Advantage Austria Показване навигация

Общ преглед

В областта на машиностроенето, изграждането на промишлени съоръжения, производството на индустриални принадлежности, транспортната техника и промишления монтаж Австрия се причислява към абсолютните водещи „ноу-хау-страни” и може да предложи както утвърдени, така и иновационни продукти и услуги. Със специализацията и гъвкавостта си австрийските предприятия в тази индустрия на бъдещето се утвърждават успешно на световния пазар.

Съдържание:

Модернизация на промишлеността

Модернизацията на промишлеността е повече от лозунг. Важни импулси за икономиката дават нововъведенията и оптимизациите например в областите на 


Австрийските предприятия в сферата на модернизацията на промишлеността инвестират много в научноизследователската и развойната дейност и се намират на челно място в света. При това те работят заедно с реномирани местни и чуждестранни предприятия. 

Пример: Металургия

Технологичните лидери от Австрия предлагат най-модерното оборудване за черната и цветната металургия. При това най-съвременната технология на производствените процеси се допълва от съоръжения, отговарящи на най-новото състояние на техниката. Тези предприятия са Вашите оптимални бизнес партньори.

Пример: Транспортна техника

С развитието на иновационните технологии австрийските предприятия успяха да се превърнат в уважавани в целия свят партньори в областта на транспортната техника. Австрия е родината на лидери на световния пазар в области като ски лифтовете, въжените линии и машините за полагане на релсови пътища.

Машини и промишлени съоръжения

Австрия може да предложи много в областта на машините и промишлените съоръжения. През последните години този сектор успя да отбележи ръст както при броя на получените поръчки, така и при продажбите на готова продукция.

Експорт

Силното международно търсене е важен фактор за положителното развитие на този бранш. Австрийските експортни предприятия са международно позиционирани по най-добрия начин и абсолютно конкурентоспособни в областите на:

  • съоръженията за металургията
  • машините за преработка на пластмаса
  • машините за железопътното дело
  • изграждането на съоръжения за химическата промишленост
  • енергийното машиностроене
  • минната техника.

В рамките на ЕС има за забележително покачване на експорта.

За по-нататъшна информация моля влезте в контакт с Вашия Офис на ADVANTAGE AUSTRIA или се обърнете директно към:

Асоциация на металургичната индустрия
Wiedner Hauptstr. 63
1045 Виена
Австрия
 
+43 (0) 590900-3482
office@fmti.at
 
http://www.metalltechnischeindustrie.at/en/
Последна актуализация на:
2017.11.13
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA