Advantage Austria Показване навигация

Бионауки / Фармацевтика

Австрия инвестира сериозно в биотехнологии, един от секторите с най-голям растеж в света. Австрия има особено силни страни в разработването на ваксини и лекарства за заболявания като рак и диабет. Нови области на специализация включват персонализирани лекарства, специално облекло и mHealth. Бионауки & Фармацевтични продукти от Австрия – Surprisingly Ingenious 

      Печатане
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA