Advantage Austria Показване навигация

Цифри и факти

Чрез някои подбрани цифри тук можете да се информирате за значението на бранша "Пластмаси" .


Основни данни за 2016:

Източник: Браншов съюз на австрийската химическа промишленост (2016)
Заети лица в предприятията за преработка на пластмаси в Австрия:около 25.400
Средна експортна квота на предприятията за преработка на пластмаси:около 33 %

Дял на продуктите на пластмасовата промишленост в химическата промишленост 2016:

Източник: Браншов съюз на австрийската химическа промишленост (FCIO) Годишен доклад на химическата промишленост за 2016 г.
Пластмасови изделия:36,6 %
Пластмаси в първична форма:13,2 %

най-големи предприятия на австрийската пластмасова промишленост според нето оборот в мил. евро (2016)

Alpla Holding GmbH 3.250,00
Greiner Holding AG 1.475,00
Semperit AG Holding 852,40
Agru Kunststofftechnik GmbH 300,00
Sunpor Kunststoff GmbH 276,00
Semperit Technische Produkte GmbH 267,10

Източник: http://www.trendtop500.at/


Последна актуализация на:
2017.09.01
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA