanie umelých hmôt. Aj rakúske podniky vyrábajúce stroje pre spracovanie umelých hmôt majú popredné postavenie v medzinárodnom merítku. Ponúkame Vám prehľad o tomto dôležitom rakúskom priemyselnom odvetví.

Obsah:

Umelá hmota – surovina z Rakúska

Spracovanie umelých hmôt má tradíciu: Na prelome 19. a 20. storočia spracovávali rakúske podniky celuloid, syntetickú rohovinu alebo galalit na gombíky, šperky a iný tovar. Dnes vyrábajú výrobcovia a spracovatelia umelých hmôt v Rakúsku výrobky v hodnote okolo 7,1 miliárd Euro.

V dôsledku malého domáceho trhu je toto odvetvie orientované na export. Viaceré podniky sú skoro výlučne orientované na zahraničné trhy. Niektoré podniky vyrábajú umelé hmoty ako sú polyetylén alebo penový polystyrol. Dôležitú úlohu zohráva spracovanie umelých hmôt.

Najdôležitejšie produkty

Najdôležitejšími produktmi vyrábanými v Rakúsku sú:

  • produkty na balenie (fólie, sudy, kanistre, fľaše atď.)
  • technické dielce pre automobilový priemysel, strojárenstvo a elektrotechniku
  • potrubia a produkty pre stavebníctvo.

Stroje pre výrobu umelých hmôt – technika na najvyššej úrovni

Rakúske podniky z oblasti výroby strojov pre výrobu umelých hmôt úspešne exportujú do celého sveta. Vysoký technický štandard a know-how v tomto odvetví výroby strojov a zariadení sú vysoko hodnotené na európskych aj medzinárodných trhoch.

Ponúkajúci z Rakúska vyrábajú nie len stroje na výrobu umelých hmôt, ale dodávajú okrem toho aj moduly, nástroje a automatizáciu, ktoré garantujú ich zákazníkom najvyššiu kvalitu a produktivitu. K faktorom úspechu odvetvia patria dobre pripravení odborníci a spolupráca s výrobcami iných krajín. 

Bohatstvo nápadov a povedomie kvality

Rakúski výrobcovia strojov na výrobu umelých hmôt sa vyznačujú mimoriadne veľkou mierou novátorstva. Samozrejme k tomu patria vysoko kvalitné výrobky z vlastného vývoja a funkčné špeciálne výrobky na objednávku.

Österreichische Branchengruppe der Kunststoffmaschinenhersteller
Zväz priemyslu technológie kovov
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Vienna
Austria
 
+43 5 90 900/3482
 
+43 1 505 10 20
office@fmti.at
 
http://www.metalltechnischeindustrie.at/en/
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA