Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Přehled

Pokud jde o stroje, výrobu průmyslových zařízení, průmyslové indikační přístroje, dopravní technologie a průmyslovou montážní činnost, patří Rakousko k zemím se špičkovým know how a může nabídnout jak osvědčené produkty, tak i produkty inovativní. Rakouské podniky, které se na tomto průmyslu budoucnosti podílejí, se díky specializaci a flexibilitě úspěšně prosazují na světovém trhu.

Obsah

Modernizace v průmyslu

Modernizace v průmyslu není jen teoretická představa. Důležité podněty získává průmysl z nových postupů a díky optimalizaci např. v těchto oblastech:

Rakouské podniky působící v oblasti průmyslové modernizace investují značné prostředky do výzkumu a vývoje a v mezinárodním srovnání se umisťují na předních pozicích. V této oblasti spolupracují s renomovanými institucemi jak v Rakousku, tak i v zahraniční.

Jako příklad uveďme metalurgii

Rakouské technické firmy, které v oboru patří k technologické špičce, nabízejí nejmodernější vybavení pro metalurgii slitin železa a barevných kovů. Stávající moderní technologie se doplňují zařízeními podle nejnovějšího stavu techniky. Tyto podniky jsou pro Vás optimálními obchodními partnery.

Dalším příkladem mohou být dopravní technologie

Díky vývoji inovativních technologií si rakouské podniky vydobyly světovou reputaci jako respektovaní obchodní partneři v oblasti dopravních technologií. Rakousko je domovem firem, které jsou jedničkou na světovém trhu, pokud jde o lyžařské vleky, lanovky, ale i stroje používané při stavbě kolejových tratí.

Stroje a zařízení pro průmysl

V oblasti strojů a zařízení pro průmysl může Rakousko mnoho nabídnout. V posledních letech toto odvětví dosahovalo růstových ukazatelů jak u počtu zakázek, tak u produkce uplatněné na odbyt.

Vývoz

Značnou měrou se na příznivém vývoji v tomto odvětví odráží silná mezinárodní poptávka. Rakouské firmy, které se zabývají vývozem do zahraničí, mají na mezinárodním trhu vynikající pozici a jsou zcela konkurenceschopné, a to v těchto oblastech:

  • zařízení pro metalurgii,
  • stroje na zpracování umělých hmot,
  • stroje pro odvětví železniční dopravy,
  • zařízení pro chemický průmysl,
  • výroba strojů pro energetický sektor,
  • důlní technologie.

Byli jsme svědky pozoruhodného nárůstu vývozu v rámci EU.

Další informace získáte u místního zastoupení ADVANTAGE AUSTRIA  nebo se obraťte přímo na

Sdružení kovotechnického průmyslu
Wiedner Hauptstr. 63
1045 Vídeň
Rakousko
 
+43 (0) 590900-3482
office@fmti.at
 
http://www.metalltechnischeindustrie.at/en/
Datum poslední aktualizace
2017.11.13
Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA