Advantage Austria Показване навигация

ЦИФРИ И ФАКТИ

От посочените данни можете да се информирате за значението на бранша биотехнологии и фармация.

Данни за фармацевтичната промишленост на Австрия за 2014 г.

Квота на фармацията за 2014 г. (= дял на разходите за лекарствени средства във всички разходи за здравеопазване): 12,2 %.

Източник: „Фармиг”, Съюз на фармацевтичната промишленост на Австрия. „Данни & факти 2016”
Заети лицаca. 18.000
Брой компании (производители и вносители)220
Производство в млн. евро2.776
Внос в млн. евро7.283
Износ в млн. евро8.516

Десетте най-големи фармацевтични компании в Австрия по нетен оборот в млн. евро (2015)

1. Sandoz GmbH 1.600,00
2. Herba Chemosan Apotheker-AG 1.213,00
3. Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG 931,80
4. Baxter AG 497,68
5. Phoenix Arzneiwarengroßhandlung GmbH 491,92
6. Takeda Austria GmbH 449,00
7. Bartenstein Holding GmbH (Gerot-Lannach-Pharma) 404,10
8. Jacoby Holding GmbH 388,00
9. Jacoby GM Pharma GmbH 354,00
10. Fresenius Kabi Austria GmbH 352,00

Източник:www.trendTOP500.at


Данни за биотехнологиите в Австрия (2014)

Източник: Life Science Report Austria 2015
Заети лицаca. 1.660
Компанииca. 116
Производство в млн. евроca. 198

Линкове към темата

 
Pharmig
 
Life Science Austria (LISA)
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA