Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Prehľad

Rakúsko patrí v oblasti strojov, konštrukcie priemyselných zariadení, v priemyselných armatúrach, dopravnej technike a priemyselnej montáži k špičke krajín s vlastným know-how a ponúka osvedčené a inovatívne tovary a služby. Vďaka špecializácii a flexibilite sa rakúske podniky z tohto priemyselného odvetvia budúcnosti úspešne osvedčili na svetových trhoch.

Obsah:

Priemyselná modernizácia

Priemyselná modernizácia je viac než len heslom. Novinky a optimalizácie generujú dôležité ekonomické impulzy napríklad v nasledovných oblastiach: 

Rakúske podniky v oblasti priemyselnej modernizácie veľa investujú do výskumu a vývoja, čo ich zaraďuje medzi svetovú špičku. Spolupracujú s renomovanými domácimi a zahraničnými inštitúciami.

Príklad z metalurgie

Technologickí lídri z Rakúska ponúkajú najmodernejšie vybavenie pre čiernu a farebnú metalurgiu. Súčasná technológia výrobných procesov sa dopĺňa zariadeniami podľa najnovšieho stavu techniky. Tieto podniky sú pre Vás optimálnymi obchodnými partnermi.

Príklad z dopravnej techniky

Vďaka vývoju inovatívnych technológií sa rakúskym podnikom podarilo stať sa v celosvetovom meradle uznávanými partnermi v otázkach dopravnej techniky. Svetoví lídri na trhu lyžiarskych vlekov, lanoviek, ale aj strojov na pokládku koľajníc pochádzajú z Rakúska.

Stroje a priemyselné zariadenia

Rakúsko má v oblasti strojov a priemyselných zariadení skutočne čo ponúknuť. V posledných rokoch sa tomuto odvetviu podarilo dosiahnuť dvojmiestne prírastky v objeme zákaziek a rovnako aj predaných produktov. 

Export

Silný medzinárodný dopyt je dôležitým faktorom v pozitívnom vývoji tohto odvetvia. Rakúske exportné podniky majú výbornú medzinárodnú pozíciu a sú absolútne konkurencieschopné v nasledovných odvetviach:

  • zariadenia pre metalurgiu
  • stroje na spracovanie plastov
  • stroje pre železničnú dopravu
  • výroba chemických zariadení
  • výroba strojov pre energetiku
  • banská technika

V rámci EÚ bol zaznamenaný výrazný nárast exportu.

V prípade ďalších otázok kontaktujte kanceláriu ADVANTAGE AUSTRIA-Büro alebo sa obráťte priamo na:

Zväz priemyslu technológie kovov
Wiedner Hauptstr. 63
1045 Viedeň
Rakúsko
 
+43 (0) 590900-3482
office@fmti.at
 
http://www.metalltechnischeindustrie.at/en/
Posledná aktualizácia:
2017.11.13
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA